torsdag 20 februari 2014

Ord och inga visor från Vår Herre

Det talas mycket om Guds godhet. Samtidigt förefaller han, om man får tro Bibeln, förbluffande hämndlysten. Se här vad som står att läsa i Femte Mosebok 28:15-68. (Tipstack till vännen Patrik Lindenfors.)
  15 Men om du inte lyssnar till Herren, din Gud, och inte troget följer alla hans bud och stadgar, som jag i dag ger dig, då skall alla dessa förbannelser nå dig och komma över dig:

  16 Förbannelse över dig inne i staden och förbannelse ute på åkern.

  17 Förbannelse över dina korgar och dina baktråg.

  18 Förbannelse över de barn du får och den skörd du bärgar, över kornas kalvar och tackornas lamm.

  19 Förbannelse över dig när du kommer och förbannelse över dig när du går.

  20 Herren skall sända förbannelse, förvirring och fruktan över dig i allt arbete du utför, tills du utplånas och möter en snar förintelse på grund av dina onda gärningar, för att du övergav mig.

  21 Herren skall låta pesten få dig i sitt grepp, tills han har utrotat dig från det land du kommer till och tar i besittning.

  22 Herren skall slå dig med sjukdom, feber, hetta och frossa, med torka, rost och sot, och allt detta skall förfölja dig tills du har förintats.

  23 Himlen över ditt huvud skall bli koppar och marken under dig järn.

  24 Herren skall förvandla regnet över ditt land till damm och sand, som faller över dig från himlen tills du har utplånats.

  25 Herren skall låta dina fiender besegra dig. Om du anfaller dem från ett håll, skall du fly för dem åt sju håll. Du skall bli en skräckbild för alla riken på jorden.

  26 Dina fallna skall bli till föda åt alla himlens fåglar och åt markens djur, ty ingen finns som kan jaga bort dem.

  27 Herren skall slå dig med Egyptens bölder och med svulster, skabb och klåda, så att du aldrig kan botas.

  28 Herren skall slå dig med vanvett, blindhet och skräck.

  29 Mitt på dagen skall du famla dig fram som en blind i mörker. Du skall inte lyckas med något utan ständigt förtryckas och utnyttjas, och ingen skall hjälpa dig.

  30 När du trolovar dig med en kvinna kommer en annan man att lägra henne. När du bygger ett hus kommer du inte att få bo i det. När du planterar en vingård kommer du inte att få skörda frukten.

  31 Din oxe skall slaktas inför dina ögon utan att du får äta av köttet. Din åsna rövas bort, och du får den aldrig tillbaka. Dina fiender tar dina får, och ingen hjälper dig.

  32 Dina söner och döttrar skall i din åsyn utlämnas åt ett främmande folk, och du skall gråta efter dem dagen lång, men du kan ingenting göra.

  33 Ett folk du inte känner skall äta din skörd och frukten av all din möda, och du skall ständigt bli förtryckt och misshandlad.

  34 Du kommer att bli galen av allt dina ögon tvingas se.

  35 Herren skall slå dig med elakartade och obotliga bölder på knän och lår, ja, från huvud till fot.

  36 Till ett folk, okänt för både dig och dina fäder, skall Herren fördriva dig och din kung, honom som du har gjort till din härskare. Där skall du tjäna andra gudar, gudar av trä och sten.

  37 Du skall väcka fasa och bli till en skam och en visa bland alla folk till vilka Herren driver bort dig.

  38 Fastän du sår mycket skall du skörda litet, ty gräshopporna förstör din gröda.

  39 Planterar du vingårdar och arbetar i dem får du ändå inget vin att dricka eller lagra, ty larverna äter upp alltsammans.

  40 Har du olivträd över hela ditt område får du ändå ingen olja att smörja dig med, ty oliverna faller av.

  41 Får du söner och döttrar förlorar du dem, ty de förs bort i fångenskap.

  42 Alla dina träd och allt som växer på dina åkrar härjas av skadedjur.

  43 Invandraren som bor hos dig skall höja sig över dig, högre och högre, medan du skall sjunka, djupare och djupare.

  44 Han skall ge lån till dig, men du kan inte ge lån till honom. Han skall bli huvud, du skall bli svans.

  45 Alla dessa förbannelser skall nå dig, de skall förfölja dig och komma över dig tills du har utplånats, därför att du inte lyssnade till Herren, din Gud, och inte följde de bud och stadgar han gav dig.

  46 Förbannelserna som drabbar dig och dina efterkommande skall bli till varnande tecken för alla tider.

  47 Eftersom du inte tjänade Herren, din Gud, när du levde glad och mätt och hade överflöd på allt,

  48 måste du i stället, hungrig och törstig, naken och utblottad, tjäna den fiende som Herren sänder ut mot dig. Han skall lägga ett ok av järn på din nacke tills han har utplånat dig.

  49 Herren skall sända ett folk mot dig långt bortifrån jordens ände, och det skall slå ner på dig som en örn, ett folk vars språk du inte förstår,

  50 ett folk med ansikten av sten, ett folk som inte vördar de gamla och inte skonar de unga.

  51 Detta folk skall äta de djur som föds hos dig och den skörd du bärgar tills du har utplånats. De skall inte låta dig behålla något av säden, vinet eller oljan, av kornas kalvar eller tackornas lamm, utan fortsätta tills de har förintat dig.

  52 De skall belägra dig i alla dina städer tills murarna faller överallt i ditt land, de höga befästningsverk som du sätter din lit till. De skall belägra dig i alla dina städer överallt i ditt land, det som Herren, din Gud, har gett dig.

  53 I den fruktansvärda nöd som fienden vållar dig kommer du att äta dina egna barn, köttet av sönerna och döttrarna som Herren, din Gud, har gett dig.

  54 En man i ditt folk som är vek och bortskämd skall inte unna sin bror, sin egen hustru och de barn han ännu har kvar

  55 att få ett stycke av hans barns kött, det enda han har att äta i den fruktansvärda nöd som fienden vållar dig i alla dina städer.

  56 En kvinna i ditt folk som är vek och bortskämd, så bortskämd och vek att hon aldrig har behövt gå med sina fötter på marken, skall missunna sin egen man, sin son och sin dotter

  57 både efterbörden som kommer ut ur hennes sköte och de barn hon föder, och hon skall själv äta upp detta i hemlighet, det enda hon har i den fruktansvärda nöd som fienden vållar dig i dina städer.

  58 Om du inte troget följer allt som står i denna lag, allt som skrivits här i boken, och inte fruktar detta ärorika och fruktansvärda namn, Herren, din Gud,

  59 då skall Herren slå dig och dina efterkommande med ofattbara plågor, väldiga plågor som inte går över, svåra sjukdomar som inte går över.

  60 Alla de farsoter som du darrade för i Egypten skall han skicka mot dig, så att de får dig i sitt grepp.

  61 Även alla sjukdomar och plågor som inte har nämnts i denna lagbok skall Herren låta hemsöka dig, tills du har utplånats.

  62 Av er som förut var talrika som stjärnorna på himlen skall bara ett fåtal leva kvar, därför att du inte lyssnade till Herren, din Gud.

  63 Liksom Herren gladde sig åt att låta det gå er väl och göra er talrika, så skall han glädja sig åt att förinta och utplåna er, och ni skall ryckas bort från det land du nu kommer till och tar i besittning.

  64 Herren skall skingra dig bland alla folken, från jordens ena ände till den andra. Där skall du tjäna andra gudar, som varken du eller dina fäder har känt till, gudar av trä och sten.

  65 Hos dessa folk får du ingen ro, ingen vila för din fot. Där skall Herren göra ditt hjärta ängsligt, låta din blick slockna och ditt livsmod vissna.

  66 Du kommer att känna att ditt liv hänger på en tråd. Dag och natt skall du vara rädd och inte veta om du får leva.

  67 På morgonen skall du säga: ”Om det ändå vore kväll!” och på kvällen: ”Om det ändå vore morgon!” Sådan skräck skall du känna, sådana ting skall dina ögon tvingas se.

  68 Herren skall föra dig tillbaka till Egypten på skepp, fastän jag hade sagt till dig: ”Den vägen skall du aldrig mer behöva se.” Där skall ni bjuda ut er som slavar och slavinnor till era fiender, men ingen vill köpa er.

För ovana bibelläsare (som jag själv) kan denna långa passage i förstone se ut som om den motsäger Guds påstådda godhet. Tur då att experter som Per Ewert (som jag tidigare här på bloggen gjort vissa ansatser att försöka resonera med) kan förklara för oss att passagen behöver ses i sitt sammanhang. Så här skrev han i en Facebook-kommentar i samband med Patrik Lindenfors publicering av bibelverserna ifråga:
  En summering av sammanhanget (du hoppade över avsnittet om Guds välsignelser och kärlek i första delen av kapitlet) kommer i 5 Mos 30:19: "Jag tar idag himmel och jord till vittne mot er att jag har förelagt dig liv och död, välsignelse och förbannelse. Välj då livet, för att du och dina efterkommande må leva." Valet ligger inte hos Gud, hans vilja är tydlig och god. Valet ligger hos oss.
Jamendåså - då är ju Gud god trots allt!

15 kommentarer:

 1. Livet är det tillfälle då Gud skapar oss för att vi ska leva i evighet.
  Lidande i denna världen är en sorts födelsevåndor.
  Gud kan inte optimera sina handlingar för just ditt välbefinnande utan måste se till hela mänsklighetens bästa.
  Om aldrig någon människa hade syndat skulle det inte finnas något lidande. Varje gång någon människa syndar så förs världen bort från Gud. För att optimera mänsklighetens möjlighet att tillbringa evigheten med Gud kommer därför det optimalt bästa resultatet innebära mer lidande än det skulle ha gjort utan den enskilda synden.

  Det hela är logiskt, men endast om man ser Gud som Gud och Människan som Människa.

  SvaraRadera
 2. Arne Södrqvist20 februari 2014 08:19

  Tur att det är människor och inte den beskrivna psykopaten som hanterar kärnvapen mm!

  SvaraRadera
 3. Tango smurfen: Du talar om en form av kollektiv bestraffning om jag förstår dig rätt? I den "mänskliga" världen är det förbjudet enligt fjärde Genèvekonventionen samt i FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna. Otrevlig typ den där Gud.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Gud har lovar en rättvis individuell dom. Det kommer att ske på den yttersta dagen.
   Fram till dess lever vi i den här världen, där vi påverkar varandra. Om en människa syndar genom att t ex förgifta vår miljö så får alla som lever i den miljön lida för det (gäller oavsett om Gud finns eller inte) Gud varnar oss och förklarar hur saker och ting hänger ihop, men vissa vill inte lyssna på Gud, ty de är sura att inte deras egna intressen kan stå i centrum för hela världens alla varelser.

   Radera
 4. Det ska förstås läsas ironiskt!
  Gud är god och med i Killinggänget.

  SvaraRadera
 5. The stories of Cain and Abel and that of Moses vs Pharaoh also cast some light on this passage in Deuteronomy. The message is Truth does not lead one astray. And that God is the ultimate reality check.

  For balance here's a quote by Fourier, "Les causes primordiales ne nous sont point connues; mais elles sont assujetties à des lois simples et constantes, que l'on pent découvrir par l'observation, et dont l'ètude est l'objet de la philosophie naturelle," found in the preface of Thomson & Tait's Natural Philosophy.

  SvaraRadera
 6. Inom kristendomen hotas vi i ga:testamentet att straffas av gud.
  Inom islam uppmanas rättrogna att straffa att straffa avfällingar på plats och ställe?

  SvaraRadera
 7. Religionerna är kanske till för att hålla ordning på folket. Därför kanske en hård och straffande Gud behövs.....?

  Har något minne av att fysikern Alfred Kastler berörde ämnet i sin bok "denna underliga materia" (faktiskt översatt till svenska av min handledare fõr exjobbet, numera framlidna professor Nanny Fröman i Uppsala). Han reflekterade över den naturens ordning som innebär att alla levande varelser tycks leva på varandra. Han undrade "var finns i allt detta den kärlekens gud som kristus talar om?". Han la också till. "denna fråga oroar mig djupt". Det är också något oroande över beskrivningen.

  En präst jag lyssnade till menade att genom att offra sin enfödde son, så tog Gud udden av "det onda", dvs "det onda" är fortfarande en mäktig kraft, men klart försvagad.

