lördag 24 november 2012

Reklampaus: OKQ8 och hållbar bilism

Hurra och äntligen, hör jag hur läsekretsen samfällt utropar. Äntligen har jag börjat inordna mig i normalt marknadsekonomiskt tänkande, och infört reklam på min blogg! Som premiär bjuder jag på nedanstående annons för OKQ8, saxad från sidan 23 i senaste numret av Fokus (23-29 november 2012), och presenterad med den eminenta bildkvalitet som annonsen förtjänar. Notera hur elegant den går i grönt! Grönt betyder som vi vet miljövänligt, och miljövänligt är bra!

Å andra sidan... excuse my French, men vad i h-e sysslar de med, OKQ8 och den reklambyrå de anlitat? Är de fullkomligt dumma i huvudet, eller spekulerar de cyniskt i att vi andra är det? De vänder sig alltså till oss som "tror på hållbar bilism" och meddelar att det nu är fritt fram att fortsätta "tanka som vanligt" tack vare att deras senaste produkt, kallad DieselBio+, "består av hela 27% förnybart drivmedel". Övriga 73% är det tydligen tänkt att vi kan bortse ifrån, när vi kör omkring på deras förträffliga bränsle och gratulerar oss själva till vårt miljövänliga och hållbara leverne.

1 kommentar:

 1. Återigen ett bevis på att "hållbar" kan betyda precis vad som helst.

  Att bränslet består av 73% fossil diesel är lustigt nog, men sen kan man fråga sig hur hållbar det hade varit, även med 100% biodiesel. På OKQ8s hemsida kan man läsa

  "OKQ8 Diesel Bio+ beräknas minska utsläppen av koldioxid med ca 21,2% per energienhet drivmedel. Reduktionen är beräknad utifrån de till energimyndigheten raporterade växthusgasminskningar per drivmedel, enligt lagen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel."

  Problemet är att beräkningssättet i EU av växthusgasminskningarna per drivmedel sannolikt kommer att ändras så att siffrorna inte längre ser lika bra ut för biodiesel.

  EU har lagt fram ett förslag på nytt direktiv där utsläpp från ILUC (indirect land use change) ska inkluderas i beräkningarna.

  http://ec.europa.eu/energy/renewables/biofuels/land_use_change_en.htm

  The draft law includes new ILUC emissions values for the three major crop types used to produce biofuels: cereals, sugars and oilseeds. These values must be included when calculating emissions savings from biofuels under an EU fuel quality law designed to encourage fuel suppliers to cut emissions from road transport fuels by 6% by 2020.

  The proposals are contained in long-awaited EU plans to address the indirect land use change (ILUC) impact of biofuels

  While low values for ethanol made from cereals and sugars are expected to have little market impact, a much higher value for oilseeds is likely to exclude most biodiesel made from rapeseed, soybeans and palm oil from counting towards the fuel suppliers' targets.

  SvaraRadera