tisdag 22 juli 2014

Teckningstävlingen avgjord

Den teckningstävling jag utlyste för ett par veckor sedan, på temat det mänskliga nervsystemets eventuella olämplighet för filosofiskt arbete, har nu avgjorts. Bland de många förtjänstfulla bidragen kunde juryn (det vill säga jag) till slut sålla fram tre som stod i särklass, nämligen dem av My Aulin (9 år - dock kan hon om jag inte misstar mig ha hunnit fylla 10 efter att hennes bidrag skickades in), Johan Wästlund (43 år) och Ludvig Bohlin (troligen mellan 20 och 30 år). En ensam segrare behöver dock koras, och efter visst ytterligare huvudbry har juryn beslutat sig för att tilldela My förstapriset för följande teckning, som med föredömlig klarhet visar en filosof som kämpar och sliter med till synes oöverstigliga frågeställningar om livet och döden, alltmedan en kognitivt mer välutrustad utomjording utan ansträngning får fram det rätta svaret, vilket hen i flygbladsform glatt sprider omkring sig.

Johan förtjänar ett hedersomnämnande för följande bidrag, där han är inne på samma svar som My. I ett följebrev skriver Johan att han "har träffat några som kanske hade kunnat svara på de yttersta frågorna, men tyvärr var bifogade screenshot det sista jag fick se av dem" och att han "hoppas de har det bra", och kryddar på så vis anrättningen med ett stycke hisnande Platonsk-Egansk-Tegmarksk-Wästlundsk metafysik.

Ett hedersomnämnande får även Ludvig, för följande träffsäkra perspektivisering.

Såväl segrarinnan My som de båda tappert kämpande herrarna Johan och Ludvig har det utlovade priset - ett exemplar av Nick Bostroms nya bok Superintelligence - att vänta. Om My vill får hon dock lov att byta Superintelligence mot den eventuellt något mer åldersadekvata boken Kan en robot tänka av Peter Ekberg och Anders Nyberg.

1 kommentar:

  1. Tack för en rolig utmaning, och grattis till My, som satte en hög nivå redan tidigt i tävlingen!

    SvaraRadera