måndag 2 december 2013

Domedagsmaskin?

DN Debatt är ett av vårt lands mest prestigeladdade fora för samhällsdebatt. Exakt hur den ställningen tillskansats vet jag inte, men det är i alla fall inte i kraft av att hålla en genomgående hög nivå på publicerade inlägg. För ett extremt motexempel, backa ett år och ta del av den rent ut sagt befängda debattartikeln Högskolan måste satsa på tänkandets hantverk av Mats Lindgren, posör och lycksökare i managementkonsultbranschen (artikeln kommenteras förtjänstfullt av Björn Bengtsson här på bloggen).

Idag har vi fått ta del av ett nytt lågvattenmärke på DN Debatt, i form av en konspirationsteoretiskt genomsyrad text av herrarna Svenolof Karlsson, Jacob Nordangård och Marian Radetzki1 med rubriken Domedagsindustrin har blivit en självgående maskin. Här bjuder de på en störtflod av konspirationsteoretiskt dravel, så gott som kliniskt fritt från faktamässig underbyggnad, och vi får bland annat veta att "den moderna undergångsberättelsen om klimatet drivs fram av grupper som sett att den främjar karriärer och ekonomiska och politiska intressen" och att "många stödjer en världsordning där demokratin sätts på undantag".

Ett föredömligt koncist och välformulerat svar levererades snabbt av en Per Gyberg i DN:s kommentarsfält:
  Läs också: "Jorden-är-rund-industrin har blivit en självgående maskin". Den handlar om hur en liten grupp män genom olika tankesmedjor tog världsherravälde genom att sprida idén att jorden är rund. Hela rörelsen startade som ett sätt att finansiera redan stenrika sjöfarare och ta lite av makten från feodalherrarna. Ni kanske har hört talas om Magellan och Columbus - den tidens Brundtland... Vetenskapsmän var ju inte sena att sko sig på detta genom att finansiera sin forskning (Brahe, Kepler...)
Mer än så behöver egentligen inte sägas om det beklagliga inlägget av Karlsson, Nordangård och Radetzki. Jag vill ändå dra läsarens uppmärksamhet till en påpasslig kommentar rubricerad Konspirationsindustrin har blivit en självgående maskin på bloggen Badlands Hyena, samt till den lite mångordigare replik med rubriken Det är ingen konspiration utan ett verkligt problem, som DN Debatt har tagit in i sin nätupplaga (redan idag - här går det undan!) och som jag undertecknat tillsammans med tre av mina medbloggare på Uppsalainitiativet: Patrik Lindenfors, Anders Martinsson och Magnus Westerstrand. Här en passage ur vår text:
  Egentligen borde det vara väldigt svårt att ta den här gigantiska konspirationsteorin på allvar. Man skulle kunna göra en väldigt lik lista av institutioner genom att rada upp de som menar att tobaksrökning orsakar cancer och att det därför vore en bra idé med någon sorts reglering av rökning. Vetenskapen har i båda fallen pekat på problem (cancer och klimatförändringar), dess orsaker (rökning och utsläpp) och möjliga lösningar (mindre rökning och mindre utsläpp), men för att implementera lösningarna krävs – förstås – ekonomiska och politiska åtgärder. Detta utan Sovjetkommunism eller någon annan totalitär lösning, det räcker bra med normala demokratiska beslut – förutsatt att den politiska viljan finns.

  Det är förstås mot detta debattartikeln är tänkt att slå, den är ännu en i raden av debattartiklar ämnad att skapa falsk osäkerhet i klimatfrågan och på så sätt göra det politiskt möjligt att skjuta nödvändiga beslut ännu längre på framtiden. Exakt samma taktik användes under många år för att försena reformer kring tobaksrökning. Det är svårt att uppskatta hur många liv detta kostade i frågan om tobak, men det vore dumt att låta desinformationen få liknande effekter den här gången också.

Läs hela texten här!

Fotnot

1) Karlsson och Nordangård är för mig obekanta, medan Marian Radetzki är professor i nationalekonomi och ack så välbekant, bland annat från en intervju med Janne Josefsson 1997 där hans nyliberala tankevärld kommer i obamhärtigt öppen dager (del 1, del 2), och från en påstådd "granskning" av klimatvetenskapen som dock genast urartade i grövsta klimatförnekeri och bar rubriken En grön fatwa har utfärdats. Den senare författades tillsammans med Nils Lundgren och publicerades i tidskriften Ekonomisk Debatt 2009, vilket ledde till en omfattande debatt i samma tidskrift, som bland andra även jag själv deltog i. Här är debatten i dess helhet:

21 kommentarer:

 1. Svar
  1. Om du med "folk" menar "bildad överhet" så ligger det något i din invändning.

   Radera
  2. Jag vet inte om det är känt vad den mindre bildade allmänheten hade för uppfattning (du kanske vet bättre), men jag har förstått det som att de bilder man sett av platt jord där skepp seglar över kanten etc. är falska nidbilder producerade i efterhand. När Columbus letade finansiärer lär i alla fall inte just den punkten ha orsakat några problem. Att han skulle ha haft det är en myt som jag skulle vilja sträcker sig en bra bit in bland dagens bildade överhet. Jag hade åtminstone själv fram till ganska nyligen en uppfattning om att det nog var så, och jag får nog betraktas som ganska bildad, tycker jag. Fast överhet är jag kanske i och för sig inte.

   Radera
  3. Jorden-är-rund-konspirationsteorin är större än någon kunnat ana.

   Radera
 2. Perhaps a new approach is needed on climate change. We have environmental activists claiming that temperatures will rise at a rapid rate and then there are the skeptics who do not agree with these claims. Neither side is likely to be absolutely true and it is more likely that there is some truth on both sides. The question that both sides should try to answer is how do we get a better read on the data? It's a third option for those who want to avoid games of claim and denial. We went through this during the Cold War when doubts about our security justified an arms race that neither side could afford. What are the opportunity costs for society if we are wrong?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nullius in verba låter bra i teorin (särskilt då det uttalas på latin!), men är inte alldeles lätt att realisera, och i klimatfrågan har det dessvärre i praktiken lett till ofantliga mängder idioti och förnekeri från amatörer som du, Bergquist, vilka med sina små amatörfunderingar tror sig kunna kullkasta hela klimatvetenskapen.

   Så hur bör lekmannen förhålla sig i svåra vetenskapliga frågor? Frågan är inte alldeles enkel, men jag skrev om den häromåret.

   Radera
  2. Det är väl talat, men låt oss nu odla vår trädgård -Voltaire i Candide

   Radera
  3. When people go about playing games of claim and denial there is more need for vigilance. The approach of the IPCC appears to be too elitist from an American perspective. To gain the support of the American people it would be better to develop common ground otherwise one creates a divide and a credibility gap.

   Radera
  4. I feel a need to qualify my position on the IPCC. They say a little knowledge is a dangerous thing and this probably applies too. From a political point of view is it proper to declare by fiat that "It is written!" and ask sovereign powers to defer to that position? What would happen if this was established as law? Acting as servant of the world would probably be better.

   Radera
  5. Temperatur i latinsk har betydelsen rätt åtgärd.

   Radera
 3. Inlägget får mig att tänka på alla anonyma nätkommentarer från folk som "vet" att AGW-teorin är en bluff. Om än med skillnaden att Radetzki och kompani trots allt står för för sitt struntprat.

  Krister Nässén

  SvaraRadera
 4. Diskussionen i detta ämne hos Häggström hävdars storasyster Uppsalainitiativet har varit livlig. Någon tyckte att Radetzki et al ju trots allt har en poäng i att det finns antidemokratiska strömningar bland engagerade i klimatfrågan. De gav ju t.ex. ett exempel på hur Hans Joachim Schellnhuber, inflytelserik klimatforskare och chef för Potsdam Institute for Climate Impact Research, skulle ha sagt följande: "Demokratiska regimer är inte väl ägnade för den grad av deltagande som krävs: Kan fria demokratiska samhällen hantera effekterna av allvarliga globala klimatförändringar, eller är kanske auktoritära regimer bättre lämpade till att genomdriva de nödvändiga åtgärderna?"

  Men citatet verkade konstigt, då sökningar på Schellnhuber och demokrati gav en helt annan bild, där Schellnhuber bl.a. sagt...

  "Most importantly, the climate challenge calls for worldwide rational and concerted action. The best decisions can be taken by democratic societies, as they are capable of stimulating creativity and innovation through the involvement of thousands of free minds. Moreover, a democratic state’s maxim is to realize the well-being and dreams of the majority (“volonté générale”), not to serve the self-interest of a small minority of rich people and firms—who ever more successfully try to influence politics through their lobby groups, no matter what the public interest may be."

  Hur kan dessa båda citat komma från samma person? Vi funderade över om det första citatet möjligen kunde vara klippt på ett missvisande vis. Statistikern Dan Hedlin tog tag i saken och kontaktade Schellnhuber, som nekade till att ligga bakom det av Radetzki et al anförda citatet. Hedlin fann att citatet istället kom från ett konferensprogram, som inledning till en paneldiskussion. Att sådana inledningar, i syfte att stilmulera diskussion, formuleras tillspetsat, är mycket vanligt, och det finns knappast någon anledning att tro att Schellnhuber eller någon annan i panelen skulle förespråka "auktoritära regimer".

