måndag 21 maj 2012

Tom Scotts mardröm

Med den snabba teknikutveckling som vi ser idag, och som inte visar några tendenser att mattas av, kan vi räkna med att återstoden av innevarande sekel kommer att bjuda på stora förändringar i vad det innebär att vara människa. Sådana förändringar kan vara på gott och på ont, och vi gör klokt i att anamma det transhumanistiska programmet att noga fundera över tänkbara scenarier och huruvida vi bör eftersträva eller undvika att de realiseras, samt i så fall hur. Ett av de största eventuella genombrotten är om vi lyckas utveckla teknik för att ladda över våra medvetanden på datorer.1 Det kan i så fall ta sig många olika uttryck. Futuristen och multimediafixaren Tom Scotts 2 minuter och 45 sekunder långa mardrömsscenario2, som också anknyter till dagens fildelningsdebatt, är värt att reflektera över.

Fotnoter

1) Detta genombrott förknippas ofta med den så kallade Singulariteten, men är inte med nödvändighet samma sak.

2) Tipstack till Patrik Lindenfors.

1 kommentar:

  1. Lysande video! Jag ser fram emot när implantaten kommer så att jag kan uppgradera mitt intellekt, men det gäller att ha is i magen och avvakta första och andra generationens implantat. Kom ihåg 80-talets mobiltelefoner... Man vill inte gå runt med en sådan bakom örat.

    SvaraRadera