måndag 16 mars 2015

Hur okunnig och korkad kan en professor i vetenskapsfilosofi bli?

Hur vetenskapligt okunnig och rent ut sagt korkad kan en professor i vetenskapsfilosofi tillåta sig att bli? Närmast bottenlöst, verkar det som, och som vanligt ligger professor Ingemar Nordin vid Linköpings universitet (LiU) nära till hands som ett illustrerande exempel.1 Redan 2011 återgav jag här på bloggen delar av ett i sammanhanget slående meningsutbyte om ozonhålet, hämtat från den ökända klimatförnekarbloggen The Climate Scam, som numera är omdöpt till det orwellskt klingande Klimatupplysningen, och på vilken Nordin är en av de regelbundet återkommande skribenterna:
  En liknande nivå håller Nordin då han går vidare från sitt klimatförnekeri till att ifrågasätta mänsklig påverkan på ozonskiktet. I en bloggpost från förra månaden rapporterar han triumferande att någon minskning av ozonhålet över Antarktis inte kunnat konstateras sedan undertecknandet 1987 av Montrealprotokollet rörande utsläpp av ozonnedbrytande ämnen. Som signaturen Thomas (en av ytterst få ljuspunkter på The Climate Scam) påpekar"är det inte konstigt med långlivade kemikalier som kan finnas kvar i atmosfären långt efter det att vi minskat utsläppen". Nordin svarar att "det är möjligt. Men när nödvändigheten av Montrealprotokollet diskuterades så var det ingen som sa att det skulle dröja 50 år eller så innan man skulle märka någon skillnad". Inför Thomas förklaring att "hade det inte varit för stoppet så hade CFC-halterna fortsätt stiga i atmosfären och situationen fortsatt bli värre" har Nordin inget att tillägga.
Vi ser här hur Ingemar Nordin, på typiskt maner, låter allt intresse för att bekanta sig med sakförhållanden, och alla sina förståndsgåvor,2 flyga all världens väg, till förmån för det oreflekterade bjäbbandet, så snart det av allt att döma förhatligaste han vet kommer på tal, nämligen idén att mänsklig aktivitet kan ha skadlig miljö- och klimatpåverkan och att det kan vara möjligt att göra något åt sådan miljöförstöring. Igår kunde vi på samma blogg (den s.k. Klimatupplysningen) ta del av nedanstående från Ingemar Nordins sida nästan ännu mer hjärndöda meningsutbyte [WebCite] med två för mig obekanta herrar vid namn Peter F och Sigge. Den mesta av dårskapen finns koncentrerad i Nordins första kommentar (resten är mest en demonstration av hans åsnelikt envisa vägran att ta emot pedagogiska påpekanden om hur han tänkt fel), där han gör ett bisarrt dubbelfel. För det första rör han ihop årligt CO2-utsläpp med ackumulerad CO2-mängd i atmosfären, och konkluderar hårresande felaktigt att i och med att den första kvantiteten inte ökat från 2013 till 2014 så kan inte den andra ha gjort det. För det andra använder han sin (felaktiga) konklusion om att 2014 inte gav något nytt CO2-rekord utan blott tangerade 2013 års nivå till att - hör och häpna - lyfta fram 2014 års rekordnivå på global medeltemperatur som ett argument emot(!!!) koldioxidens uppvärmande verkan. Det hela är så dumt att jag nästan har svårt att ta till mig att det är författat av en professorskollega.
  Peter F: Men så bra då. Nu kan alla AGWare lägga ner verksamheten och börja syssla med nåt vettigare.

  http://www.dn.se/goda-nyheter/varldens-koldioxidutslapp-okar-inte/

  Sigge: Att koldioxidutsläppen inte ökar trots stor ekonomisk tillväxt beror väl mycket på AGW-larmen.

  Förra året ökade elproduktionen från vindkraft med ungefär 100 TWh och från vattenkraft med ungefär lika mycket. Hade det varit 200 TWh kolkraft istället så hade koldioxidutsläppen varit ungefär 0,2 mdr ton större.

  Ingemar Nordin: Hmmm, har jag förstått det här rätt: 2014 var alltså enligt vissa källor det varmaste året. Och samtidigt så har CO2-produktiionen stått still.

  Kan det finnas något samband tro? :-D

  Sigge: Nej, Du har inte fattat rätt! Förra året släpptes det ut 32,3 mdr ton CO2 i atmosfären vilket gör att CO2-halten i atmosfären fortsatte att öka.

  Ingemar Nordin: ??? Nu blev det ännu konstigare. Så du menar att CO2-halten ökade tack vare att människan inte ökade sin CO2-produktion?

  Sigge: För att inte förvirra saken ytterligare så gäller det att inte blanda ihop begreppen.

  Du skrev i ditt inlägg #115 att CO2-produktionen stått still. Det är ju inte sant för när en produktion står stilla så producerar den 0. Nu var produktionstakten konstant jämfört med året innan.

  Om CO2-produktionen fortsättningsvis kommer att vara på runt 32 mdr ton/år så kommer CO2-halten i atmosfären att öka tills ett jämviktsläge nås. Om det jämviktsläget är 420, 450, 500 ppm eller rentav ännu högre har jag ingen kunskap om.

  Ingemar Nordin: Jomen nu var det inte jämvikten som står i fokus här utan CO2-halten. Om mänskligheten inte tillskjuter mer CO2 till atmosfären än året före dess så borde halten vara konstant. Men du säger att den borde öka. Hur då? Varifrån kommer de extra tonnen i år med CO2 som inte fanns där året innan?

  Sigge: Det tillfördes 32 mdr ton koldioxid förra året från fossila bränslen. Vi har ungefär 400 ppm CO2 i atmosfären nu. Vid den CO2-halten förbrukar naturen mer CO2 än vad den producerar men skillnaden är mindre än 32 mdr ton som är de antropogena utsläppen. Om jag tog lite tid på mig att räkna skulle jag kunna räkna ut hur mycket mer CO2 naturen tar upp än som produceras vid den CO2-halt vi har nu. Att däremot räkna ut jamviktsläget är svårare, för att det påverkas av parametrar som jag är dåligt insatt i hur de storleksmässigt påverkas av klimatförändringarna. Om fossila CO2-tillskottet i atmosfären ligger stabilt under ett antal år så kanske det kommer att märkas om några år att ökningen av CO2-halten går långsammare.

  Ingemar Nordin: Synd att du inte räknat ut hur mycket mer CO2 naturen producerar så att halten ökar trots att människan inte tillför mer.

Man baxnar. Men dystert nog är detta blott alltför representativt för Nordins insatser i klimatdebatten, och det faktum att den svenska klimatförnekarrörelsen gjort honom till en av frontfigurerna säger en hel del om deras allmänna intellektuella nivå.

Fotnoter

1) Odret "vetenskapsfilosofi" verkar visserligen inte ingå i Nordins officiella tjänstebenämning, men på Wikipedia uppges han vara professor i filosofi, och på hans LiU-hemsida är "philosophy of science" de första tre ord som nämns när hans forskningsintressen räknas upp.

2) Vi får anta att han trots allt besitter vissa sådana, då han ju ändå är professor i filosofi.

30 kommentarer:

 1. Men herregud. Vilket jävla dumhuvud, ursäkta franskan. Det sägs ju att professorstiteln devalverats på senare år, men Nordin är väl ett exempel så gott som något på att devalveringsprocessen började för länge sedan.

  SvaraRadera
 2. Som lekman är jag fortfarande förundrad över diskrepanserna mellan klimatdata över IPCC-tid och geologisk tid.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Geologic_temperature_record
  Det är blott wikipedia, men avviker faktiskt vetenskaplig data från vad som återfinns på wikipedia?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag förstår inte vad du menar. Vad menas med "IPCC-tid"?

   Radera
  2. Anonym, här kan du läsa om geologisk tid.

   "Making sense of palaeoclimate sensitivity

   PALAEOSENS Project Members*

   Many palaeoclimate studies have quantified pre-anthropogenic climate change to calculate climate sensitivity (equilibrium temperature change in response to radiative forcing change), but a lack of consistent methodologies produces a wide range of estimates and hinders comparability of results. Here we present a stricter approach, to improve intercomparison of palaeoclimate sensitivity estimates in a manner compatible with equilibrium projections for future climate change. Over the past 65million years, this reveals a climate sensitivity (in KW-1m2) of 0.3–1.9 or 0.6–1.3 at 95% or 68% probability, respectively. The latter implies a warming of 2.2–4.8 K per doubling of atmospheric CO2, which agrees with IPCC estimates."

   Radera
  3. Med IPCC-tid menar jag en tidsskala som passar syftet att peka ut en viss trend, det vill säga en skala som är smått vilseledande eftersom den inte tar ett helhetsperspektiv, exempelvis temperaturförändringar över en geologisk tidsskala som visar på en helt annan bild.
   Vetenskapspräster kan dänga IPCC-forskning i huvudet på andra med stor övertygelse, medan en tvivlande Copernicus eller Bruno frågar om det inte finns mer än ögat ser. Som lekman blir det än mer förvirrande.
   Tack Lars för texten, tar och läser den nu till morgonkaffet.

