onsdag 18 november 2015

Global medeltemperatur: senaste nytt

Samtidigt som klimatförnekarna envetet fortsätter upprepa sitt mantra om att den globala uppvärmningen har upphört (nu senast var det visst den patologiske lögnaren Peter Stilbs,1 professor emeritus i fysikalisk kemi vid KTH, som i en insändare med rubriken "Klimatet har inte förändrats" i tidningen Land meddelar att "den globala medeltemperaturen legat still de senaste 18 åren") så får vi besked om de senaste siffrorna från NASA: temperaturanomalin i oktober 2015 är den största som registrerats i deras 135-åriga mätserie, och om vi bildar glidande 12-månadersmedelvärden får vi följande kurva:

För den som vill veta mer om dessa tidsserier och om klimatförnekarnas evinnerliga påståenden om "uppvärmningspaus" rekommenderas bloggen Uppsalainitiativet; se t.ex. den här bloggposten, och den här.

Fotnot

1) Stilbs är en av frontfigurerna i det ledande svenska klimatförnekarnätverket Stockholmsinitiativet, och regelbunden skribent på deras blogg som tidigare benämndes The Climate Scam men som numera bär det orwellskt klingande namnet Klimatupplysningen. Han och jag har haft en och annan dust genom åren.

11 kommentarer:

 1. Fast om du går till rådatat, så kommer du och andra att upptäcka att både NOAA och NASA inte direkt går att lita på och att det uppenbart finns en agenda. Pröva t.ex. http://www.woodfortrees.org/.

  Dessutom, så är den bild du har presenterat direkt nonsens och visar fel på 2 tiopotenser; det saknas helt enkelt ett decimal tecken på temperatur skalan. En mer korrekt graf finns här: http://www.cru.uea.ac.uk/cru/data/temperature/HadCRUT4.png.

  Vidare, så finns det ingen tillstymmelse till "vetenskap" när det gäller klimatet. För att något ska kunna kallas vetenskap, så bör följande uppfyllas: "Science is a systematic enterprise that builds and organizes knowledge in the form of testable explanations and predictions about the universe.".

  Här är det viktigt att förstå vad "testable explanations and predictions" betyder. Dagens klimatdebatten liknar mera en religiös eller politisk debatt och har ingenting med vetenskap att göra.

  Vi kan idag med hjälp av superdatorer göra någorlunda träffsäkra väderprognoser cirka fem dagar framåt i tiden. När det gäller klimatet, så finns det inga valida modeller eller indata, som gör att vi kan förutsäga detta med någon som helst rimlig träffsäkerhet. Det är så många faktorer som spelar in när det gäller klimatet. En del vet vi vilka de är, t.ex. solens aktivitet, jordens lutning och rörelse kring solen, jordens magnetfält, kosmisk strålning, Golfströmmens betydelse för klimatet i norra Europa, medans andra har vi ingen aning om.

  Att t.ex. påstå att CO2 driver temperaturhöjningen är direkt felaktigt. Däremot är CO2 en s.k. lagging indicator och har en eftersläpning mot temperaturen på c:a 800 år plus/minus några hundratals år. Så även när temperaturen sjunker, så fortsätter CO2 stiga och vice versa. Data från t.ex. DOME Ice Core visar detta med all tydlighet (http://cdiac.ornl.gov/trends/co2/ice_core_co2.html). Vidare pratar vi om svängningar i CO2 nivåer på c:a 100 PPM (http://cdiac.ornl.gov/images/air_bubbles_historical.jpg) över 800.000 år. 100 PPM (parts per million) kan jämföras med en ishall med 10.000 personer och att det kommer in en 1 person till och att denna enda person skulle höja temperaturen i ishallen!!!... Är man något så när bevandrad i fysik och termodynamikens lagar, så inser man det orimliga i en modell, som bygger på den typen av antaganden.

  Fakta och kunskap är vad som behövs i den klimatdebatten, inte religiösa eller politiska övertygelser!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Normalt, min gode C Shores, så undanber jag mig den här sortens fjanterier i kommentarsfältet på min blogg, men den här gången är jag faktiskt tacksam över den närmast övertydliga demonstration du här ger av den eländiga nivå som är typisk för klimatförnekarargumentation. Låt mig bortse från dina allmänna okvädningsord, och ditt ogrundade konspriationsteoretiserande om att "det uppenbart finns en agenda", för att istället zooma in på tre av de lite mer konkreta påståenden du gör.

   1. Ditt tvärsäkra påstående att "den bild [jag] har presenterat [är] direkt nonsens" bygger helt och hållet på din egen oförmåga att läsa innantill i diagrammet för att få veta att y-axeln är graderad i hundradels grader Celsius.

   2. Ditt påstående att "det är [...] många faktorer som spelar in när det gäller klimatet" är korrekt, men din slutsats att vi därmed inte kan veta ett smack är ogrundad och felaktig. Jag kan inte förstå det som annat än att du förväxlar din egen närmast totala okunskap med att en sådan skulle råda inom klimatvetenskapen. Ett bättre förhållningsätt vore om du faktiskt försökte lära dig något om klimatvetenskapen. Tillåt mig föreslå att du börjar med att läsa t.ex. Spencer Wearts The Discovery of Global Warming eller David Archers Global Warming: Understanding the Forecast - utmärkta böcker båda två.

   3. I näst sista stycket går du så långt som att förneka att växthuseffekten överhuvudtaget skulle ha någon betydelse för klimatet, och positionerar dig därmed i en ännu knäppare ringhörna än den i bloggposten citerade Peter Stilbs. Den myt du återberättar om att istidsdata skulle visa att koldioxid saknar inverkan på temperaturen saknar täckning. Se gärna min gamla bloggpost Om istider, klimatförändringar och återkopplingar där jag förklarar sammanhangen; ditt argument är vad jag i den bloggposten döpt till "Invändning II".

   Radera
  2. Det här var en missledande analogi som var helt ny för mig:

   "100 PPM (parts per million) kan jämföras med en ishall med 10.000 personer och att det kommer in en 1 person till och att denna enda person skulle höja temperaturen i ishallen!!!... "

   Om atmosfären bestod av 100% CO2 så skulle analogin vara relevant, men nu motsvarar 100 ppm en ökning av CO2-halten med c:a 35%.

   Radera
  3. Lite som att tänka sig 10000 personer i en ishall, och så tycker 97% av sportextremisterna att det spelar roll att Färjestad hade 7 man på isen...

   Radera
 2. Hej Olle,
  men ta också en titt på UAH och RSSmätserier. De ger inget stöd för NASA/GISS påståenden. Vad gäller "pausen" (en alarmistisk benämning eftersom den antyder en självklar fortsättning) så bekräftar både IPCC AR5 och ovan nämnda satellitserier att den existerar. Vi har ingen statistisk signifkans i temp.trenden sedan 1997. Du om någon vet vad det är. Sedan kan vi diskutera osäkerheter i markbaserade tempmätningar vs. satellit vs. ballonger. Det finns olika uppfattningar. Inga mätserier har dock bättre täckning av jordytan än satellitserierna och de är fria från ev. UHI-effekter. Eftersom du numera dessutom är publicerad inom klimatområdet så vet du nog att ECS, TCS osv är baserade på antaganden att naturliga temp.oscillationer i haven (som dessutom påverkar närliggande kontinent) i medeltal har noll inverkan efter en cykel på säg 30 år (ibland anges 60 år). Om du har något kvar av ren nyfikenhet och inte bara ryggradsmässigt måste försvara AGW hela tiden utan kan tänka dig att utmana AGW (vilket borde vara din plikt), ta en titt på detta. AMO (ja jag vet; det är bara "Atlanten" men ändå) vs. UAH. http://woodfortrees.org/plot/esrl-amo/from:1979/plot/uah/from:1979
  Skulle du itifrån denna matchning fortfarande med säkerhet säga att klimatet i nuvarande läge drivs helt övervägande av människan? (Dvs >90%). Jag skulle inte ta gift på det även om jag personligen tror på en antropogen påverkan men av en mindre storleksordning än vad IPCC påstår.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jodå, Jan Lindström, jag hyser stor nyfikenhet, både inom vetenskapen i allmänhet och på klimatområdet i synnerhet, där det finns massor av nytt att lära sig och att undersöka vidare. Vad jag däremot är totalt less på, efter att ha kastat bort en ofantlig mängd tid på saken från 2008 och ungefär en femårsperiod framåt, är att försöka resonera med dig och dina klimatförnekarvänner. Det är som att försöka diskutera evolutionsbiologi med kreationister: möjligen lite fascinerande i början, men till slut bara fruktansvärt tröttsamt.

   Angående det här med "ingen statistisk signifkans i temp.trenden", så har du rätt i att jag vet vad statistisk signifikans är och hur det rätt skall tolkas, i förhållande till data och till explicita och implicita modellantaganden. Men av ditt grovhuggna sätt att använda begreppet som tillhygge sluter jag mig till att din kunskap om saken är betydligt dimmigare. Jag har varken lust eller ork att här och nu ge dig en privatlektion om saken, men se gärna den låååånga diskussionen om saken i kommentarstråden till UI-bloggposten Zombies, zombies från förrförra året. I synnerhet rekommenderar jag ett närstudium av mina kommentarer i tråden den 16 april kl 14:02 och den 15 maj kl 14:47.

   Radera
  2. Jag skulle faktiskt vilja se Jan Lindström försöka visa en sak: att den så kallade pausen är statistiskt signifikant.

   Radera
  3. Gärna i den här tråden borta på Uppsalainitiativet i så fall, för jag har ingen större lust att upplåta utrymme för en sådan sifferexercis här.

   Radera
 3. Arne Söderqvist21 november 2015 12:19

  En artikel:
  http://www.svd.se/antroprocens-politik-kommer-att-pragla-vart-sekel

  SvaraRadera
  Svar
  1. Arne Söderqvist29 november 2015 07:51

   En artikel till:
   http://www.svd.se/vi-kan-annu-vacka-de-goda-klimatjattarna/om/svd-2-grader

   Radera
 4. En klimatförnekare som försöker debattera klimatstatistik med en professor i statistik blir som när en korplagsspelare i fotboll försöker övertyga någon om att han är bättre än Zlatan på frisparkar. You wish!

  SvaraRadera