torsdag 6 mars 2014

Anders Sandberg om artificiell intelligens och mänsklighetens framtid

En av huvudtalarna på det KVA-möte i Stockholm den 17 mars som bär rubriken Emerging technologies and the future of humanity (missa inte sista anmälningsdag 10 mars!) och som jag gjorde reklam för i en tidigare bloggpost är Anders Sandberg från Future of Humanity Institute i Oxford. Anders har alltid spännande saker att säga, och för den som inte kan bärga sig till den 17:e finns följande videoinspelning av det föredrag Artificial intelligence: examining the interface between brain and machine som han höll i Oxford för en knapp månad sedan.

I kallelsen till samma föredrag kan vi ta del av en kort-kort sammanfattning:
    Artificial intelligence may seem the preserve of science fiction books and films, but how close are we to genuine artificial intelligence, and will it look as we expect it to? From mind uploading to self-replicating machines, Dr Anders Sandberg will explore what artificial intelligence will mean for humanity, and how we can navigate the inevitable risks it will bring.

1 kommentar: