söndag 19 april 2020

Johan Giesecke om covid-19 och den svenska strategin

I förgår kommenterade jag i en intervju i brittiska The Independent det svenska covid-19-läget. Ett med rätta mer uppmärksammat svenskt framträdande i brittiska nyhetsmedia samma dag var UnHerds djupintervju med förre statsepidemiologen Johan Giesecke. Rekommenderas varmt:

Giesecke har en välgörande no-nonsense-attityd och är inte rädd för att svara klart ja eller klart nej på frågor han får. Under antagandet att han och svenska FHM (Folkhälsomyndigheten) har snarlik syn på epidemin (vilket förefaller rimligt) ger denna intervju bättre inblick i FHM:s tänkande än ett dussin FHM-presskonferenser.

Samtidigt som Gieseckes klara raka svar är uppfriskande kan jag inte låta bli att förundras över hans tvärsäkerhet i ett knippe ännu öppna vetenskapliga frågor: hur stort är mörkertalet av smittade, hur stor är andelen asymptomatiskt smittade, och hur stor är virusets dödlighet? Dessa frågor är starkt korrelerade, på så vis att höga svar på de båda första sannolikt för med sig ett lågt svar på den sista, och vice versa. Giesecke är övertygad om att mörkertalet är stort, andelen asymptomatiskt smittade är hög, och dödligheten låg. Om han har rätt om dessa saker talar det för att den svenska flockimmunitetsstrategin1 är förnuftig, och att de strategier som istället går ut på att kväsa viruset så snabbt som möjligt är förfelade.

Vad jag främst saknar i intervjun är att få veta på vilka grunder Giesecke gör dessa bedömningar, och hur han ställer sig till den evidens som pekar i motsatt riktning. Specifikt hävdar han att covid-19-virusets dödlighet ligger någonstans i trakterna kring 0,1%, men om man kikar på statistik från det hårt drabbade New York City framstår 0,1% som snudd på orealistiskt optimistiskt. Stadens befokning uppskattades 2018 till 8,4 miljoner, och enligt aktuell dödsfallsrapportering den 18 april föreligger 8448 bekräftade covid-19-dödsfall. Med en direkt division här hamnar vi ganska precis på Gieseckes föreslagna dödlighet, men det vore förhastat, av följande skäl:
 • Det förefaller osannolikt att 100% av New York City-borna skulle vara smittade.
 • Dödsfallen har ingalunda upphört, även om det igår kom glada rapporter om att det dagliga dödstalet för första gången på veckor var nere under 550. [Edit: Det där blev lite missvisande, då siffran 550 gäller delstaten New York, inte New York City.]
 • Siffran 8448 kommer från den officiella statistikens confirmed deaths, men till dessa kan vi eventuellt lägga merparten av de 4264 probable deaths (definierade som "people who did not have a positive COVID-19 laboratory test, but their death certificate lists as the cause of death 'COVID-19' or an equivalent") som också rapporteras.
Alla dessa tre korrigeringar pekar i samma riktning - mot en högre dödlighet - och sammantaget tycker jag att det ser ut som att en gissning om smittans dödlighet i New York City på mindre än 0,2% vore orimligt optimistisk. Dödligheten kan såklart tänkas variera geografiskt som en följd av olika genpoolsammansättningar och allehanda miljöfaktorer, men här finns i alla fall något Giesecke behöver förklara om han skall stå fast vid sina bedömningar. Ännu mer alarmerande siffror finns att hitta i diverse kommuner i norra Italien, där som exempel kan nämnas rapporter i förra månaden från staden Vertova med 4600 invånare varav 36 gått bort i covid-19, dvs 0,8% av stadens befolkning.

Fotnot

1) Både FHM och Giesecke värjer sig mot beteckningen flockimmunitetsstrategi, men själv anser jag (liksom Stefan Schubert) att det är vettigt att kalla en spade för en spade.

7 kommentarer:

 1. Håller med. Tack för resonemanget om NY.

  SvaraRadera
 2. Det finns stor risk för att statistiken fångar upp dödsfall "med corona" och inte vara "av corona". När riktigt gamla personer avlider alltså. Snittåldern för att stryka med är väl 81 år i sverige. för att få en uppfattning av "med" eller "av" antar jag att vi i efterhand kan kika på överdödligheten?

  SvaraRadera
 3. Ett stort tack för de tänkvärda analyserna!

  Folk som i vetenskapliga sammanhang försöker ge sken av stor säkerhet i sina påståenden är nog sällan de som har det bästa underlaget att luta sig emot. Nu ligger det förvisso i FHM:s uppdrag att kommunicera tydliga rekommendationer, men som du så tydligt demonstrerar så finns det all anledning att ifrågasätta var dessa rekommendationer kommer ifrån.

  SvaraRadera
 4. Italienska gamla byar som Vertova har väl generellt en medelålder på 81 år och således borde dödligheten ligga på 15-20%?

  SvaraRadera
 5. Madrid-regionen estimerar nu minst 13 911 döda i Covid-19 (efter att ha räknat med döda utanför sjukhusen), med en befolkning på ca 6,7 miljoner invånare - vilket skulle ge en dödlighet på 0,21% om 100% vore smittade och inga fler skulle dö. Statistik över överdödlighet i Madrid pekar i samma riktning och att estimaten bör ligga nära verkligheten. Med tanke på att tusentals fler av redan smittade kommer att dö (över 1000 personer i intensivvård i detta nu), samt att flockimmunitet inte lär vara nära med tanke på total lockdown den senaste månaden – så lär dödligheten logiskt sett ligga närmare 1% än 0,1%.

  Medelåldern i Madrid-regionen är drygt 42 år i (vilket är lägre än snittet i Spanien på 44 år, men något högre än snittet i Sverige på drygt 41 år), så hög ålder på befolkningen förklarar inte heller den höga dödligheten.

  Ett flertal experter som t ex Giesecke både i Sverige och internationellt har uttalat sig om dödlighet på ner mot 0,1% de senaste dagarna, men jag har inte sett någon av dessa förklara siffrorna från t ex Madrid och varför dödligheten skulle vara så mycket lägre t ex här i Sverige?

  https://elpais.com/espana/madrid/2020-04-22/madrid-reconoce-11852-muertes-vinculadas-al-coronavirus-4275-mas-de-las-que-comunica-al-gobierno.html

  SvaraRadera
 6. Överdödligheten börjar så smått trilla in, Mars har vi och den var 429 i Stockholm year on year mot 199 dödsfall.

  Spanska sjukans dödlighet var 0.5% om jag förstår detta rätt så Corona kommer kanske i slutändan inte ligga så långt efter.

  Jag trodde IVA hade varit väldigt talrikt och att om man sa att utan IVA hade XXX tusen fler dött så hade man fått spanska sjukan siffror men så är inte fallet, dubbelt så många har dött jämfört med antal som fått IVA.

  SvaraRadera
 7. Här är tre studier på dödlighet i covid-19

  https://hal-pasteur.archives-ouvertes.fr/pasteur-02548181

  https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/zwischenergebnis_covid19_case_study_gangelt.pdf

  https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099%2820%2930243-7/fulltext

  SvaraRadera