onsdag 28 augusti 2013

Ny sensationell studie visar att människor inte blir kortare av att ses på längre håll

Vetenskaplighet är viktigt - det har jag ofta predikat såväl här på bloggen som annorstädes. Men inte all kunskap är vetenskaplig, och ovetenskaplig är inte alltid detsamma som ovederhäftig. Detta glöms ofta bort i dett allmänna hyllandet av vetenskaplighet, så till den grad att vi ibland efterfrågar vetenskapliga belägg i fall då detta vid närmare eftertanke är fullkomligt överflödigt. Jag tog upp och exemplifierade fenomenet redan för snart ett årtionde sedan i en text rubricerad Statistikern och den undermåliga vetenskapen i dåvarande Svenska statistikersamfundets1 tidskrift Qvartilen:2,3
  En liknande övertro på statistiken har jag vid upprepade tillfällen stött på bland forskare inom pedagogik och didaktik. Låt mig som exempel anföra en diskussion jag förra året hade med pedagogen NN, där jag framhöll (det uppenbara faktum) att många studiebegåvade elever blir gravt understimulerade i dagens matematikundervisning, och han envist höll fast vid att min uppfattning, i avsaknad av vetenskapligt empiriskt belägg, var "en åsikt så god som varje annan". Om man på NN:s vis anser att inget påstående om skolan, hur självklart det än må förefalla, kan tas för givet med mindre än att det är vetenskapligt belagt i en empirisk studie, så vingklipper man sig själv som tänkare och beslutsfattare. Själv har jag visserligen läst en hel del sådana studier inom utbildningsområdet, men min bild av skola och undervisning grundar sig likväl bara till en mindre del på dessa. Annan kunskap har jag från t.ex. de lärare jag möter, och från vänner och kollegor som har barn i skolåldern. Och jag gick ju själv - för inte så förskräckligt många årtionden sedan - nio år i grundskola och tre år i gymnasiet, och kunde då se tydliga exempel såväl på lyckade som på misslyckade pedagogiska grepp. Självklart skall jag/vi använda oss även av den sortens kunskap i resonemangen kring utbildningsfrågor!

Skälet att jag tar upp detta just nu är att den lysande satirtidskriften The Onion nyligen porträtterat fenomenet i en nyhetsartikel rubricerad Study: People Far Away From You Not Actually Smaller. Här några utdrag:
  PRINCETON, NJ—According to a groundbreaking new study published Thursday in The Journal Of Natural And Applied Sciences, people who are far away from you are actually not, as once thought, physically smaller than you.

  The five-year study, conducted by researchers at Princeton University, has shattered traditionally accepted theories that people standing some distance away from you are very small, and people close-by are very big.

  “The data was irrefutable in demonstrating that when someone standing directly in front of you begins walking away, their body does not, as previously assumed, gradually shrink before eventually disappearing entirely,” said Dr. David Pinard, lead author of the study. “Rather, our findings indicate that they maintain their original size regardless of how tiny they may appear.”

  “Indeed, people who are far away may, in actuality, be larger than you are,” Pinard added.

  [...]

  “In what was probably our most telling experiment, we positioned two 5-foot-10-inch tall male subjects opposite one another at a distance of approximately 800 feet,” said Pinard. “We found that, though appearing no more than 4 centimeters in size to their respective counterpart, each subject remained at their original height of 5-feet and 10-inches at all times. In the next phase of the trial, the subjects began walking toward each other, and again, the results indicated that they were not growing taller and taller at exponential4 rates with every step, but instead once again remained at a constant height of 5 feet and 10 inches, with absolutely no variation in physical stature.”

  [...]

  Pinard stressed to reporters that the new discovery only applies to human beings who are far away from you, as researchers have yet to test the theory on inanimate objects such as chairs, streetlights, park benches, cars, or buildings.

Läs hela artikeln här!

Fotnoter

1) Svenska statistikersamfundet absorberades några år senare av det nybildade Svenska statistikfrämjandet, och medlemstidningen Qvartilen blev Qvintensen.

2) Qvartilen 2/2004. Jag publicerade texten på nytt som ett kapitel i min bok Riktig vetenskap och dåliga imitationer från 2008. För den som händelsevis är nyfiken på vem NN i citatet är finns följande metod att tillgå. Det citerade stycket återfinns på sidan 158 i boken. Gå till personregistret och sök efter en person som har en hänvisning till sidan 158 utan att för den sakens skull nämnas vid namn på sagda sida. Den personen är NN.5

3) För ytterligare diskussion och exempel, se min text Att forska är ett äventyr - men se upp för alla fallgropar, publicerad i boken Forskarhandledares robusta råd (red Åsa Bergenheim och Karin Ågren) från 2008.

4) Övningsuppgift för matematiskt intresserade läsare: Vad tycker ni om ordvalet "exponential" här, och vilket ord skulle ni vilja se istället?

5) Ett liknande bus försökte jag mig på i bloggposten Sarah och jag i Acta Applicandae Mathematicae häromåret.

4 kommentarer:

 1. Ungefär samma budskap finns redan i titeln på psykologen Jacob Cohens klassiska artikel The Earth is Round (p < 0.05) från 1994 (som jag hänvisar till i den i Fotnot 3 länkade texten).

  Jacob Cohen var i sin artikel tidigt ute med att kritisera den på många håll i forskarsamhället förekommande överdrivna besattheten inför p-värden och det som kallas statistisk signifikans - en besatthet som är nära släkt (och snudd på identisk) med den allmänna vetenskaplighetsbesatthet jag beskriver i bloggposten ovan. Mot bruket av dessa (i rätt sammanhang mycket viktiga) statistiska redskap kan mycken berättigad kritik riktas - och mycken oberättigad. Båda sorternas kritik finns i den uppmärksammade boken The Cult of Statistical Significance av ekonomerna Stephen Ziliak och Deirdre McCloskey. Jag recenserade boken i Notices of the AMS, och här på bloggen går det att ta del av lite fortsatt debatt mellan mig och författarna.

  SvaraRadera
 2. Värdet av fallskärm för att förebygga större trauma är inte bevisat i en randomiserad, kontrollerad studie liksom bruket av respirator för att behandla andningssvikt i dessa tider av evidensbaserad medicin ...

  SvaraRadera
 3. Jag begriper inte experimentet. Om man vill visa att personerna behåller sin längd av 5 ft 10 så måste man väl mäta deras längder på något sätt. Om man då vandrar fram till personerna med en måttstock så ser man ju tydligt att måttstocken krymper i samma utsträckning som personerna. Så på detta sätt kan man väl inte bevisa att människor inte förkortas när de ses på långt håll.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Måttstockar som krymper med avståndet? Tycker du på fullt allvar det är rimligt, Tomas? Men för all del, ditt försök att rädda den gamla hypotesen om människors storlek kan väl tjäna som illustration till Duhem-Quines tes: varje vetenskaplig teori kan oavsett data räddas från falsifiering genom att bygga på med ytterligare sidoteorier avsedda att förklara bort data.

   Radera