torsdag 19 september 2019

De stora frågorna i P4

Tillsammans med Chalmerskollegorna Jan Petter Hansen, Martin Nilsson Jacobi och Per Bjekeli är jag med och drar igång en ny kurs med rubriken De stora frågorna, som bland annat genom att den ges som kvällskurs vänder sig till lite bredare publik än bara de vanliga chalmeristerna. De fyra stora frågor vi i tur och ordning behandlar är följande, varav jag har ett särskilt ansvar för den sista:
  • Vilka är materiens minsta byggstenar?
  • Vad är liv?
  • Är vi ensamma i universum?
  • Vad kan vi vänta av framtiden?
Det blev en del snack om denna kurs i mitt möte i förmiddags med Stefan Livh i P4 Göteborg (som startade 53:25 in i sändningen, varefter vi med diverse avbrott för musik och annat höll på till 1:39:30), men det glada samtalet flöt omkring ganska fritt. Bland annat lyckades vi komma in även på den i år 100-årige forskarlegenden James Lovelock och hans nya (och bitvis läsvärda men också lite stolliga) bok Novacene, som behandlar hans Gaia-teori och vad han tror kommer att hända när AI tar över världen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar