tisdag 14 juni 2016

Omtalad på grannbloggar

Det är (nästan) alltid trevligt att se att någon finner några av mina tidigare skriverier värda inte bara att läsa, utan även att nämna och kommentera. Idag vill jag peka på två (någorlunda) aktuella exempel.
  • På sin blogg Andart II recenserade Anders Sandberg den 3 maj 2016 min senaste bok Here Be Dragons - i starkt positiva ordalag! Boken har genererat en rad recensioner och andra reaktioner tidigare (några av vilka jag länkar till i mina bloggposter Reaktioner på Here Be Dragons och Fler reaktioner på Here Be Dragons), men att just Anders skriver om den är något jag sätter extra stort värde på, då han har en expertis på området för boken som matchas av ytterst få. Eller som jag, efter att ha nämnt James Martin (1933-2013) vars bok The Meaning of the 21st Century haft stort inflytande på mig, skriver i förordet till Here Be Dragons:
      There is a younger generation (to which I count myself) of scientists, writers and philosophers who share his passionate ambition to think about the future rationally and without fear of overstepping the narrow boundaries of the box of mainstream discourse. Among these, there are many brilliant thinkers, and many whose ideas and writings have influenced this book - too many to be listed here, except for the following four, whose influence on this book has been particularly profound: Nick Bostrom, Robin Hanson, Anders Sandberg and Eliezer Yudkowsky. A quick look at the reference list will give a hint of the extent of their influence, every chapter draws on work by at least one of them, and most chapters by more than one.
    Eller se följande uppslagsord i bokens register:
      Sandberg, Anders iv, 35-36, 43, 54, 75-77, 79-80, 134, 136, 138, 187-188, 197, 199-202, 216-223, 231, 247, 249

  • Triggad av ett par debattinlägg under våren (ett av Martin Ingvar, Christer Sturmark och Åsa Wikforss, och ett svar av Björn Lundberg) fann Bo Sjögren den 31 maj 2016 anledning att, på sin blogg Bosjo Surrar, diskutera den postmodern relativismens intellektuella ohållbarhet. Smickrande nog tar han stöd i en fyra år gammal diskussion mellan mig och Bosse Holmqvist, professor i idéhistoria vid Stockholms universitet, vilken återfinns i mina båda bloggposter Tidskriften Arena till relativismens försvar och Svar från Bosse Holmqvist angående relativismen. Den som tar del av det gamla meningsutbytet med Holmqvist kan inte undgå att notera att det blev en smula irriterat, men jag gillar ändå att bli påmind om det, då det har sina pedagogiska poänger, tack vare att Holmqvist ger ovanligt oförblommerat uttryck för den postmoderna relativismens excesser och galenskaper, i kontrast med hur dess försvarare annars som regel brukar försöka formulera sig mer inlindat och kryptiskt. Bo (Sjögren alltså) kommenterar i sin läsvärda bloggpost meningsutbytet utförligt, och vill tilldela mig "en hög placering i tävlingen om »Understatement of the Year» för år 2012", samt spekulerar över om Holmqvist kan ha slagit "svenskt rekord i att, i en så kort text, tolka in saker och ting som inte finns där".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar