torsdag 24 mars 2016

Framtidsforskare

Jag har nyligen förärats status som Forskare knuten till Institutet för Framtidsstudier i Stockholm. Exakt vilken omfattning och vilka former mitt arbete med Iffs kommer att ta är inte klart, men jag ser hur som helst fram emot det.1 Som trogna läsare av denna blogg vet så är mitt intresse för framtidsforskning stort, och bland institutets forskare finns många framstående och spännande namn, inklusive (och nu nöjer jag mig med att nämna dem som tidigare figurerat här på bloggen) Gustaf Arrhenius, Kimmo Eriksson, Arne Jarrick, Karim Jebari, Klas Markström, Anders Sandberg, Stefan Schubert, Stefan Svallfors, Folke Tersman och Åsa Wikforss.

Fotnot

1) Visst samarbete har vi redan haft, varav måhända det mest synliga var då institutet stod som medarrangör för mitt seminarium Vetenskap, teknologi och mänsklighetens framtid (med min bok Here Be Dragons som utgångspunkt) i förra månaden.

4 kommentarer: