lördag 17 mars 2018

Om växthusgasutsläpp och invandring

Ett gäng forskare och biståndsarbetare med Frank Götmark (professor i ekologi vid Göteborgs universitet) i spetsen publicerade igår en debattartikel i Svenska Dagbladet med rubriken Miljöskäl talar för mer begränsad invandring. I korta drag är deras argument följande.
  Ett lands växthusgasutsläpp (liksom annan miljöbelastning) tenderar att öka med ökad folkmängd. Om invandringen till ett land är stor leder det till ökad folkmängd. Eftersom det är angeläget att hålla nere de svenska växthusgasutsläppen leder detta till att vi bör begränsa invandringen.
Det finns ett korn av sanning i deras resonemang, men jag vill mena att artikeln är opedagogiskt och oklart framställd på ett sätt som för tankarna mer till politisk retorik än till det slags saklighet som bör vara ledstjärna för forskare som deltar i samhällsdebatten. Detta då avgörande premisser för resonemanget sopas under mattan.

En uppenbar första invändning för en kritisk läsare som tar del av Götmarks m.fl. artikel är följande. Växthusgasutsläpp är ett globalt problem och inte ett svenskt, och även om invandring till Sverige riskerar leda till ökade växthusgasutsläpp i Sverige så är det inte uppenbart att det leder till en ökning av de globala utsläppen, eftersom vi behöver ta med minskningen i de länder invandrarna kommer ifrån i kalkylen.

Detta kan Götmark m.fl. givetvis besvara. Det troligaste är att de tänker sig att en invandrare till Sverige typiskt kommer från något land med lägre växthusgasutsläpp. Flyktingpojken Rashid från Afghanistan kommer från ett land där CO2-utsläppen per capita och år är 0,7 ton, och anländer till ett där motsvarande siffra är 4,6 (siffror från 2013). Det är rimligt att tänka sig att flytten från Afghanistan till Sverige leder till att Rashids CO2-avtryck rör sig bort från typiskt afghansk nivå i riktning mot typiskt svensk nivå, vilket alltså resulterar i ökade utsläpp.

Resonemanget bygger på att de svenska utsläppen per capita ligger på ohållbar nivå, och därtill på högre nivå än de länder varifrån flertalet invandrare kommer. Detta är sant idag, men kommer det att fortsätta vara sant i framtiden? Götmark m.fl. tycks ta för givet att det kommer att hålla i sig åtminstone fram till 2100, ty i annat fall skulle deras diagram över svensk befolkningsutveckling fram till dess under olika antaganden om invandringsvolym vara irrelevant. Själv anser jag (liksom många andrda, som Naturvårdsverket) att Sverige bör minska sina utsläpp snabbt, och bli koldioxidneutralt långt långt före 2100. Jag ser inga godtagbara moraliska argument för att vi skulle kunna fortsätta tillåta oss en utsläppsnivå som är globalt ohållbar och ligger högre än andra länder. Så snart vi rättat till den saken faller den götmarkska argumentationen.

Artikelförfattarna är givetvis i sin fulla rätt att ha annan uppfattning än jag i denna moraliska fråga, men de borde enligt min mening ha uttryckt sig mer i klartext. Då hade det t.ex. kunna låta så här:
  Vi anser att vi här i Sverige kan tillåta oss att tillskansa oss en hög levnadsstandard baserad på CO2-utsläpp som är högre än vad som är globalt hållbart, och högre än i andra länder. Detta privilegium bör vi dock vara ytterst försiktiga med att dela med oss av till Rashid och andra utlänningar, ty vår planet håller inte för om alla skulle leva som vi.

19 kommentarer:

 1. Jag kan inte läsa artikeln pga SvDs betalvägg, men här är några synpunkter:
  * Nya bostäder mm måste byggas för nykomlingarna, medan deras gamla ofta står kvar. Nya bostäder mm av svenskt snitt är enormt resurskrävande att bygga, det blir inte minst en väldig massa koldioxidutsläpp vid tillverkning av betong och stål. Därtill kommer svenska bostäder alltid kräva mycket mer uppvärmning än bostäder närmare ekvatorn. De måste också byggas betydligt mer gedigna för att inte dra för mycket energi.
  * Sverige är långt ifrån självförsörjande på mat och Sveriges befolkning måste därför i allt högre grad försörjas med mat från utlandet, ofta från nykomlingarnas hemländer. Nykomlingarna kommer inte bara vilja ha mat, utan också mycket annat från sina hemländer. Det ger kraftigt ökade transporter och därmed utsläpp.
  * Nordbor är tämligen angelägna om solsemestrar på vintern. Nykomlingarna kommer inte vara annorlunda och har dessutom en mycket stark önskan att besöka sina släktingar och vänner och även att få dem på besök. Det ger upphov till ett kraftigt ökande resande, med åtföljande utsläpp.

  Sådant här har betytt noll och intet för "miljöpartiet de gröna" och en hel del andra som kallar sig "gröna", som vägrat att räkna på sådana här saker och föreslå ett mottagande närmare de länder som folk av ett eller annat skäl flyr från, och som därför inte förtjänar sin "gröna" beteckning utan snarare ter sig som politiska bedragare.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja ojne vojne, Kuckelifjuck eller vad det nu är du heter, hujedamig vilken klimaatbelastning flyktingarna utgör. Tur då att du och jag har rent samvete och knappt belastar klimatet alls! Eller det där sista var måhända inte helt sant, men tur att vi var först med att paxa det vidlyftiga konsumtionsutrymme vi roffat åt oss! Något motsvarande utrymme finns inte kvar för afghaner och syrier, det tål inte moder jord, synd för dem men that's life.

   Och en jättestor eloge till dig som trots din djupa fattigdom (ack ack ack, ojne vojne, du har inte ens pengar nog att kunna läsa SvD) ändå har mod och energi att kliva in i denna debatt där du visserligen inte tagit del av tidigare inlägg men ändå med berömvärd oförvägenhet och generositet delar med dig av dina synpunkter. För min del är det dock helt OK om du nöjer dig med ovanstående inlägg och avstår från fortsatt diskussion.

   Radera
  2. Du skall inte glömma att alla "goda" krafter i Sverige förespråkat inte bara en generös flyktingpolitik utan öppna gränser. Exempelvis tyckte miljöpartiets ekonomiska talesperson Mikaela Valtersson att det är en mänsklig rättighet att bosätta sig vart man vill i världen. Så om 500 miljoner Indier vill flytta till Monaco, Lidingö eller Gotland så är det deras mänskliga rättighet att göra det, enligt miljöpartiets ekonomiska talesperson. Vilket säger något om hur gröna man är... Individen är allt och planeten ingenting för vissa "gröna".

   Radera
  3. "Kuckelifjuck", eller vad han nu kallas..., har rätt i sina påståenden. Den gröna rörelsen drivs av två olika principer:

   i) öppna gränser
   ii)miljöhänsyn

   Det intressanta med i) är att flyktingar söker sig till Sverige i första hand för att vi erbjuder en möjlighet för dem att höja sin levnadsstandard (=ökade koldioxidutsläpp). Kuckeliku nämde några utsläppsposter, bland flera såklart.

   Princip i) är ju i praktiken inte förenlig med princip ii).

   Sedan är naturligtvis svensk råvaruförbrukning/capita ohållbart hög. Men att inte problematisera den gröna rörelsens förkärlek till dubbeltänk är fegt och visar på förekomst av skygglappar...

   Att besvara kuckelikus kommentar med ett ilsket utbrott av känslosvall är däremot både löjligt och korkat, särskilt uppmaningen om att meningsmotståndaren bör avhålla sig från fortsatt diskussion. När liknande saker händer på oräkneligt antal andra platser så har vi skapat dagens härliga polariserade åsiktsklimat..., grattis...

   Radera
  4. "Det intressanta med i) är att flyktingar söker sig till Sverige i första hand för att vi erbjuder en möjlighet för dem att höja sin levnadsstandard ..."

   Nej, flyktingar tar sig för det mesta till Sverige för att få en chans att överleva. Är det fel av en zebra att försöka fly undan ett jagande lejon? Zebrans alternativ är att bli uppäten. Flyktingarnas alternativ är ofta att bli krigsoffer.

