torsdag 2 oktober 2014

Om trevnad

Trevnad är ett nästan lite paradoxalt begrepp. Trevnad i sig är (per definition) trevligt, medan tal om trevnad nästan aldrig är det. Så t.ex. upplever jag sällan trevnad när min kära hustru riktar uppmaningen "Kan du tänka dig att göra en insats för vår gemensamma trevnad?" till mig, ty när så sker (vilket händer emellanåt) så vet jag att det inte handlar om att ta med henne på romantisk weekend till Loka Brunn, eller ens om att korka upp en flaska rött, utan om andra och vanligtvis betydligt mindre trivsamma hushållsgöromål.

Låt mig ge ett annat exempel på tal om trevnad som inte resulterar i någon större trevnad, utan snarare i motsatsen. Sedan den välkände meteorologen Pär Holmgren för ett par veckor sedan gjort en Facebookuppdatering med länk till den artikel i UNT som han och jag tillsammans med Mikael Karlsson undertecknat, så skrev klimatförnekaren Lena Krantz (frontfigur i klimatförnekarnätverket Stockholmsinitiativet, i och med att hon är skribent på deras officiella blogg vilken går under det orwellskt klingande namnet Klimatupplysningen) en kommentar där hon ifrågasatte Pärs val att liera sig med en så "extremt otrevlig figur" som mig. Detta resulterade i en lång och rättså otrevlig diskussion om trevnad, i vilken, förutom yours truly (OH) och nämnda Lena Krantz (LK) och Pär Holmgren (PH), även Anders Emretsson (AE) och Bo Jonsson (BJ) deltog. Diskussionen ägde rum den 13-15 september, och jag saxar följande ur den:1
  LK: Förstår inte att du ger dig i lag med Olle Häggström. Han är ju knappast någon expert och dessutom är han en extremt otrevlig figur. En nedlåtande översittare.

  PH: Lena Krantz: Jag förstår inte att du ger dig i lag med ett stort antal av klimatskeptikerna i Sverige. INGEN av dem är någon expert. Många av dem är dessutom otrevliga figurer. ;-) Olle Häggström, om någon, är expert på statistik - vilket den här debattartikeln delvis handlar om.

  OH: Huruvida jag är "en extremt otrevlig figur" eller inte verkar det finnas delade meningar om, se t.ex. den sympatiska intervjun med mig i Chalmers Magasin i våras (http://haggstrom.blogspot.se/2014/06/omslagspojke.html). Sant är emellertid att det händer att jag säger ifrån på skarpen, utan otydlighetsskapande lager av diplomatisk fetvadd, då jag ställs inför personer hos vilka dumheten parar sig med arrogansen, och då är det fullt förståeligt om de som hamnar i skottlinjen (och ofta handlar det just om Lena Krantz och hennes klimatförnekarkollegor i Stockholmsinitiativet) uppfattar mig som "extremt otrevlig".

  LK: Olle, Jag tänkte nu inte på mig själv utan på Lennart Bengtsson och hur du understod dig att behandla honom. Han ÄR ju experten men inte du. Ändå tyckte du att du kunde sätta dig på höga hästar och skriva dumheter fulla av arrogans och nedlåtande kväden. Jag skriver nu bara vad jag personligen tycker utan diplomatiskt fetvadd. :-D

  LK: Pär, De är faktiskt mycket trevliga, alla de som skriver på klimatupplysningen.se. Jag känner ju dem så jag vet. ;-)

  OH: Då tycker jag att vi kan lämna till Pärs läsekrets att själva bedöma huruvida min text i våras om Lennart Bengtssons tragiska utveckling från framstående klimatforskare till alltmer högljudd antiklimatåtgärdsagitator innehåller "dumheter" eller saker som gör mig till "en extremt otrevlig figur": http://haggstrom.blogspot.se/2014/05/om-lennart-bengtssons-beklammande-fard.html

  OH: Bland Lena Krantz skribentkollegor på den klimatförnekarblogg som bär det orwellskt klingande namnet "Klimatupplysningen" återfinns en herre vid namn Ingemar Nordin. Han hör alltså till dem som Lena Krantz ovan försäkrar är "faktiskt mycket trevliga" (detta alltså i kontrast mot den "extremt otrevlige figur" som är yours truly). Låt oss då se hur denne "faktiskt mycket trevlige" Nordin kan uttrycka sig - här är tre exempel från sagda klimatförnekarblogg på hur han uttrycker sig om sina meningsmotståndare:

  Exempel 1 - "De här nazifierade Göbbelstyperna i Sydsvenskan vill ju bara utrota alla klimathotskeptiker."

  Exempel 2 - "Karln är uppenbarligen galen och lider svårt av paranoia."

  Exempel 3 - "Men när det gäller Uppsalainitiativet är jag mer betänksam. Här undrar jag om man inte passerat gränsen för det riktigt friska: från det genomtänkt strategiska och listiga till det mer emotionellt sjuka. De verkar rätt och slätt ha ett patologiskt hat mot alla som understår sig att tänka själva när det gäller klimatet."

  Samtliga tre Nordincitat handlar om specifika och lätt identifierbara personer.

  Som en liten utmaning till Lena Krantz och till övriga skulle jag vilja föreslå en övning. Försök att i den bloggpost som jag länkade till i min förra kommentar - och som enligt Lena Krantz kvalificerar mig för epitetet "en extremt otrevlig figur" - hitta någon formulering som ens tillnärmelsevis når den grad av otrevnad som Ingemar Nordin visar prov på i de tre exemplen. (Obs! Bloggposten innehåller en del direkta citat av Lennart Bengtsson, men dessa räknas såklart inte i detta sammanhang.)

  PH: Lena: Vi har nog olika definitioner om vad "trevlig" innebär...

  LK: Olle, Man kan ju lite försyn undra varför Lennart Bengtsson frekvent skriver kommentarer på vår blogg men aldrig på er? Ja med tanke på hur trevliga eller inte ni är. :-D

  AE: Att Lennart Bengtsson trivs bättre på Klimatupplysningen är väl inte så konstigt. Där får han knappast några mothugg, och han rör sig bland politiskt likasinnade.

  LK: Pär, Jag försöker alltid att ha en trevlig ton då jag menar att den går före ett eget tyckande. Alla människor har ett lika värde för mig. Vi är olika och tycker olika men det får man lov att respektera. I annat fall har man inget i diskussionen att göra tycker jag.

  OH: Nu framhåller Lena Krantz att hon "försöker alltid att ha en trevlig ton". Hedervärt! Som ett exempel på denna trevliga ton kan vi blicka uppåt i denna kommentarstråd och se hur hon inleder den med att meddela att jag är "en extremt otrevlig figur". Trevligt värre! Låt mig föreslå en applåd för Lena Krantz och den trevnad hon sprider omkring sig med sin trevliga ton!

  Vidare kan konstateras att denna så trevliga Lena Krantz verkar ha avböjt min utmaning om att peka ut var någonstans i min text jag kvalificerar mig för epitetet "en extremt otrevlig figur" eller i alla fall når ned någonstans i närheten av nivån hos den enligt henne "faktiskt mycket trevlige" Ingemar Nordin.

  Slutligen tror jag att hon kan ha rätt i att Lennart Bengtssons val att hänga på den s.k. Klimatupplysningen hellre än på Uppsalainitiativet kan ha med trevnadsnivån på respektive blogg att göra, åtminstone om man med "trevnad" menar något i stil med "benägenhet att lisma och svassa för Lennart Bengtsson och okritiskt instämma i alla hans utbrott om hur folk som förespråkar grön energiomställning är kommunister som borde deporteras till Nordkorea". Där verkar vi på Uppsalainitiativet ligga lite efter. Eller som jag påpekar i den ovan länkade bloggposten:

  "Jag vet inte om vi i Uppsalainitiativet hade kunnat hejda Bengtssons glidning över mot klimatförnekarlägret genom att vårda vår relation till honom ännu lite bättre,(FOTNOT 4: Jag kunde t.ex. ha valt att avstå från den lite upphettade ebrevsutväxling jag hade med Bengtsson kort efter att han i januari 2013 hävt ur sig ett snuskigt personangrepp på min gode vän och Chalmerskollega Christian Azar.) men han började i alla fall så småningom att kommentera allt flitigare på Stockholmsinitiativets blogg, som tidigare hette The Climate Scam men som numera bär det orwellskt klingande namnet Klimatupplysningen."

  LK: Olle, Det otrevliga i ditt fall handlar bland annat om att du tycker att du har mandat att sätta dig över en av sveriges mest meriterade klimatforskare. Du tycker att du vet bättre än han men det håller jag verkigen inte med om.

  Du är nog trevlig mot personer som betraktar dig som en auktoritet inom klimatområdet men är otrevlig när någon (som jag) inte alls ser dig så. Du är precis lika mycket lekman som jag, punkt. Mitt uttalande om dig är dessutom baserat på mångårig erfarenhet. Droppen var nog din svada och ditt försök att demonisera Lennart Bengtsson. Väldigt obehaglig sådad.

  Eller med andra ord, jag behandlar andra precis så trevligt som de behandlar mig. Ja jag börjar alltid med en trevlig ton men i ditt fall är det rätt lönlöst som med all önskvärd tydlighet framgår i dina kommentarer i denna tråd.

  Vi ska nog fortsätta att undvika varandra, det är en bra strategi.

  AE: Men något exempel fick vi alltså inte se, Lena?

  BJ: Lena Krantz, reagerar du inte över vad som skrivs på din blogg om Hansen, Mann och andra klimatforskare? Av personer som aldrig sysslat med klimatforskning?

  PH: Lena: Det är verkligen ett MYCKET konstigt resonemang som du för när det gäller Lennart B. Du försvarar ofta hans påståenden och slutsatser. MEN! Jag hör aldrig dig, eller någon annan med koppling till SI, försvara andra "experters" påståenden med samma energi.

  Vi kan kanske vara överens om att LB har en lång och framgångsrik forskarkarriär i meteorologi bakom sig, men det gör väl honom knappast immun för kritik? Framför allt inte kritik mot de mer eller mindre politiska uttalanden han gör.

  Varför skulle just han vara i någon slags särställning?

  Som Bo Jonsson påpekar ovan: Är det ok att människor som aldrig sysslat med klimatforskning får kritisera Hansen, Mann m fl?

  OH: Bo och Pär: väl talat! På den s.k. Klimatupplysningen (KU), som Lena Krantz representerar, härskar en etikettsregel som innebär att man (a) placerar en enskild klimatforskare (Bengtsson) med goda forskningsmeriter på piedestal och anser att denne i kraft av sina meriter inte får lov att kritiseras med så mycket som ett pip vilka omdömeslösheter denne än förfaller till, samtidigt som man (b) tillåter sig att kasta vad för slags grundlös jävla skit som helst på andra minst lika välmeriterade klimatforskare. Jag kan inte uppfatta det som annat än djupaste djupaste hyckleri, och som en gravt perverterad förvanskning av den sunda respekt för vetenskapens metod och vetenskapens evidens som varje verklig vän av vetenskapligt tänkande känner, vilken de på KU ersatt med en bisarr avgudadyrkan av några få enskilda forskare som råkar ha välkomna ståndpunkter.

  Jag tycker att Lena Krantz borde skämmas (något hon dessvärre inte verkar ha förstånd till) som företräder ett sådant hyckleri. Om hon nu avser att hålla fast vid detta så kan jag inte annat än välkomna hennes deklaration om att hon fortsättningsvis avser undvika mig.

  Låt mig dock korrigera ett missförstånd i hennes senaste kommentar. Genom sin spekulation om att jag nog är "trevlig mot personer som betraktar [m]ig som en auktoritet inom klimatområdet men är otrevlig när någon (som [hon själv]) inte alls ser [m]ig så" så försöker hon göra det hela till en simpel personstrid. Men när jag tar till på skarpen mot det vetenskapsförnekeri som försiggår på KU och annorstädes, så handlar det som regel inte alls om hur dessa personer ser på mig. Min egen person är i sammanhanget oväsentig. Vad jag vänder mig emot är hur de förvränger och förvanskar det vetenskapliga evidensläget, och på annat sätt förfaller till ohederligheter.

  LK: Olle, Det är inte så intressant vad du skriver då du inte är någon auktoritet i ämnet. Det blir i det närmaste skrattretande när du skriver att du "tar i på skarpen" oss som skriver på Klimatupplysningen. Du har knappast någon tyngd i sammanhanget.

  LK: Pär och Olle. Det handlar inte om att sätta någon på en piedestal och Lennart Bengtsson har givetvis inte någon vetenskaplig särställning förutom viljan till att ändra sin syn. Jag tycker dock att han får ha vilka politiska åsikter han vill även när jag inte håller med. Vi kom ju i ett tvistemål när SDs Josef Fransson läste upp en LB intervju i riksdagen vilket jag då menade var mindre bra. Jag håller alltså verkligen inte med i alla vad LB skriver utanför det vetenskapliga.

  Däremot är det naturligtvis mycket mer intressant för klimathotsskeptiker att lyfta fram forskare som tänker själva och dessutom vågar ifrågasätta paradigmet. Judith Curry är en annan sådan forskare och det finns givetvis fler.

  Ska jag nämna någon forskare och forskarrapport som jag har lyft fram och som kan sägas tillhöra mainstream så är det ex Kevin Trenberth (hoppas att det blev rättstavat).

  PH: Lena Krantz: Intressanta formuleringar du har: "Det handlar inte om att sätta någon på en piedestal". Men det är ju det du/ni gör! :-(

  Olle Häggström är väl dessutom mycket mer auktoritet i ämnet än (gissar) 99% av alla som skriver/kommenterar på era sidor? Han är en IDAG aktiv och framgångsrik forskare i ett ämne som ligger mycket nära klimatforskningen. OM du ifrågasätter hans auktoritet behöver du rimligtvis ifrågasätta så gott som ALLAs, möjligen bortsett från (gissar) ett dussintal forskare i Sverige. Förstår du inte det? Eller vill du bara inte förstå det?

