torsdag 27 september 2018

Blunda inte!

Blunda inte! Eller som jag uttrycker saken i min essä Blunda inte för riskerna med artificiell intelligens, publicerad idag den 27 september i Dagens Arena:
    AI-utvecklingen har potential inte bara att göra världen bättre, utan också att göra den sämre, och i värsta fall orsaka katastrof. Jag ser därför framför mig ett abstrakt landskap av möjliga framtida AI-framsteg, där det bland guld och gröna skogar även finns blindskär och livsfarliga minor (för att nu ohämmat blanda metaforer). Den anda av att vi snabbast möjligt bör göra så stora teknikframsteg som möjligt, vilken präglade såväl det Chalmersmöte jag här berättat om som den mesta annan AI-diskussion vi ser i dag, är liktydig med att blint rusa rakt fram i detta minfält, eller att köra bil med gasen i botten och ögonen enbart på hastighetsmätaren utan en tanke på vilka hinder och andra farligheter som kan finnas där ute.

    Detta duger inte. Vi behöver ta några djupa andetag och fundera över vilken slags framtid vi vill att AI-utvecklingen ska bidra till, vilka riskerna är, och hur vi bör agera för att skörda de största frukterna där ute samtidigt som vi undviker de farligaste minorna.

Läs hela essän här! Och för den händelse någon hellre lyssnar än läser, så kan jag tipsa om att jag i mitt föredrag Artificiell intelligens - hot eller möjlighet på Högskolan Dalarna den 12 september täckte in ungefär samma material som i essän:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar