söndag 10 juni 2012

Nederländskt justitiemord dryftas i Umeå

I en tidigare bloggpost lade jag ut texten om de empiriska vetenskapernas desperata behov av statistisk kompetens, men det finns givetvis också andra sektorer än forskarsamhället där vi statistiker behövs. Däribland rättsväsendet. Om detta kommer en av Europas vassaste statistikteoretiker, min gode vän Richard Gill, att lägga ut texten i sitt öppningsföredrag till NORDSTAT - 24th Nordic Conference on Mathematical Statistics som äger rum i Umeå och inleds imorgon måndag; jag avser själv givetvis att närvara.

Det finns flera exempel på hur fruktansvärt illa det kan gå när domstolar väljer att lita till amatörstatistiker i fall då verklig statistisk kompetens krävs för att rätt värdera evidensläget. Det fall som kom Richard att engagera sig i frågan är processen mot den nederländska sjuksköterskan Lucia de Berk som 2003 dömdes till livstids fängelse för flera mord, baserat en hårresande dålig statistisk kalkyl. Detta påtalades av honom och en rad andra statistiker, och påtalades igen, och igen, och till slut bar deras arbete frukt i och med att de Berk 2010 släpptes och förklarades icke skyldig. I själva verket visar det sig (efter kompetent statistisk analys) inte finnas några goda skäl att misstänka att de händelser som mordutredningen och rättsprocessen behandlade överhuvudtaget skulle inbegripa några mord. Jag sammanfattade historien i Qvintensen 3/2010, och avslutade med att konstatera att...
  den statistiska analysen lugnt kan sägas [vara] så bristfällig att den förtjänar beteckningen pseudovetenskap. Det stämmer till eftertanke att ett sådant rättsövergrepp kunnat ske till och med i en rättsstat som Nederländerna. Att Lucia de Berks liv är slaget i spillror kan inte göras ogjort, men man kan i alla fall hoppas att rättssystemen både i Nederländerna och i andra länder kan dra en och annan lärdom inför framtiden. En sådan skulle kunna vara att det är att föredra att anlita professionella statistiker, hellre än amatörstatistiker, för de statistiska överväganden som behövs för att ta ställning i viktiga rättsfall.
Läs gärna min sammanfattning, men ännu hellre vill jag uppmana läsaren att botanisera på Richard Gills hemsida, som bjuder på en hel del intressant och skrämmande läsning i ämnet.

2 kommentarer:

 1. Svar
  1. Literally justice-murder. But the term's meaning is miscarriage of justice.

   Anyway, thanks Richard for a superb opening lecture!

   Radera