  Kanske måste Gud då ställa vissa krav på människorna så de inte lockas av de onda krafterna. Det kan sas bli ont värre i slutänden. Jordelivet är ju ändå den korta perioden i det eviga livet. Det blir bättre sen.
  Kjell Eriksson

  SvaraRadera
 8. Jag antar att dessa stycken ska förstås som Guds eget ord? I så fall kan jag glatt meddela att jag brutit mot 58-59 men inget av de uttalade hoten har slagit in mot mig eller mina efterlevande. Då kan vi sluta oss till att: À Gud finns inte. B Gud är maktlös att fullfölja sitt löfte. C Gud har ändrat sig.

  Oavsett vilket alternativ man väljer så torde det innebära problem för tro på en omnipotent Gud.

  Hans

  SvaraRadera
 9. Vilka hade du tänkt ska reagera på det där? De flesta kristna kommer ju bara att säga att kristendomen grundar sig på Nya Testamentet och vad som står i Gamla Testamentet får du prata med judarna om. Sen finns det förstås de fundamentalistiska kristna som ju är de verkliga bibelläsarna. Men för dessa är inget i bibeln problematiskt, allt är Guds ord. För att få en känsla för fundamentalisterna ska man försöka diskutera direkt med någon företrädare. De drar sig verkligen inte för att prata, är ofta missionerande, står på torg, ringer på bostäder. Betongteologi kanske man kan kalla deras version.

  Men att föra fram ondskan som argument mot monoteistiska religioner är däremot egentligen det enda verkligt bitande motargumentet. Även de allra flummigaste kristna är tvungna att ta ställning och för den som dyrkar skaparen av universum blir det problem. Jag har länge undrat varför missionerande ateister inte använder ondskeargumentet och gissar att de inte själva klarar av att ta ställnng. Är universum verkligen människovärdigt, vore det inte bättre om allt levande utplånades. Om människan får möjlighet till kollektivt självmord hur kan man motivera att man inte ska använda sig av den möjligheten?

  SvaraRadera
 10. Jag tror att det är människornas ord som står i bibelcitaten i fråga. Man är maktgirig, hämndlysten, etc. Samt vill skapa ordning också. Då låter det mycket bättre om man hänvisar till något absolut allsmäktigt, för att rättfärdiga det man själv vill som författare.

  SvaraRadera
  Svar
  1. För att tillgripa ett smärre understatement kan jag meddela att även jag håller för troligt att det är en eller flera människor som ligger bakom den citerade passagen.

   Radera
  2. Men ligger det inte mycket i vad Cecilia säger. Och den gud det är fråga om här är inte "Vår Herre" utan Israels gud som slutit ett exklusivt avtal med Israels folk med löfte om att hjälpa Israel och besegra dess fiender. Villkoren var förstås att israeliterna följde gudens lagar. Alla avtal innehåller beskrivningar av sanktioner i händelse av avtalsbrott och förbannelserna beskriver gudens sanktioner. Det som beskrivs är elände som säkert drabbat folket tidigare och var välkända. Och guden hade en funktion som enande kraft vilket bör ha passat för diktatorn Moses att hänvisa till. Avtalsbrott från gudens sida medförde förstås inga sanktioner. "La raison du plus fort est toujours la meilleure."

   I vår tid hänvisar vi till Naturen som den som straffar oss om vi inte uppfyller vissa moraliska krav, individuellt eller kollektivt. Upphör inte mänsklighetens energifrosseri kommer Naturen att dränka våra städer, tömma haven på fisk, torka ut de bördiga jordarna, sända nya sjukdomar på oss, få folken att kriga med varandra om de otillräckliga resurserna, civilisationen kommer att kollapsa och människorna kommer att förbanna att de föddes.

   Radera
  3. Tomas Lindgren skrev: "Och guden hade en funktion som enande kraft vilket bör ha passat för diktatorn Moses att hänvisa till."
   Det är den uppfattningen jag får.
   Den starkes rätt, ja.

   När det gäller dagens hänvisningar till Naturen, kan man ganska lätt kolla om författaren har fog för det h*n skriver eller ej, genom en titt i tidskriften Natures rapporter, exempelvis.
   För att få en uppfattning om vidden av klimatproblemen, kontra den vidd/grad som författaren anger.

   Radera
 11. Må vi mötas på nya existentiella tankevidder:
  https://www.facebook.com/groups/www.visolensbarn.se/

  SvaraRadera