   Radera
  4. Tolkar jag det rätt att ovan rapport endast tittar på förändringskoefficienten som kan knytas till CO2? Däremot verkar den inte säga något om de absoluta temperaturerna som wikin ovan pekar på. Det skulle i så fall innebära att CO2-nivåerna var långt högre för 800 miljoner år sedan då temperaturerna var högre än idag. Sedan kan det vara så att mätdata eller tolkningsmetoderna är felaktiga för geologiska tidsserier, men hederlighet säger att man borde adressera dessa problem.
   Märkväl, jag har inget emot att minska mitt eget CO2-bidrag, men eftersom det kommer att få direkta konsekvenser på ekonomin när jag minskar min konsumtion, speciellt importkonsumtionen, eller mitt resande så bör det bakas in i de ekonomiska prognoserna för framtida evig recession som en följd av minskad ekonomisk aktivitet i syfte att stävja CO2-utsläppen. Om man nu är allvarlig att minska CO2-utsläppen och inte blott är intresserad av att bråka om vem som är smartast.

   Radera
  5. Anonym 20:01/04.28. Jag begriper fortfarande inte vad du är ute efter, och det där att "IPCC-tid" skulle betyda "en tidsskala som passar syftet att peka ut en viss trend" kan ju, beroende på sammanhang, innebära precis vilken tidsskala som helst, och ger därför ingen ledning. Kan du inte bara tala om vad som avses konkret, i det här fallet, och specifikt peka ut den "diskrepens" som gör dig "förundrad"?

   Anonym 05:18. Det där med "blott är intresserad av att bråka om vem som är smartast" var mer än lovligt tramsigt. Jag har inget som helst intresse av att jämföra min egen IQ med Ingemar Nordins. Syftet med min bloggpost är blott detta: att göra klart för mina läsare att denne Ingemar Nordin, som ägnat merparten av ett decennium åt att försöka vilseleda allmänheten om det klimatvetenskapliga kunskapsläget, är en narr som inte förtjänar att tas på allvar.

   Radera
  6. Diskrepansen är att att människan genom IPCC-data görs skyldig till den globala uppvärmningen, medan de geologiska tidsserierna säger att vi endast är med om en naturlig svängning från en relativt låg nivå, det vill säga en kallperiod på jorden. Den hockeyklubba vi sett exempelvis Al Gore köra saxlift för att tydliggöra, är ett litet hack i kurvan på den geologiska tidsserien.
   Därför undrade jag om wiki-artikeln var sakligt grundad eller hokus pokus jämfört med IPCC-datan som grundar sig på en relativt kort tidsperiod.

   En annan fråga kopplad till detta är om koldioxidhalterna gör att haven försuras och mänskligheten av den anledningen snabbt bör avsluta sitt tillväxtexperiment nu.

   Jag är samma anonym som är tramsig, men då är det klargjort vad som var syftet med bloggposten.

   Radera
  7. Dtt är visserligen sant att vår planet genomgått enorma klimatförändringar i geologisk tid, men du har helt enkelt fel, Anonym 10:41, om att "de geologiska tidsserierna säger att vi endast är med om en naturlig svängning från en relativt låg nivå". Förhoppningsvis kan du, om du läser min gamla UI-bloggpost Om istider, klimatförändringar och återkopplingar (där t.o.m. Al Gores saxlift finns med!), få bukt med en del av dina missförstånd kring detta.

   Radera
 3. Försöker du håva in trevlighetspoäng igen? Om så är fallet, så kan Lars Karlsson kanske komma med en bedömning.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Att avslöja bluffmakare är en viktig uppgift, som dock sällan ger några trevlighetspoäng. Inte heller Thomas Piketty fick nog några trevlighetspoäng när han drog ned brallorna på Norwegian-direktören hos Skavlan i fredags, men det han gjorde var ändå bra.

   Radera
  2. Bästa på hela TV-veckan! Småmös hela lördagen.

   Radera
  3. BADKARSKATASTROF!
   Tog precis ett bad. Under upptappning hade jag satt kranen på 10 liter/min. När jag kom in i badrummet såg jag att vattennivån blivit aningen för hög; jag sänkte därför flödet till 5 liter/min och hoppade i. Efter några minuter svämmade - till min enorma förvåning - badkaret över. Hur kunde detta inträffa när jag reducerat flödet?! Jag blev tvungen att acceptera: tillförsel av vätska måste ha skett på "naturlig väg".

   Radera
 4. Utmärkt att du fortsätter att påpeka detta, även om det knappast påverkar alla dem som är övertygade om att mänsklig påverkan på klimatet är en gigantisk bluff.

  Krister Nässén

  SvaraRadera
 5. Jag finner det ovärdigt att kalla meningsmotståndare för korkade, tjockskalliga, fårskallar eller andra nedsättande omdömen. Du verkar dock trivas med att chikanera personer som inte tycker som du. Om du får tid över, så kan du studera talen 153, 370, 371 och 407. Måhända lär ett sådant studium leda till självinsikt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vilka ord skulle du själv använda för att kommentera och värdera Ingemar Nordins insats i den citerade diskussionen med signaturen Sigge?

   Radera
  2. Det ÄR frestande att kalla en spade för en spade och en idiotprofessor för idiot. Men funkar det om man vill ha sympatier för sin sak? Ex: Många menar att Palme fullständigt krossade Fälldin i slutdebatten inför valet -76. Sen vann Fälldin som trots allt framstod som det mer sympatiska alternativet. Och liknande har förresten sagts även om olyckan GW Bush som framstod som det trevligare alternativ som folk helst ville bjuda hem på middag.

   /L

   Radera
  3. L 23:11.

   Jag är helt klar över den problematiken, och har funderat mycket på den. Jag råkar till och med ha på lager, från en bloggpost förra året, ett stycke som passar som handsken som svar på din kommentar.

   "Jag är mycket medveten om problematiken du tar upp, och tror som du att mitt agerande inte är strategiskt optimalt. Jag är dock en smula misstänksam mot alltför mycket strategiskt tänkande i debatten - om alla bara tänker på vad som är strategiskt optimalt att säga, snarare än att rakt av framföra sina ståndpunkter, så hamnar man i en situation där det till slut inte går att se vad någon enda debattör egentligen tycker, och för mig är det ett mardrömsscenario."

   Se även min senare bloggpost Superintelligence odds and ends III: Political reality and second-guessing.

   Radera
  4. L,
   Man får ta till betydligt värre tillmälen än "korkad" om man ska bräcka Ingemar Nordin i otrevlighet. Försök att överträffa t ex "nazifierade Göbbels-typer"!

   Men jag tycker generellt att man bör vara återhållsam med tillmälen.

   Radera
 6. "Ingemar Nordin: Hmmm, har jag förstått det här rätt: 2014 var alltså enligt vissa källor det varmaste året. Och samtidigt så har CO2-produktiionen stått still.

  Kan det finnas något samband tro? :-D"


  En liten påminnelse: 2014 var året då CO2-halten nådde 400 ppm.

  SvaraRadera
 7. från och med i morgon så är andra derivatan av soltimmar per dag med avseende på tiden negativ.
  vi går mot mörkare tider!

  SvaraRadera
 8. BREAKING NEWS: Jag har länge trott att Ingemar Nordin var helt ohotad om titeln "världens stolligaste svenske filosofiprofessor", och även om jag fortfarande är böjd att tro att så är fallet så har en herre vid namn Martin Peterson idag gjort ett utspel som knappast kan förstås som annat än ett seriöst menat försök att utmana Nordin om denna hans ledarposition.

  SvaraRadera
 9. Sagt av Olle Häggström - världens stolligaste statistikprofessor!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Touché!

   (Synd bara att du är sådär blygsamt anonym, så att jag tvingas sväva i okunnighet om vilken retorikens mästare det denna gång är som så snitsigt och elegant vederlagt min argumentation.)

   Radera
 10. Svar
  1. Åh gode Gud, jag hade nästan lyckats glömma hur hjärndött man kan resonera om man är starkt motiverad därtill.

   Radera
 11. Otroligt tomma kommentarer på den här sajten. Det är ovärdigt att kalla någon för idiot. Dessutom har ni själva inte någotbevis på eran egna idiotiska klimatalarmism. Bara blurr och åter blurr. Att nedvärdera andra visarbara hur dum man själv är. Ingemar är en stjärna jämfört med eran tomma blurr.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Men då var det väl en faslig tur, Anonym 21:34, att du dök upp och höjde debattnivån?

   Kan jag förresten förstå ditt inlägg som att du försvarar Ingemar Nordins sammanblandning av tillförselhastighet och ackumulerad mängd? Att du ställer dig bakom hans idiotier?

   Radera
  2. Precis och att höja debattnivån ytterligare så måste jag säga att Ingemar Nordin är en lysande stjärna på den allt mörkare himmelen över Sverige.
   Bara blurr bara blurr från alarmisterna.

   Radera
 12. Jag kan överhuvudtaget inte se vad det är du tjafsar och käbblar om angående diskussionen du citerar, käre hat- och hetsprofessor Häggström. Idioter låter sig påverkas av att du liksom KRÄVER att folk ska tolka en obetydlig och sarkastisk kommentarsfältsdiskussion som något oerhöt komprometterande -- men det finns folk som är betydligt mer smartare än så. Tydligen också btydligt smartare än det självutnämnda geniet Häggström. Som kan lite statistik där han sitter instängd vid skrivbordet på universitetet.

  SvaraRadera