måndag 25 mars 2013

Kryptiska utfall

I mitt bloggande och annorstädes prioriterar jag vanligtvis intellektuell hederlighet framför artighet. Detta har genom åren kommit att reta upp mer än en meddebattör (inklusive en och annan professorskollega). De senaste veckorna har jag stött på ett par exempel på utfall som (av allt att döma) är betingade av just detta, och som har en del ytterligare gemensamt. De är ytterst kortfattade, och innehåller anspelningar som för andra än de i sammanhanget absolut mest insatta (läs: mig själv) framstår som kryptiska på gränsen till obegripliga. Dessa senare egenskaper gör att de ser ut som knappt mer än grymtningar, men det finns alltså i båda fallen ett sammanhang som ger dem ett något större innehåll. Sportsmannamässig som jag trots allt är vill jag härmed bistå mina båda meddebattörer genom att förklara sammanhangen och dekryptera deras kryptiska anspelningar.

Exempel 1. "Obevekliga trender". Den 6 mars publicerade min gode vän matematikern Kimmo Eriksson på VR:s nättidning Curie en bloggpost med rubriken Några enkla varningssignaler för när man inte bör lita på en publicerad analys - en rubrik som återspeglar dess innehåll väl. I bloggpostens inledning nämner Kimmo i förbigående ett samarbete med mig. En dryg vecka senare, närmare bestämt den 14 mars, dök Peter Stilbs (eller någon som utger sig för att vara han) upp i bloggpostens kommentarsfält den kryptiska kommentaren
  Vissa ser också "obevekliga trender"
följd av en lika kryptisk smiley. Peter Stilbs är professor i fysikalisk kemi vid KTH och en av de tongivande debattörerna i klimatförnekarnätverket Stockholmsinitiativet. Exakt vad Stilbs menar med sin kommentar kan jag såklart inte veta säkert, men jag tror ändå på följande förklaring.

Jag har sedan 2008 och synat Peter Stilbs klimatförnekarretorik i sömmarna och funnit den undermålig. Lika länge har Stilbs varit starkt irriterad på mina skriverier och min person. Det är troligtvis förekomsten av mitt namn i Kimmos bloggpost som provocerat Stilbs att kommentera, och hans "obevekliga trender" syftar med största sannolikhet på en formulering från en bloggpost rubricerad Klimatskeptikerns FAQ som jag förra året skrev på Uppsalainitiativet:
  00-talet är det klart varmaste decenniet sedan mätningarna startade. Däremot finns en såpass stor vädervariation överlagrad som ett slags brus på den obevekliga trenden, att ett enskilt år nästan lika ofta är kallare än det föregående, som varmare.

  [Fetning tillfogad idag, 25 mars 2013.]

Stilbs har raljerat över just denna passage tidigare. Vad är det då som han finner så dumt med den? Låt mig göra ett försök att tolka honom generöst.

Ordvalet "obevekliga" mer än antyder att den trend jag finner i den globala temperaturutvecklingen synes mig så stark att jag känner mig (så gott som) säker på att den kommer att fortsätta i framtiden. Hur har jag kommit fram till det? Antagligen tänker sig Stilbs att jag betraktat en av de vanliga tidsserierna över global medeltemperatur (låt oss säga den satellitdatabaserade tidsserien från UAH, University of Alabama at Huntsville), och att jag som självsäker statistiker konstaterat att här finns en så tydlig positiv linjär trend att man lugnt kan utgå från att den kommer att fortsätta. Att dra en sådan slutsats enbart på basis av en sådan graf är vetenskapligt omdömeslöst, menar säkert Stilbs, och på denna punkt är vi i så fall helt överens! Men han har missförstått vad som får mig att perdiktera fortsatt global uppvärmning. Det handlar inte om naiv extrapolation av någon enskild temperaturserie, utan om vartåt hela den samlade klimatvetenskapliga kunskapsmassan pekar, inklusive vår fysikaliska förståelse för växthuseffekten, och de många olika studier (paleoklimatologiska och andra) som gjorts för att kvantifiera orsakssambandet mellan koldioxidhalt och medeltemperatur.

