tisdag 18 april 2017

Akademisk-frihetlig extremism

Göran Bexell är professor i etik och var under åren 2003-2008 rektor för Lunds universitet. Jag läser just nu hans bok Akademiska värden visar vägen, som handlar om begreppet universitet och hur ett universitet kan organiseras och ledas. Den har drag av självbiografi, och är intressant, om än inte fullt lika intressant som självbiografier av intellektuellt mer vildsinta figurer som exempelvis Richard Feynman, Ayaan Hirsi Ali och Torbjörn Tännsjö. Jämfört med dessa framstår Bexell som en välartad och ganska beskedlig person, utan särskilt många utmanande eller misshagliga uppfattningar, och sådan måste man naturligtvis vara om man skall nå så högt som till universitetsrektor i sin ämbetsmannakarriär. Emellertid, då jag nu nått sidan 97 finner jag att Bexell gör sig till tolk för en ståndpunkt som upprör mig tillräckligt för att jag skall stämpla den som akademisk-frihetlig extremism. Hör här:
  Det finns en inre kärna i begreppet [akademisk frihet] som inte är förhandlingsbar för ett universitet. Jag kallar den akademisk integritet. Medan akademisk frihet är ett vidare begrepp har akademisk integritet mindre omfång och står för kravet på total integritet avseende forskningens resultat, metod, publicering och i viss utsträckning dess inriktning men också för utbildningens frihet. Ingen styrning eller ens otillbörlig påverkan av politiska, ekonomiska, ideologiska eller andra ovidkommande faktorer ska få förekomma. Detta är själva kärnan i akademisk frihet och livsnerven i ett universitet. Om det uppges förlorar universitetet sin identitet, sin själ. Det är en av rektors viktigaste uppgifter att stå upp för integriteten och säga nej om den hotas. Om en regering tvingar på något som bryter integriteten är det rektors uppgift att avgå.
Detta är enligt min mening alldeles på tok. I uppräkningen av "forskningens resultat, metod [och] publicering" skulle jag, för att motviera min ståndpunkt, kunna skjuta in mig på "metod" och nämna namnet Macchiarini, varvid nog både Bexell och alla andra förstår min poäng om att påverkan utifrån på forskningens metod ibland trots allt kan vara motiverad när universitetet självt fallerar. Låt mig dock istället välja att skjuta in mig på "publicering", och oförsynt hävda att när en grupp forskare är på väg att skrida till verket med en publicering som kan förutsägas leda käpprätt mot mänsklighetens undergång eller annan global katastrof, då finns legitima skäl för en regering eller annan extern part att ingripa mot publiceringen. Och låt mig betona att detta inte är något långsökt teoretiskt resonemang från min sida; i min bok Here Be Dragons ger jag en lång rad mer eller mindre plausibla konkretiseringar av vad för slags forskningsresultat ett sådant scenario skulle kunna inbegripa.

En försvarare av den bexellska integritetsståndpunkten skulle här kunna säga att visst bör man undvika att publicera forskning som resulterar i mänsklighetens undergång, men låt det då vara upp till den enskilde forskaren eller det enskilda universitetet att göra den bedömningen, utan att exempelvis regeringen lägger sig i. Om enskilda forskare eller universiteten eller forskarsamhället som helhet uppvisade det slags mognad och klokskap som krävs för att hantera sådana frågor, då skulle det försvaret måhända duga, men för mig står det alldeles klart att såväl enskilda forskare som universiteten och forskarsamhället som helhet brister i fråga om den erforderliga mognaden och klokskapen. För en antydan om dessa brister, se t.ex. följande passage från sidan 4 i Here Be Dragons:
  Creation (or recreation) of deadly viruses immediately springs to mind as a case for concern. In 2005, a group of US scientists announced that they had reconstructed the Spanish Flu virus that in 1918 and 1919 had killed maybe 50 million people. Their publication generated significant controversy about safety issues concerning both the laboratory work and the publication of their findings.9 A recent similar controversy concerned the release of details about the laboratory-based mutation of a bird flu virus to make it transmissible between mammals.10 Here, a US government biosecurity advisory board initially advised that the papers be censored before publication, but later changed their mind on the grounds that "it had heard new evidence that sharing information about the mutations would help in guarding against a pandemic" and that "the data didn't appear to pose any immediate terrorism threat".11 The revised papers were then published in full. At the time of the controversy, one microbiologist interviewed in a TV news broadcast12 defended the publication by pointing out that terrorists lack the technological infrastructure to exploit the research findings on the bird flu mutation. Be that as it may, the argument is flawed, because once the findings are published they are irreversibly out there, and we need to be worried not only about whatever infrastructure terrorists have now, but also what they may possess 10 years from now, or 20, or 50. (It may of course be that the microbiologist had access to a careful study showing that no such threat was forthcoming, but that seems unlikely.)

  9) von Bubnoff (2005), van Aken (2007).

  10) Yong (2012), Ritter (2012).

  11) Ritter (2012).

  12) Unfortunately, I have not been able to retrieve a more specific reference.

