fredag 11 maj 2012

Min kritik i P1 mot FOI:s enkät om klimatfrågan

Lyssna gärna på dagens utsändning av Vetenskapsradions veckomagasin1, där jag får komma till tals2,3 angående den enkätundersökning som FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut) presenterade i veckan, rörande vad chefer och politiker i våra kommuner har för uppfattningar i klimatfrågan. Jag är mycket kritisk, dels mot hur resultaten av enkäten presenteras i FOI:s rapport, men ännu mer mot hur Dagens Nyheter valde att skruva till resultaten ytterligare. DN:s alarmerande påståenden om att "sex av tio svenska kommunpolitiker och -chefer är klimatskeptiker" och att "totalt 70 procent av de svarande tvivlar starkt på klimatförändringen" saknar helt täckning i de faktiska enkätsvaren.

FOI-rapporten och påföljande nyhetsrapportering kommenteras förtjänstfullt av Lars Karlsson på Uppsalainitiativet, av Magnus Westerstrand, och framför allt av Henric Lassesson på Ekologistas. Jag ser därför inte något behov av att här orda ytterligare om saken.

Fotnoter

1) Programmet går i repris i P1 i natt kl 01.03, och söndag morgon kl 07.30. Det går också bra att lyssna till på webben.

2) Om än hårt nedklippt.

3) Inslaget börjar ca 9:00 in i programmet.

3 kommentarer:

 1. Några ytterligare funderingar:
  http://westerstrand.blogspot.se/2012/05/vetenskapsradion-och-klimatfornekare.html

  SvaraRadera
 2. Bra Magnus! Problemet med ordvalet "klimatskeptiker" (som DN använde sig av men som inte förekommer i FOI-rapporten) hör till det jag framhöll i bortklippta delar av intervjun.

  Och jag har ju tidigare, närmast till leda, påpekat vilket underligt och vilseledande ord det är, såsom det vanligen används. I min essä Klimatvetenskap, klimatdebatt, klimathuliganism skriver jag t.ex. så här:

  "Jag insisterar här på att använda citationstecken kring den något olyckliga termen 'klimatskeptiker' – olycklig därför att den felaktigt för tankarna till den sunda skepsis som karaktäriserar god vetenskap. Ett kritiskt förhållningssätt till såväl kollegors som egna metoder, modeller och resultat är en central grundpelare i vad vi kallar vetenskaplighet, och en samvetsgrann forskare måste med lika stort allvar beakta det som talar emot hennes favoritteorier, som det som talar för. Detta gäller oavsett om hon uttalar sig i Nature eller i Expressen. De 'klimatskeptiker' jag här talar om uppvisar inga ambitioner att leva upp till den normen."

  SvaraRadera
 3. Underbart är kort. Alldeles för kort.

  SvaraRadera