onsdag 7 augusti 2013

Om vett och etikett, del 2: fallet Erik Svensson

Som nästa steg i den satsning på vett-och-etikettdiskussioner som inleddes i gårdagens bloggpost tänkte jag idag ta upp ett konkret och aktuellt exempel, nämligen Erik Svensson, professor i biologi vid Lunds universitet, och hur han för halvannan vecka sedan uppträdde på Twitter mot den högerextrema och rasistiska debattören och tidskriftsredaktören Ingrid Carlqvist. Sydsvenska Dagbladet rapporterar att Erik bland annat kallat Ingrid Carlqvist vidrig och avskyvärd, och att han uttryckt en en önskan att spotta henne i ansiktet.

Är dessa yttranden av Erik Svensson förenliga med en god etikett och en anständig samtalston? Well, de åsikter Ingrid Carlqvist regelbundet ger uttryck för på Twitter och annorstädes är i sanning både vidriga och avskyvärda,2 men det tillhör god ton att bortse från det filosofiskt problematiska i att skilja en människa från hennes åsikter och övriga egenskaper: hur avskyvärda åsikter hon än har bör man inte kalla henne själv för avskyvärd. Här har alltså Erik gjort ett klart övertramp. Samma sak gäller hans uttalande om spottande - sådana yttranden bör inte förekomma i civiliserade samtal. Jag vet att Erik delar dessa bedömningar, och han har i själva verket offentligt (på Twitter och annorstädes) förklarat att han i efterhand inser att hans yttranden var olämpliga, och att han ångrar dem.

Därmed borde saken vara utagerad, men tyvärr verkar inte alla ha nöjt sig med det. Jag syftar nu inte i första hand på det (mestadels anonyma) patrask som bombarderat Erik med hat- och hotbrev. Nej, vad jag syftar på är att en av Eriks chefer vid Lunds universitet, dekanus Olov Sterner, uppges ha kallat honom till samtal om händelsen, och säger följande till Sydsvenska Dagbladet:
  Vi oroar oss att det här skadar Universitetet. Det kan vara donationer som uteblir, att forskningsanslag försvinner.
Jag finner detta yttrande av Sterner anmärkningsvärt och ytterst olämpligt - långt mer anmärkningsvärt och långt olämpligare än den lite hetlevrade Erik Svenssons förflugna ord till Ingrid Carlqvist.3 Låt mig översätta Eriks situation till min egen. Precis som Erik är jag universitetsprofessor, och precis som Erik är jag hett engagerad i offentlig debatt på olika områden. Det finns situationer där jag bör väga mina ord på guldvåg, men en aspekt som absolut inte bör komma i beaktande i detta guldvågsvägande4 är vilka eventuella effekter mina yttranden skulle kunna ha på donationer och forskningsanslag till min arbetsgivare Chalmers. Om någon i Chalmers ledning uttryckte sig som Sterner5 så skulle jag plötsligt börja känna mig osäker på om Chalmers verkligen tillåter den frispråkighet jag praktiserar här på bloggen, då jag kritiserar exempelvis utbildningsminister Jan Björklund eller VR:s generaldirektör Mille Milnert. Och om denna slags osäkerhet blir allmänt utbredd bland universitetslärare och professorer, då har något väldigt viktigt gått förlorat för universiteten som det fria tänkandets och sanningssägandets arenor.

Det är viktigt att hålla en anständig samtalston i offentlig diskussion (liksom annorstädes), och det gäller även oss universitetsprofessorer. Som universitetsprofessor bör jag (precis som alla andra) hålla mig inom det anständiga samtalets gränser. Skälet till det är helt enkelt att det är fel att uttrycka sig oanständigt - fel mot den man riktar sina otidligheter mot, och fel mot oss alla genom att det offentliga samtalsklimatet riskerar att försämras. Skälet är inte att jag genom att uttrycka mig oanständigt riskerar att min arbetsgivare går miste om donationer och forskningsanslag. Den som likt Sterner ovan anför det senare skälet är inne på ett mycket farligt sluttande plan, där samma argument kan användas inte bara mot olämpliga formuleringar om spottloskor och dylikt, utan också mot själva sakinnehållet i kontroversiell samhällskritik. Där vill vi inte hamna.6

Fotnoter

1) Ej att förväxla med den Erik Svensson som är atmosfärsforskare och medlem i Uppsalainitiativet.

2) Jag tänker inte solka ned min blogg genom att återge några Carlqvist-citat för att stödja denna ståndpunkt, utan nöjer jag mig med Wikipedias upplysning om att Carlqvist
  bland annat framfört att alla muslimer är presumtiva terrorister och mindre värda människor. Hon har även anfört att Hitler var mer av en islamist än del av den kristna gemenskapen, att de som inte ser islam som ett hot är dårar, och att antirasister i själva verket är fascister.

3) Jerker Holm, professor i nationalekonomi vid Lunds universitet, är inne på samma linje.

4) Min gode vän Peter Olofsson uttryckte förvåning inför detta ordval i en tidigare version av denna text, och sade sig tidigare ha fått uppfattningen att jag inte använder mig av guldvåg utan av begagnad kreatursvåg.

5) Med denna formulering antyder jag att jag aldrig fått några liknande signaler på Chalmers, men när jag tänker tillbaka är detta inte alldeles sant. I maj 2004 recenserade jag i starkt kritiska ordalag boken Dreams of Calculus. En av bokens författare, min (på den tiden) lokale professorskollega Claes Johnson, tog illa vid sig och anmälde mig (efter två omgångar genmälen) till Chalmers så kallade Verksamhetsetiska kommitté ledd av professor Anders Ulfvarson. Efter lång behandling kom kommittén fram till ett yttrande som utmynnade i en rekommendation att jag och Johnson "talar direkt med varandra". Vackert så, men det fanns annat i yttrandet som inte var fullt lika lysande. Jag tänker här bland annat på deras bedömning att "recensionen och särskilt presentationen av densamma samt efterföljande debattinlägg i fråga om ordval påminner om kvällstidningars stil och kan på det sättet skada Chalmers goda rykte". Att de på detta vis demonstrerar sin okunnighet i fråga om språk och stil är väl inte mycket att orda om, men när de talar om risken att "skada Chalmers goda rykte" är de inne på samma farliga linje som Olov Sterner. Jag har dock aldrig fäst något avseende vid detta yttrande och än mindre (som trogna läsare redan anar) låtit mig tystas av det, troligen som en följd av att jag uppfattade kommittén som både inkompetent och tandlös.

6) Den uppmärksamme läsaren kanske noterar att mitt försvar för den akademiska friheten också kan anföras som försvar för hårdföra klimatförnekare som t.ex. professorerna Ingemar Nordin, Peter Stilbs och den i Fotnot 5 omnämnde Claes Johnson, och deras rätt att framföra sina antivetenskapliga ståndpunkter. Det är riktigt, men hur mycket jag än ogillar dessa herrars insatser i offentlig debatt anser jag det vara ett lågt pris att betala för den ojämförligt mycket viktigare akademiska friheten.

9 kommentarer:

 1. Tack Olle för uppfriskande läsning under min resa till just Chalmers, första arbetsdagen efter en riktigt bra semester. Jag instämmer, där ska vi inte hamna eller vara.

  SvaraRadera
 2. Johan Karlsson7 augusti 2013 11:01

  Jag är nog lite okunnig och kan inte hela historien, men vill nog hålla med Professor Svensson ändå. Jag klipper från bloggen:
  "...det tillhör god ton att bortse från det filosofiskt problematiska i att skilja en människa från hennes åsikter och övriga egenskaper."
  Jag förstår att man diskuterar åsikter, men bakom varje åsikt finns en människa och genom att angripa dennes åsikter angriper man också människan. Om jag inte kommer ihåg fel försvarade sig också Strindberg under den s.k "Strindbergfejden" men att bakom varje åsikt finns det alltid en människa.
  Det var bara ett kort påpekande.
  Annars kan jag tillägga att bloggen är intressant för en amatörstatistiker som jag.

  SvaraRadera
 3. Häromåret skrev en (ö)känd professor vid Chalmers mycket nedvärderande om kvinnlig författare/teolog, verksam i Lund. För detta tilltag fick han sluta i förtid. Går det att applicera ditt resonemang kring frispråkighet på det fallet, eller jämför man då äpplen och päron?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Äpplen och päron. Bakgrunden till att "den (ö)kände professorn" fick lämna sin tjänst inskränker sig inte till hans (i och för sig vidriga) agerande på Twitter. Mer vill jag inte säga om den saken.

   Radera
 4. Tack vare Twitter finns det alltid angelägna I-landsproblem för dagstidningarna att skriva om!

  /Erik

  SvaraRadera
 5. Acadamic Rights Watch har skrivit ett kraftfullt inlägg där fallet Erik Svensson jämförs med fallet Per Eriksson (den senare är rektor för Lunds universitet).

  SvaraRadera
 6. Från USA har jag nu nåtts av nyheten om ett mycket värre fall av inskränkning i den akademiska friheten, då en professor i engelska vid namn Steven Salaita blivit av med sin tjänst (med tenure) vid University of Illinois at Urbana-Champaign för påstått oacceptabla yttranden på Twitter. Universitetets rektor säger i ett uttalande att

  "What we cannot and will not tolerate at the University of Illinois are personal and disrespectful words or actions that demean and abuse either viewpoints themselves or those who express them."

  ...vliket Alan Sokal (med rätta) dömer ut med följande kommentar:

  "Putting aside the bizarre notion that an idea can feel 'demeaned' or 'abused', the Chancellor's position implies that the University of Illinois will not tolerate biologists or physicists who are 'disrespectful' (in her sole judgment) of creationists or even of creationism."

  Läs mer om affären här, här och här, och skriv sedan under uppropet till Steven Salaitas försvar t.ex. här eller här!

  SvaraRadera
 7. Einar Steingrímsson visade mig på detta fall av missbruk av IRBs, som är avsedda att hantera etiska frågor i forskning rörande människor, till att hindra undervisning som man (plötsligt) fått för sig kunde vara kontroversiell. Just detta fall avlöpte någorlunda lyckligt för den utsatta professorn, men de skitnödiga administratörerna får visst fortsätta att hållas.

  SvaraRadera