lördag 14 december 2013

Karlsson, Nordangård och Radetzki ljuger ogenerat

Klimatdebatten har sina vågdalar. Förra veckan rapporterade jag här på bloggen om hur DN Debatt tagit in den konspirationsteoretiska texten Domedagsindustrin har blivit en självgående maskin av Svenolof Karlsson, Jacob Nordangård och Marian Radetzki, följd av svaret Det är ingen konspiration utan ett verkligt problem undertecknad av fyra Uppsalainitiativet-bloggare inklusive yours truly. Sedan svar inkommit även från Gösta Alfvén, från Björn-Ola Linnér och Roger Pielke Jr och från Bo Ekman har Karlsson et al beredits ytterligare DN-utrymme med sin replik Säg nej till klimatmissbruket. Den förtjänar egentligen inte att kommenteras, men jag kan ändå inte låta bli att komma med tre små påpekanden. De två första handlar om tämligen harmlösa ting, och tjänar bara till att illustrera vilken tramsig polemik herrarna Karlsson, Nordangård och Radetzki förfaller till. Det är först med min tredje punkt som jag når fram till det jag faktiskt finner en smula upprörande: det skamlösa ljugande de ägnar sig åt i sin iver att tona ned klimathotet.
  1. Karlsson et al skriver att reaktionerna "bekräftar att vårt inlägg fångar upp något viktigt". Nej, det där är en non sequitur. När man skriver något felaktigt, och får mothugg som påvisar att man hade fel, så kan inte mothugget i sig tas som ett tecken på att det man först sade i själva verket var viktigt. Om jag själv (rent hypotetiskt) skulle försöka mig på den perverterade logiken så skulle det t.ex. kunna se ut så här:
   OH: Hörrödu Radetzki, du är skapt som en nors.

   Radetzki: Det är jag inte alls! Du ljuger!

   OH: Ditt svar bekräftar att mitt påpekande fångar upp något viktigt.

  2. Karlsson et al ondgör sig över att vi som svarat inte bemödat oss om att läsa deras bok Domedagsklockan och myten om jordens ständiga undergång som de nu hävdar att de baserar sin argumentation på. Det borde vi ha gjort, tycks de mena, trots att boken inte nämns i ursprungsartikeln och därtill ännu inte var utgiven.1

  3. Karlsson et al känner sig anklagade för ohederlig retorik och meddelar därför att

   den som läser vår bok [skall] se att vi enbart refererar elementära fakta, sätter in dem i ett historiskt perspektiv och försöker se proportionerna.
  För att understryka detta ger de genast ett exempel:
   Till exempel konstaterar vi att IPCC bedömer det mänskliga bidraget i uppvärmningen motsvara ungefär 0,3 grader Celsius och ställer det i relation till den totala växthuseffekten på omkring 33 grader Celsius. Mycket?
  Om detta kan mycket sägas, bland annat att den antropogena bidraget till temperaturuppgången behöver sättas i relation till - inte något tänkt scenario där vår planet fryser till is genom den totala avsaknaden av växthusgaser, utan till hur stor temperaturuppgång den tål utan att det leder till (för ekosystemen och för oss människor) katastrofala konsekvenser. Men Karlsson et al är inte ute efter att medelst relevanta jämförelser föra sakdiskussionen framåt, utan bara efter att polemisera och tona ned den antropogena klimatpåverkan.

  Det värsta är emellertid att deras påstående att "IPCC bedömer det mänskliga bidraget i uppvärmningen motsvara ungefär 0,3 grader Celsius" är rent jävla ljug.2 IPCC AR5 WG1 ger inget som helst stöd för Karlssons et al påstående. För den som är lite van vid hur klimatförnekare brukar läsa sina källor är det emellertid inte svårt att förstå hur de tänkt. På sidan 25-26 i IPCC-rapportens Technical summary finns ett stycke som innehåller följande meningar:

   It is extremely likely that human activities caused more than half of the observed increase in global average surface temperature from 1951 to 2010. [...] Together these assessed contributions are consistent with the observed warming of approximately 0.6°C over this period.
  Om man tar hälften av 0,6°C får man den av Karlsson et al angivna siffran 0,3°C, så om vi därtill (felaktigt) antar att den antropogena uppvärmningen fram till 1951 är försumbar i sammanhanget, och dessutom (åter felaktigt) översätter engelskans "more than" till svenskans "ungefär", så landar vi i Karlssons et al påstående om IPCC:s bedömning. Men låt oss se hur det citerade IPCC-stycket lyder i sin helhet:
   It is extremely likely that human activities caused more than half of the observed increase in global average surface temperature from 1951 to 2010. This assessment is supported by robust evidence from multiple studies using different methods. In particular, the temperature trend attributable to all anthropogenic forcings combined can be more closely constrained in multi-signal detection and attribution analyses. Uncertainties in forcings and in climate models’ responses to those forcings, together with difficulty in distinguishing the patterns of temperature response due to greenhouse gases and other anthropogenic forcings prevent as precise a quantification of the temperature changes attributable to greenhouse gases and other anthropogenic forcings individually. Consistent with AR4, it is assessed that more than half of the observed increase in global average surface temperature from 1951 to 2010 is very likely due to the observed anthropogenic increase in greenhouse gas concentrations. Greenhouse gases contributed a global mean surface warming likely to be between 0.5°C and 1.3°C over the period between 1951 and 2010, with the contributions from other anthropogenic forcings likely to be between –0.6°C and 0.1°C and from natural forcings likely to be between –0.1°C and 0.1°C. Together these assessed contributions are consistent with the observed warming of approximately 0.6°C over this period.3
  Det finns inget sätt i världen som en hederlig debattör kan få detta till att "IPCC bedömer det mänskliga bidraget i uppvärmningen motsvara ungefär 0,3 grader Celsius". En rimligare sammanfattning, då den totala uppgången uppges till 0,6°C och naturliga faktorer uppskattas bidra med mellan –0,1°C och 0,1°C, vore att säga att IPCC uppskattar att det mänskliga bidraget till periodens uppvärmning troligen ligger mellan 0,5°C och 0,7°C.4

  Någon läsare kanske nu tycker att jag gör onödigt stor affär av en enstaka felaktig sifferuppgift av Karlsson et al. Jag finner det emellertid anmärkningsvärt att de inte förmår lägga band på sitt för klimatförnekarretorik så typiska ljugande ens när avsikten är att ge ett enda exempel på att de minsann inte ljuger utan "enbart refererar elementära fakta".

Fotnoter

1) Men nu har jag ju blivit uppmärksammad på boken, och den har till och med hunnit komma ut. Trots det skriver jag detta blogginlägg utan att ha tagit mig samman att läsa boken, och på så vis kan man väl säga att Karlssons et al kritik i mitt fall erhållit ett retroaktivt berättigande. Skälet till att jag, trots uppläxningen från Karlsson et al, inte läst deras bok (och inte heller tänker läsa den) står att finna i en allmän observation jag gjorde för ett par år sedan här på bloggen:
  Bra och läsvärda böcker finns det fler av än man hinner med, och de dåliga böckerna är ännu fler. Livet är alltför kort för att i onödan slösas bort på att läsa de dåliga.
Att Domedagsklockan är en dålig bok kan jag strängt taget inte veta säkert, men jag finner det extremt osannolikt att boken skulle bjuda på några litterära kvaliteter eller något klokt sakinnehåll, då ju dessa saker i så fall borde ha satt åtminstone en gnutta avtryck i Karlssons et al DN-texter.

2) I liknande sammanhang har jag ibland fått höra att jag tar i för mycket när jag anklagar mina meningsmotståndare för att ljuga. Kan jag egentligen veta att det handlar om uppsåtlig lögn? I fallet med Karlssons et al skulle det väl kunna handla om att de helt enkelt läst IPCC lite slarvigt, eller att de snappat upp påståendet på någon klimatförnekarblogg som t.ex. WUWT eller den blogg som fram tills nyligen hette The Climate Scam men nu bytt till det orwellskt klingande Klimatupplysningen, där ju påståenden som det om IPCC och de 0,3 graderna är legio? Ja, så kan naturligtvis vara fallet. Men det handlar i så fall om en vårdslöshet och ett ointresse för att kolla sina fakta som går så långt att det enligt min uppfattning är moraliskt ekvivalent med den uppsåtliga lögnen.

3) Samtliga kursiverigar i originalet. IPCC har en standardiserad terminologi för hurpass säkra de är på sina uttalanden, där extremely likely står för en subjektiv sannolikhet om minst 95%, medan very likely betyder minst 90%, och likely minst 66%.

4) RealClimate har en bra bloggpost om det här.

33 kommentarer:

 1. Har man en närmast religiös tro på att människans klimatpåverkan är obetydlig, så letar man givetvis bevis på detta och det är lätt att läsa bevisen precis som "fan läser bibeln"

  SvaraRadera
 2. Har man en närmast religiös tro på att människans klimatpåverkan är betydlig så letar man givetvis bevis på detta och det är lätt att läsa bevisen precis som "fan läser bibeln"

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack oppti för din klockrena demonstration av ett av de vanligaste och mest förrädiska retoriska greppen i klimatförnekarlägret: att framställa förhållandet mellan

   å ena sidan klimatvetenskapen och dess anängare, och

   å andra sidan den babblande förnekosfären,

   som symmetriskt, som om båda lägren hade lika beaktansvärda synpunkter.

   Radera
  2. Varsegod!
   Men ogillar dina epitet!
   IPCC uttrycker sig kryptiskt.
   Men att kalla dem som inte håller med för förnekare har inte med vetenskap att göra-det är trons företrädare som brukar använda dessa ord.

   Radera
 3. Min UI-kamrat Lars Karlsson har idag skrivit ett inlägg i samma ämne där han förtjänstfullt utvecklar diskussionen i punkt 3 ovan - och därtill gör det i ett måhända något mer välavvägt tonläge än vad jag lyckats med. Rekommenderas!

  SvaraRadera
 4. Hej,

  Jag undrar över en sak. Författarna skriver att;
  "Vad gäller det konspiratioriska inslag som vi pådyvlas kan påpekas att allt i beskrivningen av nätverken och deras finansiering bygger på öppna källor, mestadels de olika aktörernas egna dokument. De gör inga hemligheter av sina avsikter. Den som läser innantill i årsredovisningarna behöver inga konspirationsargument för att se sambanden."

  Vet du om det stämmer?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nej, jag har inte fördjupat mig i några årsredovisningar. Och med tanke på Karlssons, Nordangårds och Radetzkis unkna debatteknik och flexibla förhållande till sanningen (som vi sett med de 0,3 graderna ovan, och som vi tidigare sett rörande deras smutskastning av Hans Joachim Schellnhuber) så känner jag inegn större brådska i att följa upp detta spår.

   Radera
  2. Hej, Jag förstår och det är ju inte heller lätt att fördjupa sig i allt, tiden ska ju räcka till mycket.

   Dock undrar jag om du reflekterat över följande stycke i deras artikel; "Vi frågar oss hur det kommer sig att människor i Sverige, enligt undersökningar som vi refererar, har en världsuppfattning som drastiskt avviker från den som berättas av officiell statistik. Svenskar uppfattar världen som mycket mer eländig och hotfull än den faktiskt är, och skevheten korrelerar med utbildningsnivån. Ju mer utbildning en svensk har, desto felaktigare är hens bild av omvärlden"

   Jag vet inte vilken undersökning de refererar till, vet du och vad anser du om detta deras uttalande?

   Radera
  3. Jag vet inte vilken undersökning som åsyftas, men det låter som om det skulle kunna vara (en möjligen lätt skruvad beskrivning av) den här undersökningen med Hans Rosling. Att vi (medelsvensson) tror att världen är mer eländig (med avseende på olika välfärdsvariabler) än den är förefaller vara sant. Att samma sak skulle gälla med eländig ersatt med hotfull är nog mer tveksamt, eftersom vi inte har något facit att jämföra med när det gäller de stora framtidshoten. Speciellt suspekt blir författarnas påstående om detta om man beaktar att de själva verkar ha en långt gången tendens att förneka åtminstone vissa av dessa framtidshot.

   Radera
 5. "Att Domedagsklockan är en dålig bok kan jag strängt taget inte veta säkert, men jag finner det extremt osannolikt att boken skulle bjuda på några litterära kvaliteter eller något klokt sakinnehåll, då ju dessa saker i så fall borde ha satt åtminstone en gnutta avtryck i Karlssons et al DN-texter."

  På pricken! Det är inte alla förunnat att få skriva på DN debatt, två gånger i rad. Om tre vuxna människor ägnar lagt mycket (?) tid på att skriva en bok som de nu vill att folk ska läsa så är det minsta man kan kräva att trion tydligt och utan fallasier ska kunna presentera några viktiga specifika uppgifter eller argument som boken har att tillföra debatten. Det misslyckas de med. Då har folk goda skäl att förbise deras bok.

  SvaraRadera
 6. Du läser ju artikeln som fan läser bibeln! Det visar vad vi redan visste, att du är en tvättäkta fanatiker när det gäller koldioxid. En extremist som anklagar andra för att ljuga när du själv är en fanatisk propagandamegafon och lögnare.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Som fan läser Bibeln? Menar du alltså att det var illviligt och fel av mig att tolka "IPCC bedömer det mänskliga bidraget i uppvärmningen motsvara ungefär 0,3 grader Celsius" som att författarna menar att IPCC bedömer det mänskliga bidraget i uppvärmningen motsvara ungefär 0,3 grader Celsius?

   Radera
 7. Egendomligt!

  Jag har just läst ut den aktuella boken och läser därfter din kritik. Problemet uppostår att jag kan inte i din kritik ens lyckas definieras vad de skulle "ljuga" om. Är det den tolkning av förhållandet mellan 0.3/0.6 celsius mänsklig/naturlig uppvärmning du tar som intäkt för att påstå att de "ljuger"?
  Boken handlar desssutom inte alls om själva kärnfrågan om klimatkänsligheten yutan om de starka väl organiserade krafter som ligger bakom klimathotandet. Vad som som får mig att bli mycket misstänksam mot även dig som person och som samtidigt självutnämnd talesperson för din sida av klimatvetenskapen är det rabiata intryck som dominerar. Varför angriper du personerna istället för argumenten? Är alla som inte delar dina slutsatser korrupta lögnhalsar? Boken beskriver hela organiseringen och utvecklingen bakom av klimathotet. Det verkar mer som du ser spöken mitt på ljusan dan. Att anklaga folk för att ljuga är en grov anklagelse som kräver sina bevis och du har ett ansvar att nu tydligt redogöra vad i lögnen faktiskt består.

  Berne A

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bloggposten handlar inte om Karlssons et al bok utan om deras (andra) DN-artikel. Det lögnaktiga påstående jag angriper är (vilket jag skriver svart på vitt i bloggposten, så jag fattar inte riktigt varför du frågar) är att "IPCC bedömer det mänskliga bidraget i uppvärmningen motsvara ungefär 0,3 grader Celsius".

   Radera
 8. Det är naturligtvis säkrats att kritisera Karlssons et al bok utan att läsa den. Typisk är upprördheten här över att de fått utrymme i DN. Fundamentalt för klimatdebatten i våra MSM och TV är ju att skeptiker inte ska släppas fram

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det var då väldigt vad illa ställt med läsförståelsen det plötsligt blivit bland mina kommentatorer! För var och en med en läskunnighet på, säg, gymnasienivå framgår det klart och tydligt av min bloggpost att det (som jag även påpekade i min kommentar 22:29 ovan) inte är Karlssons et al bok jag kritiserar, utan deras (andra) DN-artikel.

   Radera
  2. Ja, Olle, men det är så "klimatskeptisism" funkar: låtsasinvändningar och fejkade argument.

   Radera
 9. Fattar inte vad jag frågar?

  Maipulativ i varje uttalande ? Jag tycker att det är djupt sorgligt att du inte respekterar den titel du bär. Lögnen existerarv helt enkelt inte utan är tvärtom en medvetent konstruerad lögn av dig själv. När IPCC utrycker sig så uppenbart öppet för olika tolkningar är definitionsmonopolet brutet. Det verkar mer som du har någon typ av napoleonkomplex som gör att du inte klara av att föra en saklig diskussion utan att ägna dig åt rent vidriga angrepp på person och syften. Man tappar helt respekten för dina argument då jag snabbt inser vad som driver dig och övriga genom de metoder du använder dig av.


  Berne A

  SvaraRadera
  Svar
  1. Obehärskat och frenetiskt eldsprutande personangreppsharanger av den typ som signaturen Berne A här bjuder på är lustiga att se. Extra festligt blir det när harangen inkluderar en passus om att föremålet för personangreppet ägnar sig åt det djupt förkastliga beteende som kallas personangrepp!

   Radera
  2. He, man skulle ju kunna uttrycka det som att reaktionerna bekräftar att ditt inlägg "fångar upp något viktigt".
   Nu tycker jag att det inte riktigt är fallet, men Karlssons et al slutreplik innehöll en felaktighet, och det är svårt att tro att den var resultatet av en aningslös läsning.

   Radera
  3. Nej Berne, IPCC uttrycker sig inte alls "så uppenbart öppet för olika tolkningar". Det är uppenbart om man faktiskt läser vad IPCC skriver.

   Radera
 10. If one looks at the global land anomaly one month at a time one will notice that the difference between the beginning of January and the beginning of July has decreased at a steady rate of about 0.5 degrees Celsius per century over the time for which we have data. It is background global warming. Any global warming attributed to human activity has to be added to this but it can be confused with the random fluctuations that occur in the temperature anomaly. As a consequence we may have to discount some claims that are made about global warming.

  SvaraRadera
  Svar
  1. What is the time frame here, Bergquist? ("For which we have data" is a very ambiguous specification.) Where can I find the time series analysis demonstrating the amplitude decrese you're refering to? Why would such an amplitude decrease constitute warming rather than cooling? (To me, amplitude and mean level sound like a priori orthogonal quantities.) What are the possible mechanisms? How do you know it is natural ("background") rather than anthropogenic? Do you have references to back up your claims, or are you just performing yet another variation of the typical look-here's-something-I-just-thought-of-that-I'm-sure-the-climate-scientists-or-the-IPCC-haven't-thought-of-so-climate-is-actually-much-more-complicated-than-the've-realized-and-surely-they're-overestimating-anthropogenic-warming ploy? Is Dwyer et al a good place to start reading, or what would you suggest?

   Radera
  2. Oj vad tyst det plötsligt blev så fort man bad klimatförnekare Bergquist att backa upp sina påståenden!

   Radera
  3. Sorry for not responding sooner. I was preoccupied by other matters. I was referring to the NOAA Global Land Temperature Anomaly Data which has the monthly anomalies from 1880 to the present. See the "mean temperature estimates" for the 20th Cent. reference temperatures used to define these anomalies. If one sorts the data by month and plots each month separately one will see that winter months are warming slightly on average and summer months are cooling slightly relative to the means with extreme rates of 0.24 °C per century and -0.24 °C per century corresponding to the beginning of Feb and beginning of Jun respectively. The plot of the rate of change by month is roughly sinusoidal. These statements are based on a personal analysis of the data and not on any published research that I know of. I need to correct the correlation of the peak rates with perihelion and aphelion but the distance of the Earth from the Sun may still be responsible with the lag due to thermal inertia. If this is evidence for background warming it may indicate recovery from the last ice age and long term changes in environmental conditions.

   Radera
  4. I forgot to mention that I subtracted each monthly anomaly from the average value for its year.

   Radera
  5. -0.24 °C per century is the rate of change for Aug. (I've been a little fatigued lately. Sorry for the errors.)

   Radera
  6. Så om man skall sammanfatta Bergquists svar på de sju frågor jag ställde 11:28 blir det som följer. Fråga 1 besvaras med "från 1880 till idag", fråga 2 besvaras med "den finns inte tillgänglig annat än i Bergquists egna privata anteckningar", fråga 3 besvaras med "kanske kan det ha att göra med Jordens bana kring Solen", och fråga 6 besvaras (indirekt) med "ja, just en sådan ploj är det", medan frågorna 4, 5 och 7 lämnas utan svar.

   Jag tycker att vi sätter punkt för denna diskussion här. Den läsare som till äventyrs är intresserad av förändringar i säsongscykeln verkar ha avsevärt mer att hämta i t.ex. den artikel av Dwyer et al jag nämnde 11:28 än hos Bergquist.

   Radera
  7. En större uppvärmning under vintern kan förklaras med mindre snöutbredning. Snö har hög albedo och reflekterar det mesta av solinstrålningen.

   Radera
 11. By one month at a time I mean looking at each month separately and comparing the changes over time of the anomaly record.

  SvaraRadera
 12. Det är uppenbart för trogna läsare att nivån på kommentarerna plötligt sjunkit dramatiskt. Från en vanligtvis intressant intellektuell diskussion om spännande ämnen till en farsartad pajkastning. Kan alla som inte är intresserade av en seriös diskussion (baserad på vetenskap, inte konspirationsteoretiska bloggar) bege sig tillbaks till sina hemmaforum tack? Observera att anledningen till min önskan är den plötsliga bristen på kvalité i text och tanke, inte att ni skulle ha "fel" åsikter.

  Hälsningar My

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack, My, för det positiva omdömet om den normala nivån på diskussionerna här på bloggen! Jag håller med om din bedömning att den plötsligt rasat till bottennivåer, och jag delar din önskan att de skyldiga skall ta sitt pick och pack och ge sig av härifrån (t.ex. tillbaka till Sveriges mest populära klimatförnekarblogg, som tycks ha länkat till det här inlägget vilket givit en del extra trafik här). Om så inte sker är det kanske läge att åtminstone tillfälligt skärpa min modereringspraxis något. Vanligtvis brukar jag släppa igenom det mesta så länge det inte innehåller sådant som våldshot eller rasism, men nu är det kanske dags att stämma i bäcken innan en ny och sämre samtalskultur slår rot här i kommentarsfältet.

   Radera