lördag 14 september 2013

KVA:s energiutskott om europeisk elmarknad. Bättre kan ni!

KVA (Kungliga Vetenskapsakademien, bildad 1739 med Carl von Linné och Anders Celsius bland de ursprungliga ledamöterna) är en anrik och exklusiv sammanslutning. När jag 2004 invaldes som ledamot kändes det som ett kvitto på att min forskning var uppskattad och mer allmänt som en rejäl egoboost. Den sortens emotionella kickar är som regel kortvariga, men jag är än idag stolt över mitt KVA-medlemskap, och jag har haft god nytta av de nätverk av framstående forskare i olika discipliner som medlemskapet givit mig tillgång till. Ett av ytterst få smolk i glädjebägaren är att jag känner mig en smula besvärad av K:et i KVA.

Ett nytt litet smolk dök upp igår, då en illa argumenterad debattartikel med rubriken Att säkra billig el är att skapa fler jobb publicerades på SvD Brännpunkt, undertecknad av Lennart Bengtsson, Harry Frank, Dick Hedberg, Sven Kullander, Karl Gustaf Löfgren och Elisabeth Rachlew, som samtliga är medlemmar i KVA:s energiutskott.1 Jag känner mig manad att här ta upp artikeln till kort diskussion, för att visa att det i KVA även finns ledamöter som inte ställer sig bakom dess budskap.

SvD-artikelns huvudbudskap är att Sverige bör hålla sig utanför en integrerad europeisk elmarknad, eftersom sådant samröre med kontinenten skulle föra med sig en utjämning mellan de låga svenska elpriserna och de betydligt högre kontinentaleuropeiska, vilket i sin tur skulle innebära att svenska jobb går förlorade. Argumentationen förs ur snävt nationell synvinkel, vilket gör mig en smula bedrövad då jag gärna velat tänka mig att en akademi som KVA borde ha förstånd och moralisk resning att höja blicken och argumentera för det som gör världen bättre i ett globalt och långsiktigt perspektiv, snarare än att ängsligt värna om att lilla Sverige skall få så stor del som möjligt av det totala välståndet.

Men även om vi skulle acceptera det snäva nationella perspektivet gapar stora hål i de sex utskottsmedlemmarnas argumentation. Särskilt förvånande är att se en nationalekonom som Karl Gustaf Löfgren underteckna en så svagt argumenterad plädering för ren och skär protektionism. Grundläggande nationalekonomisk teori, som går tillbaka till den ricardianska teorin för komparativa fördelar, pekar starkt på det ekonomiskt fördelaktiga med frihandel. Tim Harford förklarar saken effektivt i sin bok The Undercover Economist:
  Vi kan med fördel täkna oss handel som ett slags teknologi. Ekonomen David Friedman har exempelvis noterat att det finns två sätt för USA att producera bilar: dessa kan byggas i Detroit, eller odlas i Iowa. Bilodlingen i Iowa inbegriper en särskild sorts teknologi för omvandling av vete till Toyotabilar. Vetet lastas ombord på stora fartyg som skickas ut i Stilla Havet, för att kort därefter komma tillbaka fullastade med bilar. Denna teknologi för förvandling av vete till bilar ute till havs kallas ’Japan’, men hade vad oss anbelangar lika gärna kunnat vara en futuristisk bioteknologisk offshore-fabrik strax bortanför Hawaii. I vilketdera fallet befinner sig Detroits bilmontörer i direkt konkurrens med Iowas bönder. Importrestriktioner på japanska bilar skyddar bilmontörerna och slår istället mot bönderna. [s 213, min översättning]
I enskilda fall är det naturligtvis ändå möjligt att det kan finnas särskilda omständigheter som gör att man ändå vill gå in med import- eller exportrestriktioner, men då bör man i så fall peka på vilka dessa omständigheter är och varför de väger tyngre än de grundläggande nationalekonomiska insikterna om frihandelns fördelar.

I det aktuella fallet med den svenska anslutningen till den europeiska elmarknaden och den ökning av det svenska elpriset som härav följer, så kan vi konstatera att den svenska elproduktionen genom det högre elpriset kommer att få ökade intäkter. Om vi för jobbens skull absolut vill värna om det låga svenska elpriset kan vi använda dessa intäkter till att subventionera svensk elkonsumtion. Ännu bättre, om det är jobben vi bryr oss om, vore så vitt jag kan se rimligtvis (rätta mig gärna om jag har fel på denna punkt) att använda pengarna till att subventionera arbete, t.ex. genom sänkt inkomstskatt.2

För att avveckla våra enorma koldioxidutsläpp behöver Europa och världen ersätta fossilbränsleförbränning med en rad andra energikällor, inklusive sol- och vindkraft. En komplikation med de båda senare är att de är intermittenta, dvs de kan inte alltid leverera elenergi vid just de tidpunkter den behövs. För att hantera denna problematik behövs stora elnät och stora elmarknader. Det är tråkigt att se hur KVA:s namn används för att motsätta sig dessa saker med en argumentation som gränsar till rent strunt.

Fotnoter

1) Artikeln verkar härröra från utskottets rapport Sveriges energisituation i ett europeiskt och globalt perspektiv från i somras, där en mer detaljerad argumentation i linje med artikeln återfinns.

2) Som en illustration till varför ett lågt elpris kanske inte är det effektivaste sättet att skapa arbetstillfällen kan anföras det enda konkreta exempel som utskottsmedlemmarna Bengtsson m.fl. pekar på i sammanhanget, nämligen Facebooks serverhallar i Luleå. Fullt utbyggda beräknas dessa sluka nära 2% av den svenska industrins elbehov, och kommer enligt Facebooks platschef i Luleå Joel Kjellgren att ge 60-70 arbetstillfällen.

21 kommentarer:

 1. Sverige har redan idag ett elöverskott som exporteras, att öka detta överskott genom subventioner till vind och solbaserad el kan knappast vara god nationalekonomi. Sveriges el är dessutom i stort sett koldioxid fri.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Detta överskott är ofta kortvarigt...har jag för mig

   Radera
 2. Man kan sammanfatta det som att KVAs energiutskott förordar merkantilism på energiområdet.

  SvaraRadera
 3. Även om Vattenfall är den största svenska elproducenten cinns det även privata aktörer på marknaden. Dessa är knappast intresserade av att vare sig subventionera svensk elförbrukning eller att finansiera skattelättnader.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Beskattning av svensk elproduktion är något som beslutas inte av elbolagen utan av staten.

   Radera
 4. Borde du inte skriva detta som ett svar i SvD istället..

  SvaraRadera
 5. Bra där Olle. Kommenterade själv såhär till mina facebookvänner:

  "Det kan bli ganska komiskt när akademiker/teknologer ger sig in i politiken med förutbestämda och dammiga slutsatser. Strypt konkurrens och protektionistisk elproduktion skall alltså göra Sverige konkurrenskraftigt på den globala, fria marknaden? Framtidens jobb är alltså i den elintesiva industrin som skall lockas med stabila kärnkraftverk? Låter i bästa fall som att gå baklänges in i framtiden med 1970-tal och folkhem i blick. Men det tilltalar de nationalistiska strömningarna att döma av kommentarerna. Kanske var det meningen."

  SvaraRadera
 6. Då stora delar av den svenska elproduktionen sålts ut, ger inte höjda svenska elpriser några fördelar för Sverige, Vinsten hamnar i Finland (Fortum) och Tyskland (Eon)

  SvaraRadera
 7. Hur kommer det att låta, när FN:s klimatpanel senare i höst kommer fram till att något egentligt klimathot inte existerar,

  SvaraRadera
 8. Har tyvärr fått liknande goddag yxskaft kommentarer från den gruppen tidigare. Då gällande Kärnkraft...

  SvaraRadera
 9. En marknad kan inte fungera när Europa har höga priser då exporterar elbolagen elen och priset i Sverige stiger till europeisk nivå.
  Om vinsten gick till staten så skulle det vara ok men nu går vinsten utomlands.

  Marknaden är bara girig och kan inte se till hur landets elförsörjning ska fungera.

  En marknad som fungerar som oligopol monopol är ingen marknad och marknaden får inte sätta priset för det är brottsligt, oligopol monopol är inte förenligt med lagstiftningen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det finns ingen konkurrens för Europa kan inte producera el till våra priser, vi kommer att få högre priser och vi stoppar pengar i munnen på elbolagen.

   Elbolagen kommer aldrig att sälja elen till oss med en lagom vinst om dom kan exportera elen och sälja den dyrt.
   Vi får betala ett överpris.

   Radera
 10. SvD-publiceringarna från KVA's energiutskott är en följetong vid det här laget.

  Den taffliga argumentationen under åren gör det svårt att se något annat än köpta fissionskramare.

  SvaraRadera
 11. Varför skulle det vara bättre att våra bolag säljer el utomlands vilket leder till högre elpriset i sverige, för att sedan ta skatt av de pengar bolagen tjänar och spendera dem på att subventionera elpriset i sverige? Var inte bara sälja elen här i sverige till lågt pris och ta ut pengar de tjänar i form av skatt och sedan spendera dem på att bygga fler elkraftverk. Facebookserverna ger oss inte så mycket jobb i sig, men mer elkonsumtion kräver fler kraftverk, vilket kräver mer arbetskraft, vilka kan konsumera varor vilket vidare skapar fler jobb i landet. Jag vill inte tror att Häggström är inkompetent så min slutsats blir att han är förbaskat dålig på att förklara sig och sina argument.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag vill inte tro att du är inkompetent, Dennis Larsson, så min slutsats blir att du är förbaskat dålig på att läsa sista stycket ("För att avveckla...") i min bloggpost.

   Radera
  2. Sedan kan jag tillägga (fortfarande helt utan att ifrågasätta din kompetens, naturligtvis) att om det är fler jobb inom svensk kraftindustri du är ute efter, så verkar det mycket märkligt att vilja avskärma oss från den europeiska elmarknaden.

   Radera
 12. Ricardos teori om komparativa fördelar är blott ett fikonlöv som möjliggör för de dominerande industrimakterna att förhindra mindre utvecklade länder från att bli konkurrenter i framtiden.

  Se vad Keynes skriver här:
  https://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/interwar/keynes.htm

  Eller vad Herman Daly talar om här:
  http://www.youtube.com/watch?v=sfoYr8lx3kQ

  SvaraRadera
  Svar
  1. Så vilket är det "mindre utvecklade land" som du vill skydda i detta fall, Rupert? Sverige? Tyskland?

   Radera