torsdag 30 juli 2015

Frågan är om Terminator kan bli verklighet - i Linköping

Kan Terminator bli verklighet? Den frågeställningen lånar Östgöta-Correspondenten idag från rubriken till ett föredrag som de lyfter fram som en av höjdpunkterna på den science fiction-konferens ConFuse 2015 vilken äger rum på Frimurarhotellet i Linköping den 7-9 augusti. Föredragshållare är ni-har-säkert-redan-gissat-vem, och programpunkten är schemalagd till lördagen den 8 augusti kl 18.00. Hela programmet för konferensen återfinns här, och för den som redan nu önskar få veta min grundinställning till rubrikens fråga kan jag rekommendera en titt på det inslag i TV4:s Nyhetsmorgon som jag medverkade i tidigare i somras.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar