torsdag 10 maj 2012

Om Chalmers varumärke

Det talas mycket om Chalmers varumärke. Vi får höra att det stärks av den nya doktorandanställningspolicyn och av den nya webbportalen, att det ökat i värde i USA på senare år, men också att det riskerar att minska i värde till följd av fylleri och stökigt uppträdande bland Chalmerister. Till och med hos grannen Göteborgs universitet talar man om det: för några år sedan uttryckte GU:s dåvarande rektor en oro över att Chalmers verkar ha ett starkare varumärke än GU.

Man får förmoda att det påbud jag nyligen nämnde här på bloggen om likriktning av personalens "personliga" (läs "opersonliga") hemsidor också handlar om att stärka Chalmers varumärke. Hur viktig den saken än må vara så funderar jag över om det kanske ändå finns en ännu viktigare men tyvärr förbisedd åtgärd för stärkandet av sagda varumärke, nämligen att vi i möjligaste mån undviker att låta oss förknippas med pseudovetenskap. För att framstå som ett ledande lärosäte är det nödvändigt att ens namn associeras till vetenskap och vetenskaplighet, och då har man inte råd med att låta namnet beblandas med pseudovetenskapliga grupperingar och arrangemang.

Frågan aktualiseras av den konferens Världen efter 2012 som äger rum här på Chalmers i nästa vecka (lördagen den 19 maj). I programmet får vi bland annat veta att "noetiken1 är på väg att införa spirituella och kosmologiska dimensioner i vetenskapen", och att "många upplever sidor av tillvaron som döljer sig bakom det uppenbara. Det finns en bakomliggande, större värld med sina egna naturlagar som vi ännu inte klarat att avtäcka." Arrangör för mötet är en sammanslutning kallad Rosenkors-Orden A.M.O.R.C., om vilka vi på Wikipedia kan läsa följande.
    AMORC claims to be an authentic Western mystery school, the modern manifestation of the ancient Order, keeping the teachings of the ancient Rose-Croix Order. Its teachings draw upon ideas of the major philosophers, particularly Pythagoras, Thales, Solon, Heraclitus, Democritus, traditional healing techniques, health, intuition and the psychic consciousness, material and spiritual alchemy, sacred architecture, mystical sounds, breathing techniques, meditation, natural, mystical, and artificial symbolism, the great religious movements, the psychic body, karma and reincarnation.
Den här sortens grupperingar har allt att vinna på att förknippas med etablerade universitet, medan vi i vår tur har allt att förlora på sådan sammanblandning. Givetvis kan inte Chalmers hållas ansvarigt för alla uppfattningar som kommer till uttryck på vårt campus och i våra lokaler, men - som sagt - för att vårda vårt varumärke kan det vara bra med viss urskiljning rörande vad för slags verksamhet vi upplåter våra lokaler till. Jag tog kontakt med Chalmers ledning i denna fråga för ett par veckor sedan, och hoppas fortfarande att de skall visa intresse för frågan. Att avstyra arrangemanget den 19 maj torde vara för sent om man skall hålla sig till ingångna avtal, men det vore bra om det gick att säkerställa att liknande debacle inte inträffar i framtiden.2,3

Fotnoter

1) Aldrig hört talas om noetiken? Inte jag heller, förrän nu. Wikipedia berättar vad det handlar om, och förtäljer bland annat att "Richard L. Amoroso, director of the Noetic Advanced Studies Institute, proposed a theory of noetics called Noetic Field Theory which centers on the idea that there exists an additional causal principle of purposefulness not found in ordinary matter but in fundamental cosmological principles of consciousness".

2) Ansvarig för uthyrning av lokaler verkar i detta fall vara Chalmers Konferens & Restauranger, som inte sorterar under Chalmers utan under Chalmers Studentkår. Därmed är kan det förefalla möjligt för Chalmers ledning att hävda att detta inte är deras ansvar, men en sådan ståndpunkt köper jag i så fall inte. Chalmers står rimligtvis som ägare till varumärket Chalmers, och har täta kontakter med Chalmers Studentkår, med vilka det knappast torde vara oöverstigligt svårt att komma överens om vad för slags återhållsamhet i lokaluthyrningsverksamheten vårdandet av varumärket kräver.

3) Om någon händelsevis anser att denna fråga har en yttrandefrihetsaspekt kan jag anföra följande. Jag anser att mötes- och yttrandefrihet även bör gälla Rosenkors-Orden och andra pseudovetenskapligt inriktade organisationer. En Chalmerspolicy om att inte hysa deras möten hotar emellertid inte alls denna frihet. Det finns gott om hotell och konferensanläggningar som drivs mer av kommersiella än av akademiska intressen, som inte har någon särskilt intellektuellt förtroendekapital att värna om, och som utan betänkligheter torde ställa upp med att hysa pseudovetenskapligt inriktade arrangemang.

1 kommentar:

  1. Jag håller helt med dig om att man ska hålla sig långt borta från pseudovetenskap (i alla fall i alla andra syften än att avslöja den).

    Vad gäller att likriktning skulle stärka Chalmers varumärke så känns det som att likriktning inte borde vara ett ledord i forskarvärlden...det är ett av hegemonins maktmedel

    SvaraRadera