  Om man extra noga skärskådar hur Radetzki et al presenterar citatet ser man att det är konferensen, inte Schellnhuber, som är subjekt i meningen. Därmed har de med ett fyrkantigt formellt synsätt undvikit att ljuga i ordets snävaste mening, men deras sätt att försöka häfta Schellnhuber vid citatet är likväl ogenerat bedrägligt och direkt ohederligt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Radetzki är väl en av de sista som ska kritisera andras demokratisyn. Det är ju bara att titta på intervjun som du länkar till.

   Krister Nässén

   Radera
 5. The debate on peak oil started in the U.S. in the 1950s. It was picked up in the 1960s by the Club of Rome report The Limits to Growth. My 1972 copy indicates the report was an MIT project. "The intent of the project is to examine the complex of problems troubling men of all nations: poverty in the midst of plenty; degradation of the environment; loss of faith in institutions; uncontrolled urban spread; insecurity of employment; alienation of youth; rejection of traditional values; and inflation and other monetary and economic disruptions." It used a World Model and assumptions about resources and population growth to predict economic conditions through 2100. Their conclusion: "We cannot say with with certainty how much longer mankind can postpone initiating deliberate control of his growth before he will have lost the chance for control. We suspect on the basis of present knowledge of the physical constraints that the growth phase cannot continue for another one hundred years." In light of the pessimistic conclusion the criticisms appear to be more optimistic.

  SvaraRadera
 6. Här är en som gläder sig åt artikelförfattarnas bok, eftersom hon inte tycks vilja kännas vid att AGW-teorin har ett starkt vetenskapligt stöd:

  http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/en-powerpoint-loser-inte-klimatfragan_8804846.svd

  Intressant i sammanhanget är att samma ledarsida så ofta sjunger kunskapens lovsång.

  Krister Nässén

  SvaraRadera
 7. Är du inte oroad att du målar in dig så fullständigt i ett hörn att när klimatfrågan blir mognare och befriad från miljöaktivistiska tongångar kommer du att ha tappat all trovärdighet i frågan? Som du kan se från DNs artikel går det inte längre att beskriva sina meningsmotståndare som foliehattar eller dra paralleller till Flat Earth Society även om du ännu inte tycks ha upptäckt det. Fortsättningen kommer att följa en mycket enkelt förutsägbar väg. Med allt mindre klimathotsscenarier i media, för det finns ju en gräns för hur länge man kan koka soppa på en spik, minskar politikernas intresse som minskar finansieringen av klimatforskningen, som minskar synligheten i media än mer och som då minskar politikernas intresse, etc, etc i en nedåtgående spiral. Till slut blir det väl som med ozonhålet, det som var absolut vetenskap att människans utsläpp av CFC orsakar ozonhålet har nu visat sig att "vädret" är betydligt viktigare än man tidigare trott för att förklara den ständigt fluktuerande storleken på ozonhålet i Antarktisk. Och hur ofta talar man om Ozonhålet i den politiska debatten idag?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Svar nej, Carl, så länge jag utgår från det faktiska klimatvetenskapliga evidensläget när jag diskuterar klimatfrågor så känner jag ingen som helst oro över att jag skulle riskera "tappa all trovärdighet i frågan".

   Jag kan inte påstå att jag gillar tonen och den tomma retoriken i din kommentar, men lite exotiskt tycker jag i alla fall det är att få besök i kommentarsfältet av en förnekare av sambandet mellan CFC-utsläpp och ozonhålet. Impulsen att "beskriva [dig] som foliehatt eller dra paralleller till Flat Earth Society" blir nästan oemotståndlig!

   Radera
 8. Ja du, visst är det vädret som visat sig betydligt viktigare för att förklara ozonhålets storlek, ta en titt på denna länk, http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-25344563
  däremot har jag inte sagt att CFC inte spelar en roll, det har du tolkat in i min ovan kommentar.

  Visst är det märkligt hur ryggradsreflexen hos dig och dina gelikar alltid är att anta att meningsmotståndaren är en idiot.

  SvaraRadera
  Svar
  1. De flesta meningsmotståndare som dyker upp här i kommentarsfältet är alls inte några idioter, Carl, men du tycks fast beslutad att placera in dig i det facket. I din kommentar 10:05 körde du den beryktade oneliner-taktiken, där du låter det mesta vara underförstått (att CFC:ernas påverkan på ozonskiktet är obetydligt, att Montrealprotokollet var onödigt miljöfjanteri, och att klimatåtgärder därför är detsamma) så att du nu när du får mothugg kan backa och låtsas som om du inte menade annat än det oskyldiga (och i så fall för din argumentation helt meningslösa) påpekandet att vädervariationer på ozonhålet förekommer. Men den enkla gubben går vi naturligtvis inte på.

   Om jag skall släppa in fler av dina kommentarer för publicering så behöver du skärpa dig ett par snäpp.

   Radera