   Jag tror förresten inte att det finns miljövänliagre sätt att ta sig över Medelhavet än att göra det i en gummibåt. Att simma möjligen.

   Radera
  5. Christopher

   Jag antar att du anser det "löjligt och korkat", men jag tog mig friheten att refusera din senaste kommentar, då jag tyckte att diskussionen började bli väl mycket off topic. Men kanske kan du finna tröst i att det finns en uppsjö av andra fora med en mer välkomnande inställning till allmän invandringsfientlighet.

   Radera
  6. Olle,

   du är inte hederlig. Du skriver:

   " Men kanske kan du finna tröst i att det finns en uppsjö av andra fora med en mer välkomnande inställning till allmän invandringsfientlighet."

   Hela den meningen dryper av svartmålning av mig. Min kommentar uttryckte förståelse för migranternas val men också förståelse för behovet från Sveriges sida att avsluta migrationen. Det sistnämnda kan ju i teknisk mening vara främlingsfientligt men inget i det jag skrev motsvarar de konnotationer som "främlingsfientlig" bär med sig. Du förefaller vilja att på ett snabbt sätt avbryta dialogen genom att få mig svartmålad och på så vis framstå som segrare. Kanske är du även rädd för att erkänna att jag har rätt och föredrar att leva kognitivt dissonant i tron att mål i) och ii) presenterade ovan är möjliga att förena. Kanske orkar du helt enkelt inte fortsätta dialogen och vill avsluta men då kunde du varit tydligare...och låtit bli att svartmåla mig.

   Min kommentar var heller inte särskilt off-topic utan besvarade Arnes föreställning om att migration handlar om liv eller död och inget om att migranter även önskar få upp "livskvaliteten" genom att höja sin råvarukonsumtion.

   Om du har lust att återupprätta din heder, lägg åtminstone till en kommentar där du förklarar att jag inte uttryckt mig på ett opassande vis eller visat den minsta brist på respekt. Du kan istället skylla på att du inte orkar/har tid att fortsätta med denna dialog. De flesta har ett samvete som petar och gnager på en även över mindre oförrätter... samveten brukar inte gilla när man beter sig som en censor för att göra sig av med alla som inte är ryggdunkare eller ja-sägare.

   Radera
  7. Jaja, men kan vi avsluta det här nu? Du vill att jag skall säga att du inte "uttryckt [d]ig på ett opassande vis eller visat den minsta brist på respekt", och för all del, om det kan bidra till att vi får till ett avslut så kan jag väl för all del gå med på att allt du sagt här är både passande och synnerligen respektfullt, inklusive dina utfall om att mitt agerande skulle "löjligt och korkat" och "inte hederlig". Basta!

   Radera
  8. Christopher

   Det är klart att på sikt måste migranter som kommer till Sverige få en höjd levnadsstandard. Parallellsamhällen är ingenting att sträva efter. Fast jag tror nog att flyktingar allra helst skulle vilja stanna i sina ursprungsländer, bara där rådde lugn och ro, inga krig, ingen svält osv.

   Har du mig i åtanke när du nämner "ja-sägare" tror jag du ändrar uppfattning om du läser artiklarna jag skrivit i Matematikersamfundets tidning Bulletinen, i numren Februari 2017, Maj 2017 och Oktober 2017.
   http://www.swe-math-soc.se/medlem/medlem.html
   (Se högermarginalen.)
   Det tog skruv hos dem jag riktade mig mot. Jag kallas "Konfrontationsmänniskan".

   Radera
  9. Olle,

   Tack! :)

   Även om det formulerades som en läpparnas bekännelse för att bli av med mig så väljer jag att tolka det som din uppriktiga mening...

   Arne, bara för att man är ja-sägare i ett forum behöver man inte vara det i ett annat...

   Om du är intresserad av mitt svar till dig kan du säkert be att Olle mejlar dig det.

   Jag drar mig mig väl ur den här diskussionen nu då. Adjö, och förlora inte den den fria tanken och det fria ordets ledstjärna ! Sanningen bekymrar sig inte om människors pk-filter... faktum är att pk-filter snarare är till för att människan ska slippa nedslås av sanningen. Tyvärr är det ju inte en långsiktig lösning.

   Radera
 2. Jag läste också debattartikeln i SvD. Även jag lyckades faktiskt dekryptera deras dolda budskap.

  SvaraRadera
 3. Svenskar som besöker "exotiska" länder anpassar sig inte ens under några semesterveckor till den rådande standarden där.

  Jag erkänner att jag inte heller gör det. När jag till exempel åkte tåg i Indien (för numera över femtio år sedan) valde jag att åka inne i tåget och inte på taket på någon vagn. Jag åt mat inlindad i bananblad i restaurangvagnen, medan de flesta runt mig knappast åt alls. Jag tog in på billiga hotell medan många i landet sov under broar. Jag fick mina kläder tvättade, vilket inte var självklart för de flesta i landet.

  Min klimatpåverkan var mångdubbelt högre än den för befolkningen i landet.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag kan tillägga att jag antagligen kommer att leva ungefär dubbelt så länge som mina dåvarande medresenärer på tåget. I Sverige och inte i Indien. De flesta av dem är nog hädangångna sedan åratal tillbaka.

   Radera
 4. Läst artikeln in Svd. Gillar inte heller deras inställning.

  För mig är det självklart att vi mer kraftfullt måste ta itu med vårt stora utsläpp av CO2. Sverige kan och ska bli en förebild. Enklast nu tycker jag är att skynda på övergången till eldrivna fordon. Men visst finns det mängder av annat som behöver påverkas.

  Med fler eldrivna fordon faller priset för nya och diesel och bensin blir vid en viss volym olönsamt i alla länder.

  Vänliga hälsningar

  Nanotec

  SvaraRadera
 5. I nätupplagan i dagens (19 mars) SvD publiceras en tänkvärd motartikel till artikeln Götmark mfl. skrivit.

  Hämtat ur artikeln:
  "Om hela jordens befolkning konsumerade som genomsnittssvensken skulle världens växthusgasutsläpp fördubblas. Kanske är det detta artikelförfattarna tar fasta på; klimatet har inte råd med att fler åtnjuter samma levnadsstandard som människor i Sverige?"

  Här är adressen:
  https://www.svd.se/de-rikas-konsumtion-ar-storsta-problemet
  Jag hoppas artikeln är tillgänglig även för icke-prenumeranter.

  PS. Ett av de längsta svenska orden jag någonsin sett förekommer i artikeln:
  "resursanvändningseffektivitetskoefficient".

  SvaraRadera
  Svar
  1. Om vi snabbt fasar ut diesel och bensinbilar samt ersätter dessa med elbilar så har knappast vår levnadsstandard minskat i Sverige. Bortsett från CO2 så får vi också renare luft i städerna.

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera
 6. Enligt den vetenskapliga uppfattningen härstammar människosläktet från Afrika. Folkvandringar har förekommit lika länge som det funnits människor på vår jord. Människan befolkar nu alla kontinenter, till och med Antarktis.

  Under senare århundraden har europeer härskat över i stort sett hela jordklotet. Europeerna har skaffat sig kolonier och har ansett sig ha rätt att erövra hela Amerika och Australien samt stora delar av Afrika och Asien. Man har alltså utan att tveka erövrat hela kontinenter där man förpassat ursprungsbefolkningen till reservat eller fört utrotningskrig.

  Europas egen historia är en hel serie av bakslag för demokratin. Det är bara drygt sjuttio år sedan världshistoriens grymmaste diktatur besegrades där och bara några årtionden sedan de återstående diktaturerna började falla. Det är ungefär fyrtio år sedan USA slutade "värna demokratin" i Vietnam genom att fälla fler bomber över landet än vad som sammanlagt fälldes under hela Andra världskriget.

  USA:s författning anses vara ett demokratiskt dokument av högsta klass. I själva verket avser de uppräknade rättigheterna bara protestantiska män av europeiskt ursprung. Ursprungsbefolkningen, svarta, icke-protestanter och kvinnor omfattades alltså inte av de rättigheter som den ursprungliga författningstexten värnar om. Genom sentida tillägg har man lyckats åstadkomma ett lappverk som kan anses vara någorlunda modernt.

  Idag anser många att USA och Västeuropa utgör garanter för demokratin i hela världen. Så kanske det är, men man kan knappast säga att det är på grund av hävd. Snarare torde man kunna konstatera att det faktiskt rör sig om, i historiskt perspektiv, ganska nyvunna insikter om att demokrati utgör det överlägset bästa styrelseskicket.

  Konflikter har sin grund i spänningar mellan olika folkgrupper. Vissa delar av befolkningen i ett område tar sig större rättigheter än övriga som då i sin tur känner sig förtryckta. I varje verklig demokrati har man klart för sig att kultur, religion, ursprung och åsikter är privatsaker och inte ska utgöra grund för vilka rättigheter man ska ha. Det finns fortfarande många områden här i världen med konflikter på grund av att invånarna har olika rättigheter. I värsta fall är försök att fly den enda utvägen till överlevnad.

  SvaraRadera
 7. Jag råkade av en tillfällighet se ett antal artiklar med viss beröring med problematiken i detta blogginlägg. Artiklarna är skrivna av den finske filosofen Hans Rosing och är publicerade i tidningen Vasabladet.
  http://hansrosing.blogspot.se/2014/01/ar-vi-alltfor-manga-pa-planeten.html

  Jag har bara hunnit ögna igenom dem än så länge.

  SvaraRadera
 8. Jag läste nyligen boken ”Gratislunchen” av Therese Uddenfeldt. Författaren är skollärare och undervisar i ämnena svenska och franska. Icke desto mindre visar hon sig vara väl insatt i problematiken med fossila bränslen.

  Boken fokuserar inte speciellt mycket på koldioxiden i atmosfären. Infallsvinkeln är istället vad som händer när vi nått ”peak oil”. Långt innan oljetillgångarna är tömda uppstår stora problem. Välfärden bygger för närvarande på att vi ständigt ökar oljekonsumtionen. Alternativa energikällor tillkommer förvisso, men bara i sådan låg takt att de inte ens täcker ökningen av energibehovet.

  Det krävs energi för att olja ska utvinnas. När det gäller ”de rika” oljefälten erhåller man en bonus som är ca. tio gånger så stor som satsad energi. När ”peak oil” har uppnåtts sjunker bonusen succesivt och har redan nu i vissa fall bara faktorn två. Miljökonsekvenserna är dessutom mångfalt större än vid utvinning från ”de rika” oljefälten, de fält som bla. finns i Saudiarabien.

  För ett vindkraftverk ligger bonusfaktorn mellan ett och två. Ett vindkraftverk är bara lönsamt några år innan det måste skrotas. Solceller ligger inte mycket bättre till. Dessutom kräver framställningen av solceller sällsynta jordartsmetaller. Utvinningen av sådana medför stor miljöpåverkan.

  Världens energiförbrukning ökar med ungefär 2,3 % varje år. Det innebär en fördubbling vart trettionde år. Självfallet kan inte detta fortgå särskilt länge till. Men kunde man inte anse att vi nu har en tillräckligt hög standard och åtminstone hålla produktionsnivån konstant? Problemet är att samhället bygger på tillväxt. Genom just tillväxt av bostadsbeståndet kan man hålla låg arbetslöshet bland byggnadsarbetare. Genom ökad bilproduktion kan man hålla ned arbetslösheten hos bilarbetare. Och så vidare. Dessutom kräver producerade bostäder, bilar mm. energi för att fungera.

  Ingen politiker vill vidta åtgärder som ökar arbetslösheten. Se bara på telefonförsäljningen. Skulle det krävas skriftligt godkännande av köpen skulle tusentals ungdomar bli arbetslösa. Ingen politiker är alltså beredd att föreslå den åtgärden. Nittioåriga pensionärer har därmed pådyvlats bortåt tio telefonabonnemang, utan att ha behov av ett enda. Att plädera för impopulära åtgärder vore politiskt självmord. Det är enklare att blunda för all obehaglig problematik och istället hoppas på underverk.

  Jag rekommenderar starkt läsning av boken ”Gratislunchen”!

  SvaraRadera