Säkert kommer en del läsare att tycka att jag är orättvis som dömer ut Bexells ståndpunkt om akademisk integritet som extremism, då det ju handlar om synpunkter som var och varannan någorlunda allmänakademiskt engagerad forskare skulle kunna häva ur sig. Och ja, jag medger här att jag tagit mig en retorisk frihet genom att avvika något från den gängse betydelsen av extremism som en kraftig avvikelse från det normalt förekommande spektrat av åsikter. (Om den bexellska ståndpunkten är den vanliga, vilket jag faktiskt tror är fallet, då kan man ju hävda att det är jag snarare än han som är extremist.) Vad jag menar här är snarare en kraftig avvikelse från vad som är rimligt att anse, eller från vad en klok och välinformerad person skulle komma fram till efter tillräcklig reflektion i frågan.

Jag skall träffa Göran Bexell imorgon, i anslutning till att han på Göteborgs universitets Naturvetenskapliga fakultet ger ett seminarium över ämnet Kollegialitet, akademiskt ledarskap och akademiska värden, och det skall bli intressant att höra hur han ställer sig till denna fråga. Gissningsvis kommer han att ge mig rätt i att forskare och universitet inte bör tillåtas publicera forskning som medför stor risk för mänsklighetens undergång eller liknande global katastrof, men framhålla att det inte var den sortens situationer han avsåg i sitt tal om akademisk integritet. Nåväl, det vore ju bra, men om han öppnar för sådana undantag borde han inte använda kompromisslösa formuleringar om "inte förhandlingsbar", "total integritet" och "Ingen styrning [...] ska få förekomma".

12 kommentarer:

 1. Arne Söderqvist18 april 2017 kl. 21:12

  Om någon kommer på en metod att faktorisera stora tal, skulle den då hemligstämplas?

  Skulle metoden publiceras skulle därmed RSA-metoden för kryptering inte längre borga för någon sekretess. Det skulle föra med sig stora problem inom många samhällssektorer.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ett bevis att P=NP skulle få liknande konsekvenser, fast mer omfattande (om det ledde till praktiskt användbara lösningsmetoder), så vi kanske får hoppas att Scott Aaronson och andra har rätt i att likheten är falsk.

   Radera
 2. Det är alltid samma sak.. Det första en extremist (som du är, grovt politiskt vinklad dessutom) kommer göra är att stämpla så många andra som möjligt som extremister. Det slår aldrig fel!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Har du tänkt på att i den här tråden figurerar exakt två personer som anklagar andra för extremism? Den ene (jag) förklarar nyanserat vad han menar och pekar ut exakt vad det är för uppfattningar som han anser förtjänar epitetet extremism, och exakt i vilken mening. Den andre (du) nöjer sig med att kräkas ur sig skällsord.

   Var nu snäll och tala om (med källhänvisning och citat) vad det är för ståndpunkter jag givit uttryck för som du tycker förtjänar att stämplas som extremism. Eller tag ditt pick och pack och ge dig av härifrån!

   Radera
  2. Absolut! I texten ovan föreslår du inskränkning av yttrandefriheten för de forskare som inte publicerar sådant som du inte håller med om. Rena rama definitionen på extremism och ett bra exempel på politisk grundad osäkerhet.

   Ta nu en stund och läs igenom dina egna texter, använd samma glasögon som när du läser min kommentar. Det finns mycket att lära här.

   Radera
  3. OK, så för att slippa din extremiststämpel så behöver man anse att det skall vara fritt fram för de forskare som får för sig att publicera recept för hur man skapar massförstörelsevapen och dödliga pandemier. Tack för klargörande.

   Radera
  4. Det Göran Bexell uttrycker ser jag som normal idealism inom den kulturella och vetenskapliga sfären, inte extremism, det begreppet är fyllt med en destruktiv undertext.

   Radera
  5. Anonym 11:34. Ja, det brukar uppfattas som en helt normal idealism. Denna idealisms förespråkare brukar dock förbise dess extremt destruktiva konsekvens att det skall vara fritt fram för de forskare som får för sig att publicera recept för hur man skapar massförstörelsevapen och dödliga pandemier. Därför är det desto angelägnare att som väckarklocka använda ett språkbruk som understryker denna extrema destruktivitet.

   Radera
 3. Går det att tänka sig akademisk frihet och akademisk integritet i två variabler som båda måste vara uppfyllda. I Macchiarinis fall hög frihet, katastrofal integritet.

  SvaraRadera
 4. Jag har nu träffat Göran Bexell och diskuterat min invändning mot hans syn på akademisk integritet. Glädjande nog blev hans reaktion ganska exakt den som jag förutsåg i bloggpostens sista stycke, och eventuella misstankar om att han skulle vara akademisk-frihetlig extremist kan därför avskrivas.

  SvaraRadera
 5. På förekommen anledning meddelas härmed att kommentarer med tips om var man kan hitta information avsedd att vara behjälplig vid konstruktion av massförstörelsevapen inte kommer att accepteras för publicering här på bloggen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack och lov för det, annars hade jag aldrig mer återvänt till denna blogg!

   Radera