  LK: Pär, visst är det svårt med gränsdragningar men jag kan inte se att statistik skulle ligga så när klimatforskningen mer än att visa att det verkligen har blivit ex fler och/eller kraftigare skyfall.

  Men visst, Olle kanske också kan skriva en forskarapport som efter granskning skulle bli accepterad i en välrenommerad vetenskaplig tidskrift där han förklarar varför detta sker (om det skulle vara/bli så). Jag är såklart inte detaljuppdaterad om hans kunskaper.

  Att jag uppfattar honom som otrevlig är min högst personliga upplevelse från otaliga svavelosande inlägg och kommentarer. Så även i denna tråd där jag enligt Olle är gravt perverterad och borde skämmas.

  OH: Jag drar mig för att gå in på min vetenskapliga meritering, då jag inte tycker att rätten att yttra sig kritiskt om andras argumentation skall vara en meriteringsfråga. (Och man kan ju undra hur Lena Krantz själv kan få för sig att yttra sig om hon verkligen på allvar tycker det skall vara villkorat med rätt slags vetenskaplig CV.) Men i alla fall, helt kort, då ämnet ju kommit upp:

  Jag dristar mig inte att kalla mig klimatforskare, och jag tycker att Pär med sina vänliga ord ovan tar i lite i överkant, men jag tycker också att Lena Krantz fjompiga utfall "Du är precis lika mycket lekman som jag, punkt" är lite väl onyanserat, då vi beaktar följande:

  * Min vetenskapliga meritering i det för klimatvetenskapen mycket viktiga grannämnet matematisk statistik kan nog rimligtvis betecknas som ganska stor.

  * Jag samarbetar för närvarande med klimatforskare i ett projekt om bayesiansk skattning av klimatkänsligheten. Någon publikation har detta ännu inte resulterat i, men jag tror och hoppas att det skall bli minst en.

  * I min kommande bok, kontrakterad med Oxford University Press med beräknad utgivning 2015, ägnas ett kapitel åt klimatvetenskap.

  * I den här vetenskapliga uppsatsen, publicerad 2013, ägnas långa stycken åt klimatvetenskapliga spörsmål: http://www.math.chalmers.se/~olleh/haggstrom_proc_ems.pdf

  OH: Nu påstår Lena Krantz att jag påstått att hon "är gravt perverterad och borde skämmas". Det är sant att jag sagt att hon borde skämmas (och det står jag sannerligen för), men att jag skulle ha sagt att hon "är gravt perverterad" är (med för KU-gänget typisk nivå på hederlighet) hennes eget påhitt.

  OH: Vidare känns det tämligen surrealistiskt att få bannor för mitt rättframma språkbruk av den person som inledde hela diskussionen med att stämpla mig som "en extremt otrevlig figur".

  LK: Olle, Du skrev i ett och samma kommentar "På den s.k. Klimatupplysningen (KU), som Lena Krantz representerar.....som en gravt perverterad förvanskning....Lena Krantz borde skämmas"

  Ärligt talat följer jag forskningen med stort intresse och med öppet sinne. Jag har förstått att du anser att din syn är den enda rätta och de forskare och forskningsstudier som du vill lyfta fram är de enda rätta. Den som inte håller med dig försöker du trycka ner med svavelosande tillmäten av typen ovan.

  JÄTTETREVLIGT Olle, verkligen.

  LK: Men nu får det vara bra för denna gång. Ha en trevlig valvakekväll allihop (inklusive Olle).

  OH: Undrar just om denna Lena Krantz på allvar föreställer sig att om man kan plocka ett antal ord ur en meningsmotståndare inlägg, och om man pusslar ihop dessa ord till ett påstående, så är det automatiskt OK att tillskriva meningsmotståndaren detta påstående.

  LK: Olle, Vaknade i morse och kände att jag inte har fått fram vad jag egentligen reagerar på när det gäller dig. Det beror på att jag har använt fel ord.

  Människor är olika men jag skulle säga att vissa är sk gränsöverskridare som ex Lennart Bengtsson. Det är jag själv också då jag inte tycker att det är intressant att diskutera något (handlar inte bara om klimatet givetvis) med människor som i stort sett tycker som jag. Min upplevelse av dig är att du mobbar. Dels dem som inte tycker som du men också gränsöverskridare som Lennart. Han hade ju sagt ja till ett uppdrag som expertrådgivare i en organisation som inte föll dig på läppen.

  Ditt "Nordkorea" inlägg om denna sak är inte kritik i min ögon utan ren mobbing.

  Jag uppfattar Pär som en fördragsam person som det går att diskutera klimatet med. Det gör det ju naturligtvis inte med dig utan att bli utsatt för mobbing om man dristar sig till att föra fram åsikter som du inte håller med om.

  Naturligtvis tar jag avstånd från mobbing och mobbare.

  Och ja, jag betraktar dem som otrevliga figurer. Det är väl snarare ganska milt uttryckt i sammanhanget.

  OH: Det är lite imponerande hur konsekvent och energiskt denna Lena Krantz, som ju (enligt egen utsago) "försöker alltid att ha en trevlig ton", går in för att smutskasta mig. Och hon kan verkligen (rutinerad KU-bloggare som hon är) sina fultricks!

  Att hon inte drar sig för att gravt förvanska vad jag sagt har vi redan konstaterat. Nu kör hon tricket att försöka kleta på mig en Nordkorea-stämpel, trots att det ju inte är jag utan Bengtsson som kör med Nordkorea-retorik - allt jag gjort är att citera Bengtsson för att ge exempel på hur lågt han kan sjunka i sin polemik. Om det räknas som "mobbing" mot en person att ordagrant återge vad denne själv har yttrat offentligt så erkänner jag mig skyldig.

  LK: Olle, Ja det var ren och skär mobbing. Jag kallar ditt inlägg för "Nordkorea" inlägget eftersom den delen i ditt mobbinglägg inte hade ett smack med saken att göra. Du hade grävt fram en kommentar långt ner i någon tråd som dessutom inte hade med klimatet att göra överhuvudtaget, än mindre med LBs medverkan i en organisation.2

Ja, ni ser... detta blev ju inte alls särskilt trevligt!

Fotnoter

1) Förutom att illustrera trevnadsparadoxen fyller utdraget en annan funktion. Det är ju nämligen så att den bild jag ger av mig själv här på bloggen emellanåt drar åt det lite självförhärligande hållet, och för balansens skull kan den tämligen negativa syn på mig som Lena Krantz ger uttryck för i diskussionen fungera som en välavvägd motvikt.

2) Med anledning av denna avrundande kommentar från Lena Krantz kan man fråga sig (a) om hon verkligen har rätt i att min exemplifiering av Lennart Bengtssons smidiga assimilering i den brutala hatretoriken på den s.k. Klimatupplysningen är irrelevant för helhetsbilden av dennes beklämmande färd ner i klimatförnekarträsket, och (b) huruvida påpekandet att jag är "en extremt otrevlig figur" är tillräckligt relevant för den av Pär Holmgren anslagna UNT-artikeln för att fria Krantz från en eventuell anklagelse om att uppfylla hennes egen definition av "ren och skär mobbing". Jag lämnar åt läsaren att själv fundera över dessa frågor.

60 kommentarer:

 1. Arne Söderqvist2 oktober 2014 kl. 10:16

  Intressant läsning!

  Stora utmaningar kräver en mångfald av expertis för att bemästras. Meteorologer allena kan nog inte ensamma komma fram till en lösning på klimatproblematiken. Att inte vara öppen för att problematiken ens skulle existera är dock ingen god förutsättning.

  Man kunde göra en jämförelse med en annan situation, då den civiliserade delen av världen var i stor fara, nämligen då Tyskland undersökte möjligheten att tillverka en atombomb. Detta föranledde USA att starta Manhattanprojektet. Inte bara fysiker var involverade i detta, utan vetenskapsmän inom de flesta områden. Det har skrivits många böcker om detta som bla. avslöjar stor oenighet och djupa motsättningar bland de medverkande. Men man lyckades. Med en auktoritärt påbjuden konsensus skulle projektet antagligen inte kommit i mål. Det kan alltså vara konstruktivt när vetenskapsmän är oense.

  Två mer fredliga exempel är dåv. Astras Losec och Ericssons AXE-växel. Båda dessa projekt drevs till att börja med i smyg på de respektive företagen, av personer som delvis arbetade med dem under sin fritid. I bägge fallen hade företagsledningarna avbrutit projekten. De ansågs utgöra återvändsgränder, men blev istället de räddningsplankor som gjorde att företagen kunde överleva.

  SvaraRadera
 2. I en kommentar till ett nytt FB-inlägg av Pär Holmgren skriver Lena Krantz så här om denna bloggpost:

  "Så nu är det jag som ska hängas ut och mobbas. Ja ja....inget förvånad mig längre när det gäller sådana som anser att den egna åsikten är den som gäller och att de som personer därmed har rätt att göra i princip vad som helst mot dem som misshagligt nog inte delar Olles åsikter. Märkligt med dessa anti-demokratiska krafter."

  Att hon misstycker mot mitt ordagranna återgivande av hennes upprepade aggressiva utfall mot mig den 13-15 september kan möjligen uppfattas som att hon skäms en smula över dem, vilket i så fall är ett framsteg. Men om hon verkligen har något emot att utfallen exponeras på detta vis kan man ju också tycka att hon borde ha tänkt på det från början, och hållt inne med dem. I allmänhet tror jag att det är bra att avhålla sig från att säga saker man senare inte vill stå för.

  SvaraRadera
 3. Lena Krantz, likt många andra "klimatskeptiker", älskar att utmåla sin egen sida som modiga martyrer för sanningen som förföljs av ondskefulla "alarmister" med syfte att tysta dem. Om de själva blir ifrågasatta så är de utsatta för mobbning och smutskastning. Däremot förbiser LK glatt mycket grova övertramp från hennes egna kompisar. Och om någon av oss påtalar dessa övertramp så tenderar hon absurt nog att se övertramparen som ett offer för smutskastning från oss (exempel: Lennart Bengtsson, Ingemar Nordin).

  LK är för det mesta mer städad än dessa herrar, men genom att nu beskriva dig som tillhörande "dessa anti-demokratiska krafter" har hon definitivt gjort sig skyldig till ett mycket grovt övertramp, och dessutom mycket tydligt demonstrerat sitt eget ryggradslösa hyckleri.

  Ledsen om avslutningen på den föregående meningen inte måhända blev så "trevlig", men det behövdes sägas.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det här med att Lena Krantz kallar mig "otrevlig" har jag faktiskt inte så stora problem med (även om hon i den i bloggposten återgivna diskussionen är i tjatigaste laget med sina superlativer), ty såpass inlevelseförmåga har jag att jag begriper att ett och annat jag skriver kan uppfattas som "otrevligt" av klimatförnekare och andra meningsmotståndare.

   Men när hon nu eskalerar retoriken och kallar mig "anti-demokratisk" så har hon jävlar i mig gått för långt. Jag finner hennes tillmäle oanständigt och vidrigt. Jag är en varm och snudd på fundamentalistisk vän av demokratiskt styrelseskick. Om Lena Krantz vill får hon gärna leta efter belägg där jag ger uttryck för anti-demokratiska uppfattningar, men hon kommer i så fall att gå tomhänt ur projektet. Försåvida inte hon kommer dragandes med något idiotiskt i stil med att jag skulle ha kränkt hennes lagstadgade demokratiska rättighet att göra arga aggressiva utfall mot mig utan att jag skvallrar för någon annan om saken.

   Radera
  2. Jag förmodar att Lena ser "anti-demokratiska" tendenser i det faktum att du citerar hennes kommentarer. Absurt, javisst, men tyvärr inte överraskande.

   Krantz problem är naturligtvis inte att någon försöker tysta henne. Det är istället att när hon själv yttrar sig så exponerar hon sitt intellektuella haveri.

   Radera
  3. Anonym,
   Jag förklarade helt enkelt varför det var lönlöst att fortsätta att diskutera med sagda individ givet dennes uttalade uppfattning om hur en diskussion bör föras.

   Radera
  4. Demokrati betyder folkstyre.

   Radera
  5. @Lars Karlsson:
   Du förklarade helt enkelt i en sisådär 20 kommentarer saker om Gustav utan att ge denne en chans att bemöta vad du skrev. Mycket bra!

   Anders Emretsson:
   Korrekt, vilket är anledningen till att jag istället använder termen "antidemokratiska tendenser".

   Radera
  6. Anonym,
   De flesta av de kommentarerna är inte om G utan om den beklämmande nivån och det flagranta hyckleriet på KU.

   Och anonym, försök förstå skillnaden mellan att inte vilja diskutera med en person och att kränka en persons yttrandefrihet.

   Att vi blockerade personen kan möjligen uppfattas som oartigt, men med tanke på personens uttalade uppfattning om vad som är "artighet" så är det inget som jag känner någon större skuld över.

   Radera
  7. Anonym 22:20/11:49,

   Det kan hända att det finns subkulturer som anser att demokrati är oförenligt med att bloggägare modererar kommentarsfält efter eget gottfinnande, och att det förutsätter att envar som omnämns i en blogg eller något annat medium ges tillfälle till replik i samma medium - men det är faktiskt inte den normala uppfattningen (se Anders E:s kommentar) om vad som ingår i begreppet. Att ändå ta den eventuellt subkulturella definitionen som riktmärke, och stämpla avvikelser därifrån som "antidemokratiska tendenser" är att förringa begreppet "antidemokratisk" och blanda bort korten på ett sätt som spelar verkliga antidemokratiska krafter (Kent Ekeroth, Svenskarnas Parti, m.fl.) i händerna.

   Radera
 4. Det här var en både tragisk och komisk läsning, tack - tror jag. Eftersom Ingemar Nordins tämligen bisarra kommentarer inte löper någon vidare anmärkning från Lena Krantz sida så får man anta att "otrevlig" i hennes tappning är något mycket mer avgränsat än vad en ordbok brukar ange. Jag brukar ströläsa Klimatupplysningen av och till och ju längre jag läste i det här replikskiftet desto högre ekade "sila mygg och svälja kameler" i huvudet.
  Trevlig är i bloggsammanhang ganska underordnat egenskaper som intressant, tankeväckande och läsvärd och det är därför jag surfar in på den här bloggen. Jag vill uppmuntra dig till att fortsätta vara rättfram.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det du tar upp Mattias Ö kan ha att göra med den allmänna policyn på bloggen. Jag tror inte att någon på KU ser sig som skyldiga att påpeka att någon annan håller en dålig debattnivå. Man ansvarar för vad man själv skriver där. Om du avser Ingemars citat med de nazifierade göbbelstyperna så är det i mitt tycke en uppenbar överdrift vilket är anledningen till att det går obemärkt förbi.

   På UI är istället policyn att all text modereras, självklart är hemmaskribenterna direkt undantagna från den egna modereringspolicyn. Jag har exempelvis inte läst ett inlägg på UI som inte hänvisar till KU och vill man ha en fråga besvarad på UI måste man först tydligt ta avstånd från allt som har med KU att göra, annars blir man inte besvarad/publicerad.

   Radera
  2. Anonym, inte ens när OH i den återgivna diskussionen tar upp Nordin-citaten så vågar LK säga något kritiskt om dem.
   Nåväl, om LKs generella attityd är att man ska förbigå sådana plumpheter med tystnad, varför tillämpar hon inte det på OHs betydligt mildare uttryckta kommentarer? Hennes beteende passar definitionen av "hyckleri" alldeles perfekt. Eller som Mattias säger: "sila mygg och svälja kameler".

   Radera
  3. Men som jag redan har sagt: Lena Ks syfte är att sälja en berättelse där hon och hennes gelikar är utsatta för försök att tysta dem. Men då ställs hon inför två problem:

   (1) Ingen försöker tysta dem. Lena Ks "lösning" på detta problem är att blåsa upp och förvränga situationer som t ex att.OH citerar hennes tidigare kommentarer i sitt inlägg till att hon är under attack från odemokratiska krafter.

   (2) Den egna sidans beteende. Det är svårt att upprätthålla distinktionen mellan offer och förövare när t ex hennes kompis Nordin går på om "nazifierade Göbbelstyper" osv. "Lösningen" är att helt enkelt inte låtsas om detta.

   Tyvärr leder dessa "lösningar" till det intellektuella och etiska haveri som vi nu kan beskåda.

   Radera
  4. Anonym 08:52:s beskrivning av UI saknar verklighetsanknytning.

   Radera
 5. Om man med trevlig avser en sådan person som upprättar numrerade listor på personer vederbörande ogillar, kallar någon för pissgubbe och en annan för Östergötlands största svin; ja då bör även Olle Häggström kunna räknas in i de trevligas sällskap.

  SvaraRadera
  Svar
  1. JanH,
   Jag tycker att Olles vers om "Östergötlands största svin" var ett övertramp, och inte vidare fyndig heller.

   Titta, det var väl inte så svårt: någon på "min" sida skrev något olämpligt, och jag tog avstånd från det. Jag kände inget behov att försvara det till varje pris. Varför tror du Krantz och hennes kompisar inte klara av att agera så?

   Radera
  2. JanH, det där med "pissgubbe" har du nog hittat på själv, så skulle jag aldrig uttrycka mig.

   Däremot erkänner jag mig skyldig till att ha diktat en vers på temat Östergötlands största svin. Jag är inte stolt över versen, jag instämmer i Lars bedömning att den var ett övertramp, och i efterhand skulle jag gärna ha sett den ogjord. Men till mitt försvar vill jag insistera på att den förstås i sin kontext: den utgjorde ett direkt svar på ett uttalande av Ingemar Nordin där denne stämplat en grupp meningsmotståndare som psykiskt sjuka (det Nordin-citat jag benämner "Exempel 3" i bloggposten ovan), och jämfört med det uttalandet är min vers närmast att beteckna som en viss nedtrappning i det hårda tonläget. Och att Nordin i sin klimatretorik regelbundet ger uttryck för de personlighetsegenskaper man normalt (men lite orättvist) brukar associera med nämnda däggdjur är ju dessvärre ett faktum.

   Radera
  3. Jag mindes fel och det ber jag om ursäkt för. Snuskgubbe var ordet.

   Radera
  4. Bra. Då minns du säkert också att ordet användes för att markera bestämdhet i avvärjandet av ett försök från en av herrarna i Stockholmsinitiativet att trakassera mig sexuellt. Att du nu väljer att kritisera mig för mitt ordval, men inte med ett ord berör vilka utfall från Pehr Björnbom som det föranleddes av, för på nytt tankarna till det fenomen "sila mygg och svälja kameler" som redan dryftats här i diskussionstråden.

   Radera
 6. Gustav. Sluta skicka ditt anonyma fåndravel hit. Vi var ju överens om att detta passar bättre på den s.k. Klimatupplysningen än på UI, och hur du då kan få för sig att den här bloggen skulle vara en lämpliga arena för dig ter sig helt obegripligt.

  SvaraRadera
 7. Statistisk expertis är något som verkligen saknas hos Stockholmsinitiativet, vilket är mycket märkligt eftersom flera av dem är/har varit forskare. Ta t ex det här inlägget där Nordin helt bortser från osäkerheterna:
  "Det ser nu ut som att vi inte kan nå upp till 2 grader även om vi fortsätter att använda fossila bränslen som förut och fördubblar koldioxidhalten till 560 ppm."

  SvaraRadera
 8. Jag tolkar det som om flertalet som läser och kommenterar på den så kallade Klimatupplysningen har en negativ uppfattning om Uppsalainitiativet och Olle Häggström i synnerhet.

  Signaturen Jonas N verkar särskilt fientligt inställd, och utvecklar denna inställning i omfångsrika resonemang där det framgår att han tycker sig ha djupa insikter i Olle Häggströms, och även andra personers som ansluter sig till klimatvetenskapens huvudfåra, intellektuella liv. Låt vara att hans kommentarer antyder att han inte betraktar detta intellektuella liv som särdeles intellektuellt.

  Det förefaller även som om signaturen Gustav är en devot beundrare av Jonas N:s formuleringskonst.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Även Lena Krantz verkar hysa en viss beundran för Jonas N, vilket i sig är tillräckligt för att sänka hennes trovärdighet.

   Radera
  2. Tack Anders för din nyktra sammanfattning av vad som utspelat sig i diskussionstråden Mot nya tider på den s.k. Klimatupplysningen! Tråden tycks mig rättså typisk för bloggen ifråga, med all dess ogenerade hyckleri och ljugande. Jag håller helt med dig om att signaturen Jonas N verkar fientligt inställd, t.ex. då han med följande ord påstår sig försöka uttolka hur jag ser på mig själv och min roll i klimatdebatten:

   "Ja, jag kan kosta på mig att vara både dryg, oförskämd, arrogant, okunnig, spy galla, och fördöma alla som inte tycker som jag-. Den rätten har jag som professor och medborgare. De som inte tycker som jag borde förstå att de borde bete sig mycket bättre, men allra helst hålla tyst. Ja, jag ser som min uppgift att försöka utestänga dem från allt civiliserat samtal och debatt, speciellt offentlig sådan. Med just sådana metoder!"

   Den illvilja och det fria fantiserande (av allt att döma med en hel del inspiration hämtad ur den egna badrumsspegeln) som denne Jonas N här hänger sig åt är inte alls särskilt anmärkningsvärd för att vara på den s.k. Klimatupplysningen. Lite mer intressant finner jag reaktionerna från Lena Krantz och från signaturen Gustav på Jonas N:s fantasifulla utbrott.

   Krantz, som tydligen läst denne Jonas N:s inlägg lite slarvigt, besvarar honom, utan tillstymmelse till ironi, med "Intressant citat av OH, har du en länk?". Att hon har en så demoniserande vrångbild av mig att hon på allvar kan få för sig att Jonas N:s påhittade stycke verkligen skulle härröra från mig tycker jag skänker nytt ljus över det meningsutbyte jag återger i bloggposten ovan.

   Signaturen Gustav hamnar snubblande nära en självmotsägelse, då han först, i en av sina devota beundrarkommentarer till Jonas N, ansluter sig till den bild av mig som ges i det påhittade stycke som Krantz fick för sig var ett äkta citat, och strax därpå skriver så här: "tro mig jag har verkligen försökt, förstå OH och UI. Jag vägrar fortfarande tro att de är onda". Eller nej, en självmotsägelse är det väl strängt taget inte, men den som verkligen tror att Jonas N:s påhittade stycke är en korrekt återgivning av min stånpunkt, och som samtidigt vägrar tro att jag är ond, har onekligen en anmärkningsvärt förlåtande syn på sina medmänniskor (specifikt på mig).

   Radera
  3. Lade ner lite tid på att läsa igenom tråden.
   Det är du som klipper till i onödan!
   #76
   "Jonas N

   Intressant citat av OH, har du en länk?
   Har han skrivit så så gör det ju honom verkligen till en anti-demokrat och inte bara otrevlig"

   Radera
  4. Nice try, Oppti, men kolla dateringarna: Lena Krantz Facebook-kommentar om "dessa anti-demokratiska krafter" måste ha blivit till senast den 2 oktober kl 16:03, medan signaturen Jonas N:s fantasi-drapa är daterad 3 oktober kl 10:59. Den Lena Krantz-kommentar du citerar är väl närmast att uppfatta som att hon utan omsvep erkänner att hon inte hade något belägg för sitt utfall om "dessa anti-demokratiska krafter".

   Radera
  5. Så här beskrev Jonas N mig och mina gelikar tidigare:

   "Det finns många som menar och tror att de vill gott, just när de anser att ‘dåliga människor’ borde hindras, utestängas, stigmatiseras, omskolas, eller för all del också sjukförklaras, tvångssteriliseras, deporteras eller värre …"

   Först blev jag arg, men när jag hade lugnat ner mig så insåg jag att det kanske faktiskt låg något i det som Jonas N skrev. Kanske det trots allt inte var en så bra idé att lagstifta om censur mot klimatskeptiker, eller ordna hjärntvättar eller snöpmöten eller bygga fångläger för dem. Kanske jag i min strävan att göra gott (dvs återgå till medeltiden) har velat ta till onda metoder. Jonas N fick mig verkligen att mig själv och mina avsikter i ett nytt ljus.

   Radera
  6. Akta dig, Lars 17:39! Just nu har den här diskussionen en del inkommande trafik från den så kallade Klimatupplysningen, och det är inte 100% säkert att alla de läsarna har fungerande ironidetektorer.

   Radera
  7. Jo, men nu fick Lena K i alla fall ett bra citat!

   Radera
 9. Nästan oavsett vilka vanföreställningar Lena Krantz har om min person (se min kommentar 13:54 ovan), så tycker jag inte att det ursäktar hennes bruk av frasen "dessa anti-demokratiska krafter" (min kommentar 16:03 ovan). Det handlar inte i första hand om mig personligen och om att jag skulle känna mig förolämpad (vilket jag i och för sig gör, se 16:32), utan om att undvika att urvattna ett begrepp som "anti-demokratisk" - en urvattning som (15:51) endast tjänar till att blanda bort korten och på så vis spela de verkliga antidemokratiska krafter som faktiskt finns i händerna.

  Jag känner mig rätt säker på att Lena Krantz läser detta, och menar att om hon har den allra minsta moraliska ryggrad så borde hon ta sig en funderare på vad hon egentligen menar med sitt utfall, och vad hon har för belägg för att jag (eller någon med mig allierad) skulle ha verkliga antidemokratiska uppfattningar och eftersträva demokratins avskaffande. Sedan hon misslyckats med att identifiera något rimligt sådant belägg borde hon sedan ta tillbaka sin anklagelse och be om ursäkt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Lena Krantz har nu, på den s.k. Klimatupplysningen, besvarat min uppmaning 14:45 med följande ord:

   "Ärligt talat har jag inte tid med Olle Hs infantila utspel. Det är ju dessutom lite svårt att be om ursäkt för en åsikt, dvs att jag tycker att han är en extemt otrevlig person och en mobbare. Det bevisar han ju alldeles själv dessutom. :-D
   Nej, man måste faktiskt kunna släppa en diskussion och lämna saken därhän."


   Goddag yxskaft! Man tar sig för pannan och undrar i sitt stilla sinne: saknar Lena Krantz basal läskunnighet, eller är hon rätt och slätt dum i huvudet? Ingenstans i min kommentar 14:45 eller någon annan stans har jag ens antydningsvis uttyckt någon önskan om att hon ber om ursäkt för att ha kallat mig "otrevlig" eller "mobbare". (Tvärtom, 16:32 ovan säger jag ju uttryckligen att det inte stör mig att hon kallar mig "otrevlig".) Min önskan - vilken jag 14:45 uttrycker så tydligt att den inte gärna kan missförstås av en person med normal läskunnighet och normala förståndsgåvor - är att hon tänker över och ber om ursäkt för sitt olämpliga bruk av uttrycket "dessa anti-demokratiska krafter".

   Radera
  2. Men nu har Lena K i alla fall för balansens skull också kallat Jonas N för antidemokrat. För i den här kommentaren ger hon en mycket pricksäker analys av Jonas Ns beteende:

   'Jonas N
   Visst är det så att när stora delar av ”argumentationen” handlar om smutskastning, stigmatisering, att beskylla någon för allt möjligt och omöjligt som inte har med saken att göra etc så ägnar man sig faktiskt åt en form av anti-demokrati. Man omöjliggör en debatt och anser sig därmed ha vunnit den, vilket man naturligtvis inte har. Man har kanske ”vunnit” en tillfällig tystnad men är det verkligen så demokrati ska fungera?'

   Radera
  3. Eller kanske är det KUs målsättning som hon analyserar.

   Radera
 10. Jag noterar vid ett återbesök på den så kallade Klimatupplysningen att signaturen Jonas N utvecklar sina resonemang om bland annat Olle Häggströms debattstil, vilken han finner olämplig, och kunskaper, vilka han finner bristfälliga.

