måndag 29 juni 2015

Patrik Engellau är en skamlös lögntrut

Jag gick, i en bloggpost för en vecka sedan, ganska hårt åt den avdankade Timbro-ideologen Patrik Engellau och hans empatilösa syn på tiggare. Att han blir upprörd och vill gå i svaromål är fullt förståeligt, men jag finner det helt oacceptabelt att han, i syfte att smutskasta mig och att tillskriva mig rasistiska tankebanor, blåljuger om vad jag skrev i min bloggpost. Det är emellertid exakt vad Engellau gör i sin dagsfärska bloggpost Singoalla och feministerna [WebCite]. Han kommer i sin bloggpost in på ämnet prostitution, vilket får honom (och nu citerar jag honom ordagrant)
  att tänka på matematikprofessor Olle Häggström vid Chalmers som i ett vildsint angrepp på mig hävdade att romer inte kan arbeta eftersom deras enda möjligheter är tjuveri, tiggeri och just prostitution.
Detta, menar Engellau, utgör grund för att anklaga mig "för att kolportera antiromska fördomar eller till och med för rasism", även om han bisarrt nog i samma andetag säger sig vara för belevad och finkänslig för att faktiskt uttala sådana anklagelser. Det största problemet med hans påhopp är emellertid att jag inte (vilket var och en kan konstatera som tar del av min bloggpost) gjort det påstående som han tillskriver mig, eller ens något som kommer i närheten. Den passage i min bloggpost som Engellau av allt att döma hämtat inspiration från i sitt fabulerande är följande:
  När Engellau dömer ut tiggarna som samhälleliga "fripassagerare" vilka "drar sig ur det gemensamma ansvaret och föredrar att leva på sin nästas ansträngningar" undrar jag hur han skulle ställa sig till de tiggare som enligt Svensson säger sig ha "tre val: tigga, begå brott eller prostitution. Då väljer vi att tigga". Menar Engellau att de har fel, och att andra försörjningsmetoder (riktiga jobb?) faktiskt finns för dem om blott de tar sig i kragen lite grand?
Detta är som synes något helt annat än vad Engellau tillskriver mig. Låt oss dissekera det sistnämnda för att se i hur många steg vi behöver modifiera det för att hamna i något jag faktiskt påstod. Följande är det påstående Engellau tillskriver mig:
  (0) "Romer kan inte arbeta, och deras enda möjligheter är tjuveri, tiggeri och prostitution."
I min bloggpost nämns dock varken romer eller någon annan etnisk folkgrupp, så något sådant svepande påstående om etnicitet har jag inte gjort. Däremot talar jag i bloggposten om tiggande EU-migranter, så låt oss se vad som händer om vi byter ut "romer" mot "tiggande EU-migranter" i utsaga (0):
  (1) "Tiggande EU-migranter kan inte arbeta, och deras enda möjligheter är tjuveri, tiggeri och prostitution."
Är då detta något jag påstår i min bloggpost? Nej, ty den passage Engellau syftar på handlar inte om huruvida dessa EU-migranter inte kan arbeta, utan om att de säger sig inte kunna arbeta. Så låt oss göra den ändringen i utsaga (1) och se var vi hamnar:
  (2) "Tiggande EU-migranter säger att de inte kan arbeta och att deras enda möjligheter är tjuveri, tiggeri och prostitution."
Inte heller detta är emellertid något jag påstår i min bloggpost. Ett liknande påstående finns där, men inte ett som jag själv gör, utan ett som jag lånat från Mattias Svenssons utmärkta reportage När tiggarna kom till Sverige i tidskriften Neo. Utsagan (2) behöver därför korrigeras för att inkorporera detta:
  (3) "Enligt Mattias Svensson säger tiggande EU-migranter att de inte kan arbeta och att deras enda möjligheter är tjuveri, tiggeri och prostitution."
Stämmer då detta med vad jag påstod i bloggposten? Nej, det behövs ytterligare ett par korrigeringar innan vi har den önskade överensstämmelsen. Den första av dessa är att (3) ser ut som ett svepande yttande om vad tiggande EU-migranter i allmänhet säger. Varken jag eller Mattias Svensson gör emellertid något påstående om att (3) skulle gälla alla tiggande EU-migranter, eller ens någon viss andel. Allt som påstås är att det finns tiggande EU-migranter som säger sig inte kunna arbeta. Så låt oss foga in ordet "vissa":
  (4) "Enligt Mattias Svensson säger vissa tiggande EU-migranter att de inte kan arbeta och att deras enda möjligheter är tjuveri, tiggeri och prostitution."
Nu är vi nästan framme, men inte riktigt, ty ordet "kan", med sitt släktskap med "kunnande" och "kunskap", ger det icke avsedda intrycket att det nödvändigtvis skulle vara tiggarens egna (brist på) kunnande och kompetens som håller denne utanför arbetsmarkanden. Men det är inte den enda möjliga förklaringen. En annan möjlig förklaring skulle t.ex. kunna vara att tiggaren är utsatt för diskriminering på arbetsmarknanden. Något ställningstagande för just förklaringen bristande kompetens framgår inte av min bloggpost, så för att undvika antydan i den riktningen behöver vi i (4) byta ut "kan" mot "har möjlighet att", och får då äntligen något som står i överensstämmelse med vad jag säger i min bloggpost:
  (5) Enligt Mattias Svensson säger vissa tiggande EU-migranter att de inte har möjlighet att arbeta och att deras enda möjligheter är tjuveri, tiggeri och prostitution.
Se där - äntligen ett påstående som har stöd i min bloggpost! Fem modifieringar av det påstående som Engellau tillskrev mig är vad som behövdes för att nå dithän. Det är för mycket för att hans framställning rimligtvis skall kunna beskrivas med milda uttryck som t.ex. "glida en aning på sanningen". Rent j-a blåljug är vad det handlar om. Patrik Engellau är helt enkelt en skamlös lögntrut.

Nå, vad anser jag då i de sakfrågor i vilka påståendet (5) inte ger tydliga besked? Tror jag på Mattias Svenssons påstående om vad vissa tiggande EU-migranter säger? Är i så fall den självbild rörande brist på tillgång till arbetsmarknad dessa ger uttryck för korrekt, och är den någorlunda representativ för tiggande EU-migranter i allmänhet? Vad beror i så fall den bristande tillgången till arbetsmarknad på - arbetsoförmögenhet, diskriminering, eller något annat?

Jag ser ingen anledning att misstro Mattias Svenssons påstående om vad vissa tiggande EU-migranter säger. Vidare finner jag det mycket troligt att den brist på tillgång till arbetsmarknad dessa ger uttryck för i de flesta fall faktiskt föreligger, och att den även drabbar flertalet tiggande EU-migranter. I vissa fall kan nog denna arbetslöshet förklaras med arbetsoförmögenhet, men jag tror också på diskriminering som en huvudförklaring. Specifikt verkar det som att rumänska romer (den etniska folkgrupp som en stor andel av de tiggande EU-migranterna verkar tillhöra) är utsatta för diskriminering. D-i-s-k-r-i-m-i-n-e-r-i-n-g. Har Engellau hört talas om det begreppet? Är det något som han tror kan förekomma i dagens samhälle? Är diskriminering av etnisk folkgrupp rentav något som Engellau tycker att man skall få lov att tala högt om utan att bli anklagad för rasism? I så fall räknar jag med att han korrigerar sin bloggpost och att han ber om ursäkt för sitt svinaktiga utfall.

17 kommentarer:

 1. Jag har nu blivit uppmärksam på att Engellau i en annan bloggpost redan i onsdags [WebCite] är ute i samma ärende med att ljuga och förfalska. Han skriver där att han "blivit tagen i örat av matematikprofessor Olle Häggström vid Chalmers för att jag inte begriper att det för romer bara finns tre försörjningsalternativ, nämligen tjuvnad, prostitution och tiggeri".

  SvaraRadera
 2. Engelau avslutar med att fråga sig om han och Olle Häggström har olika människosyn. Ja, det kan stämma, eftersom han strax ovan i sin spekulation om det tänkta romska paret Dimitrij och Rosita skriver att:

  "Till min förvåning kanske jag upptäcker att Dmitrij och hans fru Rosita,som jag vid det här laget också träffat, är jättehyggliga, hederliga och hjälpsamma människor"

  SvaraRadera
 3. Ögnade PEs urspringliga plogpost precis och delar i allt väsentligt din kritik av den. Hans svar har jag inte läst (och jag är rätt ointresserad av det), men rent generellt gissar jag att sannolikheten för att en person skriver ogenomtänkta och dumma svar i affekt till någon ökar starkt om denne någon strax innan kallet personen för självgod och äcklig.

  SvaraRadera
 4. Olof 30 juni 2015 00:33

  Den moraliskt och intellektuellt överlägsne Olle H är inte sen att vräka invektiv över dem som inte håller med honom eller tycker fel. Hans meningsfränder benämns dock med andra epitet och vissa av dem verkar ta det som en bekräftelse på att de platsar i Olle den Stores lag*. Denna bilaterala hyllningskör är stundom patetisk men inte ointressant att skåda.
  *Laget tävlar i den akademiska världen under namnet ”Vi som tycker och tänker rätt”.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Är det inte snarare så att invektiven från Olle Häggström haglar först när han mycket tydligt visat att det finns fog för dem?
   /J

   Radera
  2. Sanslöst! "Dackan" har ingenting att komma med utan vräker själv ut invektiv, som han sedan projicerar på bloggägaren. Nättroll som han visar att allmänheten inte kan hantera yttrandefriheten.

   Radera
 5. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag tycker mig förstå, Lennart W, att det fortfarande är det där tillfället för över tre år sedan då jag bannade dig från kommentarsfältet på den här bloggen, som du inte kan sluta älta. Den parallell du drar är i så fall helt orimlig. Du skrev det du skrev, och jag har aldrig försökt påskina något annat. Om det nu är så att du menade något helt annat än det du faktiskt skrev (något jag har för mig att du antytt här och var) så är ju det jättebra, men det är synd att du (såvitt jag vet) aldrig explicit framhållit dikrepensen och i ångerfulla ordalag tagit avstånd från den faktiska formuleringen, ty om du hade gjort det så hade ju hela saken raskt varit ur världen. Men någon sådan avbön lär väl inte längre vara något att hoppas på? Äh, skit samma, vad säger du, är det inte dags att bara dra ett streck över hela grejen och försöka att hitta tillbaka till ett civiliserat nätumgänge oss emellan, befriat från försök att kleta exempelvis brun färg på varandras uppfattningar?

   Radera
  2. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
  3. Ouch, Lennart W, vilken bottenlös bitterhet! Det där med att "dra ett streck" ville du tydligen inte haka på i alla fall. Men är du verkligen säker på att du vill hålla till här? Jag får intrycket av att du nog skulle må bättre av att dra någon annan stans med dina sarkasmer och dina tillkämpade föreställningar om att jag skulle anse att om blott man är tillräckligt noggrann med betydelsenyanserna i ordet "motiveringar" så kan det omöjligt anses annat än OK och anständigt och civiliserat att komma med grundlösa utfall avsedda att skapa associationer mellan sina meningsmotståndare och nazism. (Hint: det anser jag inte.)

   Radera
  4. Lennart W. Din kommentar alldeles nyss (10:40) gick i papperskorgen, eftersom den utgjorde en (lätt omformulerad) upprepning av precis det olämpliga och ogrundade misstänkliggörande av meningsmotståndare som du yppade i den kommentar från den 16 januari 2012 kl 17:57 som satte igång hela den här tråkiga diskussionen.

   Radera
  5. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
  6. Hahaha, "brun-gate", haha! Det är till att ha sinne för proportioner i vårdandet av sina gamla oförrätter...

   Radera
  7. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
 6. Herregud herr Häggström du lever i en svart vitt värld! till att börja med förvränger du delar av Patriks text. sen fortsätter han med det tillbaka (visserligen värre) och så blir du upprörd. ger man sig in i leken får man leken tåla. sluta gnäll!

  SvaraRadera
  Svar
  1. En mäkta underlig synpunkt, och jag undrar i mitt stilla sinne vilket eller vilka av de ordagranna Engellau-citat jag återger i min förra bloggpost i ämnet som Anonym 20:17 anser utgör förvrängning, och på vilka grunder.

   Radera
 7. En hel del vatten har runnit under broarna under de snart nio månader som gått sedan ovanstående diskussion, men vi kan notera (a) att många motbjudande inlägg publicerats på Engellaus blogg Det Goda Samhället, det ena mer främlingsfientligt och rasistiskt än det andra (som t.ex. det här inlägget från den 11 mars 2016), och (b) att Engellau själv i ett reportage av Björn af Kleen i dagens DN (20 mars 2016) ventilerar samma slags mörkbruna tankegods:

  "Utländska grupper, som afrikaner, kan ha svårt att anpassa sig till den 'kapitalistiska andan' och till den svenska 'samarbetskulturen', säger Patrik Engellau.

  – Det funkar om man tar en eller två eller tre sådana bland tio, tjugo svenskar. Så att de lever nedsänkta i den svenska kulturen. Men om de lever för sig, där den svenska kulturen inte tränger in... Den svenska föreställningen att det skulle räcka med att de får läsa en bok eller gå en kurs är naiv. Jag säger inte att alla afrikaner är sådana, alla syrier sådana. Men den dominerande kulturen, åtminstone vad jag sett, är sådan. Och att förmå människor som kommer från en sådan kultur att anpassa sig till det svenska, är så stort att det inte går att tänka...

  Engellau stödjer sig på egna erfarenheter från Guniea-Bissau, där han under några år på 1970-talet ansvarade för det svenska biståndet. Pengarna gick bland annat till att modernisera jordbruket. Det fungerade inte lika smidigt som i Tyskland efter andra världskriget där USA kickade igång ekonomin genom Marshallhjälpen. Det beror på 'kulturskillnader', enligt Patrik Engellau. Tysken, han hade utvecklingen i blodet. I Afrika finns inte den kulturen.

  – Tysken, han hade utvecklingen i blodet. Han hade gjort det förr. Han vet vad det handlar om. Att det är hårt arbete. Att man måste hjälpa varandra. Utveckling är en kultur. Så försökte vi göra samma sak i Afrika. Där finns inte den kulturen. Den kapitalistiska andan. Att man ska piska sig själv att jobba även om man har så att det räcker för dagen. De kapitalistiska dygderna. Det som gjort Sverige och hela västerlandet till vad det är. Det finns inte (där)."

  SvaraRadera