  Som jag förstår hans utläggningar skulle han önska att Olle Häggström använde en mindre konfrontativ debattstil, vilket skulle resultera i en mer belevad diskussion, och allra helst förbättra sina klimatvetenskapliga kunskaper, vilket förutsätts göra att Olle Häggströms ståndpunkt i frågan mer sammanfaller med Jonas N:s.

  Mitt intryck av Jonas N:s inlägg är dock att han inte hyser något större hopp om att Olle Häggström kommer att göra denna av honom efterlysta bättring.

  Om inte mitt minne sviker mig har Jonas N formulerat synpunkter liknande dessa tidigare. Han förefaller stå fast vid den åsikt han hyste när jag först gjorde hans virtuella bekantskap, 2007 eller 2008, och framför den med ett engagemang lika oförändrat som många av hans stilgrepp.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag noterar också att Jonas N är en ytterst blygsam person som inte tycker om att skylta med sina egna kunskaper. Därför visar han upp dem så sällan.

   Radera
  2. Mina besök på sajten Klimatupplysningen sker tyvärr alltför sporadiskt för att jag ska kunna vare sig instämma i eller ta avstånd från denna karakterisering. De inlägg av Jonas N jag har tagit del av verkar främst kännetecknas av att andra debattörers färdigheter och dygder skärskådas. Hans egna (avsevärda) kunskaper förefaller vara underförstådda.

   Radera
  3. Så sant, Anders. Det jag tycker är särskilt värdefullt är när Jonas N ägnar sin fulla intellektuella kraft åt att kritisera opponenter som (enligt hans osvikliga bedömning) i stället för att diskutera sakfrågan ägnar sig åt att ifrågasätta andra debattörers färdigheter och dygder.

   Eller som Jonas N själv uttrycker det med sin vackert flödande prosa:
   "I någon sakfråga (värd att debattera) fanns där dock som vanligt inget alls. Det var bara det gamla vanliga, att intala sig själva/varandra att man minsann är präktigare än dem man inte vågar möta öppet i hederlig debatt … för sådant är de för fega för."

   Radera
  4. Och framför allt: Jonas N är så blygsam att han döljer sitt stora mod bakom en signatur.

   Radera
 11. Vid ännu ett återbesök på Klimatupplysningen finner jag att en av mina kommentarer ovan har uppmärksammats av signaturen Jonas N, som korrigerar min spekulation om att han (sign. Jonas N) hoppas (min formulering var ”önskar”) att Olle Häggström skulle göra djupgående förändringar av sitt sätt att föra diskussioner i fora som detta. Någon sådan önskan hyser han inte, om jag förstår honom rätt.

  Signaturen Jonas N understryker även att han ingalunda är av uppfattningen att debatt skulle förutsätta att man har liknande ståndpunkter. Sannolikt är detta ett svar på min spekulation i att förbättrade klimatvetenskapliga kunskaper hos Olle Häggström, och andra som inte anslutit sig till den strömning inom den så kallade klimatdebatten som Jonas N kan anses representera, av personer inom denna strömning (populärt benämnd ”klimathotsskeptisk”) skulle förutsättas göra dem mer kritiskt inställda till klimatvetenskapen som representerad av till exempel FN-panelen IPCC. Så är tydligen inte fallet.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Anders, hur mycket jag än uppskattar dina sakliga rapporteringar (välgörande fria från så mycket som en antydan om värdeomdömen!) rörande vad som pågår på den så kallade Klimatupplysningen, så känner jag mig moraliskt förpliktigad att uppmärksamma dig på en varningsskylt jag råkade träffa på någonstans där ute. Det är även möjligt att jag själv borde ha tagit varning långt tidigare i denna diskussion.

   Radera
 12. Glädjande nog har mina senaste kommentarer här på Häggström Hävdar meriterat mig till attributet ”läskunnig” av signaturen Alienna i en kommentar på webbplatsen Klimatupplysningen! Jag känner mig stärkt av denna uppmuntran, och det är inte omöjligt att jag framöver bistår med ytterligare observationer. På återseende!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Grattis, Anders! Du har all anledning att fröjda dig. Jag är inte helt säker på att jag har koll på historiken, men det du berättar om kan mycket väl utgöra det mest långtgående erkännande av en UI-medlems intellektuella kvaliteter som någonsin yppats på den så kallade Klimatupplysningen.

   Radera
 13. Jag har nog exakt samma inställning i klimatfrågan och om "klimatupplysningen" som OH men håller med om att OH är en extremt otrevlig person ("hårdför" tycker han själv) som jag helst vill slippa ha med att göra. Men det finns ju andra arenor än UI så det går ju att göra en insats ändå. Möjligen finns det fler potentiella vänner och meningsfränder därute som känner likadant. Till nytta för vem?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack, Anonym 02:13, för din trevliga kommentar!

   Radera
 14. Herregud vilken sandlåda. Olle, dags att börja uppträda med den värdighet som en professorstitel kräver.

  SvaraRadera
  Svar
  1. En professorstitel innebär inga förpliktelser vad gäller att vara trevlig mot förvillare. Vad är det för konstig åsikt?

   Radera
  2. Det är klart att det är en sandlåda. Så brukar det gå när man försöker diskutera med "klimatskeptiker".

   Radera
 15. Krantzs och Nordins beteende känns bekant:

  "Victim bullies

  Gunsalus distinguishes between traditional, assertive bullies, who throw their weight around with bluster and force, and 'victim bullies,' who use claims of having been wronged to gain leverage over others.(pp. 123-4) Unlike simple passive-aggression, victim bullies use accusations as weapons, and ramp up the accusations over time. Unlike a normal person, who would slink away in shame as the initial accusations are discredited, a victim bully lacks either guilt or shame, honestly believing that s/he has been so egregiously wronged in some cosmic way that anything s/he does or says is justified in the larger scheme of things. So when the initial accusations are dismissed, the victim bully's first move is a sort of double-or-nothing, raising the absurdity and the stakes even more."

  SvaraRadera
 16. Den förhärskande uppfattningen om Uppsalainitiativets medlemmar på webbplatsen Klimatupplysningen har inte förändrats i positiv riktning. Signaturen Jonas N:s åsikt förefaller vid en översiktlig läsning (på grund av inläggens omfång och min aktuella arbetsbelastning medges inget närmare studium) att vara att kompetensen bland Uppsalainitiativets medlemmar är mycket låg, akademiska titlar till trots, samt att den argumentation som bedrivs av desamma brister i stringens.

  Signaturen Alienna, som tidigare visade uppskattning för mina fattningsförmågor, skriver att UI:s medlemmar är ”för söta” och ”det lustigaste woo-gäng [hen] någonsin sett”. Uttalandet förefaller ironiskt menat.

  Professor Lennart Bengtsson kommenterar det politiska läget utifrån sexualitet och härkomst. Även det uttalandet verkar vara ironiskt menat.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Fasen också, här har jag hållit på att fjäska för Jonas N genom att berömma hans kunskaper, intellekt, argumentation, prosa och mod men det verkar inte ha gått hem det minsta.

   Men det var väldigt snällt av Alienna att kalla oss för "söta". Vi behöver verkligen höra sådana saker.

   Till Professor Lennart Bengtsson kan jag meddela att jag tillhör befolkningens "heterosexuella och kaukasiska del" och jag har inte "några negroida drag". Det bör i alla fall förläna mig viss respekt. Däremot måste jag tyvärr erkänna att jag stundtals har varit "en snäll och beskedlig karl som går hemma och städar."

   Radera
  2. Åh jisses, Lars, det där var min själ inte några vackra Bengtsson-citat du kom släpandes med! Han förefaller fast besluten att dra ned både den s.k. Klimatupplysningen och den där andra bloggen Antropocene till Avpixlat-nivå. (Inte för att fallet för vare sig den ena eller den andra bloggen blir särskilt stort, men beklagligt är det i alla fall.)

   Undrar just vad Lena Krantz tycker om det här. Om jag förstår henne rätt i det i bloggposten ovan citerade meningsutbytet (vilket jag dock inte kan garantera, då jag ibland tycker det är lite svårt att foga samman hennes yttranden till en koherent ståndpunkt) så gissar jag att hon anser (a) att Bengtsson absolut inte förtjänar något klander för de citerade yttrandena, men (b) att du, Lars, är "en extremt otrevlig figur" som drar fram dem i ljuset. Att stämplas som en sådan är måhända inte något du direkt välkomnar, men för mig som redan har stämpeln på mig skulle det faktiskt kännas lite bra att veta att jag är i gott sällskap.

   Radera
  3. Olle, vi får inte glömma (c) jag är "anti-demokratisk".

   Radera
  4. Men jag hade säkert blivit mer uppskattad av Krantz & Co om jag, i stället för att citera uttalanden som Bengtsson gjort på publika bloggar, hade hackat Bengtssons email-konto (a la "Climategate") och citerat från hans privata korrespondens.

   Radera
 17. Ja. vem avgör vem som är trevlig och i vilka sammanhang.

  Om jag ska säga något trevligt om Uppsalainitivet så uppfattar jag att ni står för något. Och ni tror på det ni står för. Och ni visar upp s.k. "empiriska bevis" för sakernas tillstånd vad gäller klimatförändringar som jag som icke forskande inom området kan ta till mig någorlunda.

  Av detta ska vi dock inte dra slutsatsen att jag tycker att "era motståndare" Stockholmsinitiativet är otrevliga. För en icke forskande inom området framstår även deras evidens vad gäller vissa saker i sakernas tillstånd som tillräckliga för att väcka ett tvivel. Det jag däremot inte förstår vad gäller Stockholmsinitiaitvet är vad de står för, vart vill de komma?

  Bloggisfären är, vad jag uppfattar, communities där blogginnehavaren bestämmer vad ämnena ska handla om eller sätter ramarna. Och då kan det vara svårt att föra en diskussion. Här tror jag att Stockholmsinitiativet och Uppsalainitiaitvet skiljer sig åt vad gäller vilka ramar som praktiseras. I Stockholmsinitiativet blandas mycket av infallsvinklar och allt bygger på att klimathotet är överdrivet. Men det som stör mig än mer är att samtidigt som artikelförfattare och kommentatorer försöker ifrågasätta stora delar av klimatforskningen framför de väldigt ytliga antaganden om vår värld, förutom viss ekonomiska kalkyler. Då blir jag förbannad, t.ex. om de sätter allmänna epitet på forskare eller poltiiker för att stärka sin sak.

  När jag blir förbannad har jag med åren lärt mig att fundera på hur mottagaren kommer att ta emot det jag kommunicerar. Om jag t.ex. uppfattar att vederbörande har en annan syn på samhällsutvecklingen och ekonomi och politik än vad jag har då försöker jag komma åt den som jag uppfattar svaga punkten i resonemanget. Och då kan det visa sig a) jag hade fel och motståndaren visar detta B) eller att jag har rätt och motståndaren undviker att svara eller svarar överslätande. Sällan inträffar c, dvs, att någon form av komination av a och b utvecklas.Som sagt det är blogginnehavaren/arna och den kultur som hens medföljare utvecklar som avgör om det finns möjlighet för en utvecklande diskussion - hur nu en sådan ska se ut i en blogg.

  Det kan sägas att jag hittills inte mött någon respons från Stockholmsinitiaitvet när jag har framfört kritik mot det som jag, och många med mig, benämner som en neoliberal politik. Om man ska gå efter Stockholmsinitivets slogan att olika åsikter, ståndpunkter bör mötas i en diskussion så lever denna blogg inte upp till detta vad gäller nämnda exempel om ekonomisk politik. Och om de också håller hårt på demokratibegreppet så borde väl detta vara något att sträva efter.

  Dock bör jag samtidigt nämna att vetenskap och demokrati är olika saker. Om vi utgår från att både Stockholmsinititivet och Uppsalainitiaitvet "söker sanningen" så kanske det bästa argumentet för sanningen inte är att den ska vara demokratiskt framröstad och inte ens trevlig för motståndaren.

  Ha det så bra!

  SvaraRadera
 18. Som ytterligare en nyansering av Lena Krantz utsaga att jag är "en extremt otrevlig figur" vill jag framhålla en dagsfärsk bloggpost där filosofen Christian Munthe kallar mig "overly polite".

  SvaraRadera
 19. Den (enligt Lena Krantz) "faktiskt mycket trevliga" Ingemar Nordin hade följande att säga om mig igår på den s.k. Klimatupplysningen:

  "Jag har aldrig bemött professor Olle Häggströms ömkliga försök till smutskastningar av mig, något som han har ägnat sig åt lite då och då över åren. Men jag tycker att hans nedsvärtande av Pehr tillhör det grövsta haveristbeteendena som jag har sett.

  Professor Olle Häggström verkar rätt och slätt vara en mobbare som förklär sin mobbing i språklig och akademisk dräkt. Han återkommer ständigt till hatobjektet ”klimatförnekare”, likt en geting till ett glas saft under en varm sommardag. Han har för länge sedan passerat gränsen för ett anständig utbyte av idéer och en saklig diskussion. Hans inflytande på UI och på VoF (där jag var medlem från starten till för något år sedan, och jag vill på intet sätt döma ut alla medlemmar i VoF) har totalt förstört dem. Detta patologiska hat mot Pehr och oss andra gör det ganska meningslöst att ens försöka föra ett sansat tankeutbyte.

  Det hade annars kunna vara ett intressant meningsutbyte mellan KU och UI om en del saker. Men tyvärr är detta ganska meningslöst i dagens läge. Man får bara hoppas att professor Olle Häggström i framtiden tappar intresset för att mobba och istället ägnar sig åt sina studenter inom det fält som han, förhoppningsvis, kan någonting om. Vetenskaplig forskning inom det empiriska fältet tillhör definitivt inte hans område."


  Förtjusande trevligt!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nordins kommentar är antingen ett uttryck för gränslöst hyckleri eller en total avsaknad av självinsikt. Om det är någon som omöjliggör "ett sansat tankeutbyte" så är det den rabiate Nordin.

   Radera