Exempel 2. "Kvalitetsblogg". Förra veckan valde jag att parallellpublicera det från Häggström hävdar bekanta blogginlägget Twitter från ovanHumanistbloggen. Det resulterade i några få kommentarer, inklusive följande från signaturen Lennart W:
  Trams. "Kvalitetsblogg" va? Lol.
Detta kan låta som ett fullkomligt generiskt negativt värdeomdöme, applicerbart på vadhelst i bloggosfären man inte gillar och önskar håna utan att orka formulera något specifikt, men faktum är att det finns en bakgrund som kommentatorn anspelar på med sitt ordval "Kvalitetsblogg".

Denne Lennart W var en relativt flitig kommentator på Häggström hävdar under hösten 2011, men vår samtalston gnisslade en smula. Det hela kulminerade då han den 16 januari 2012 insisterade på att antyda att hans meningsmotståndares uppfattning i frågan om manlig omskärelse skulle ha en koppling till nazism, och jag (efter en varning) beslöt mig för att portförbjuda honom från min blogg. Lennart W tog (uppenbarligen) mycket illa vid sig av att på detta vis bli ivägkörd, och han har sedan dess då och då ventilerat saken genom att på Humanistbloggen och annorstädes uttrycka sin aversion mot mig; den ovan citerade raden är ett exempel på detta.1 Kort efter incidenten i januari 2012 skrev han en rad kommentarer på Per Ewerts blogg Vem tänder stjärnorna om det inträffade, inklusive en räcka (uppenbart avsiktliga) missförstånd om varför jag bannat honom. Det fick mig att på samma blogg ge ett lite irriterat svar, inbegripandes följande passage:
  Med denna totalt orimliga parallell uppnår du två saker. För det första smetar du brun färg över dina meningsmotståndare i omskärelseförbudsfrågan. Detta är oanständigt. För det andra förringar du Förintelsen bortom all vett och sans. Detta är ännu oanständigare. Och det var på grund av dessa oanständigheter, och din totala ointresse (trots fortsatt meningsutbyte) att backa från dem, jag till slut bannade dig från min blogg. Jag tycker mig driva en kvalitetsblogg, och kan inte godta vad för skit som helst i kommentatorsutrymmet.

  [Fetning tillfogad idag, 25 mars 2013.]

Jag medger gärna att denna drapa inte hör till det vackraste eller mest genomtänkta jag formulerat, men här finns hur som helst bakgrunden till Lennart W:s tal om "kvalitetsblogg".

Jag vill i sammanhanget passa på att tillbakavisa Lennart W:s påstående att min bloggpost Twitter från ovan skulle vara "trams". Jag har i och för sig förståelse för att en person som (villket jag tycker mig ha förstått är fallet med Lennart W) investerat känslomässigt i ett låtsaskompis-förhållande med Vår Herre gärna vill avfärda all kritik mot denne snabbt och summariskt. Men inte all satir är trams, och faktum är att flertalet av de tweets från Gud som jag återger i bloggposten bär på skarp och intelligent kristendomskritik under den lättsamma ytan. Så t.ex. utgör tweeten daterad den 20 februari2 en sällsynt koncis och vass formulering av teodicéproblemet - den kanske största orimligheten i hela det kristna trosbygget. De från den 21 och 22 februari3,4 lyfter fram andra bisarra sidor hos Jahve, medan den från den 19 februari5 snitsigt återger den "Vem skapade skaparen?"-problematik som undergräver den centrala tankegång inom intelligent design vilken säger att intelligens endast kan uppstå ur intelligens. Etc. Men vad sägs om tweetsen från den 25 januari6 och den 14 mars7 - dem kan vi väl ändå avfärda som rena tramset? Nej. De tweetsen fångar båda den bibliske gudens faiblesse för ondsinta härskartekniker (även i Kristi gestalt, som Lena Andersson så vältaligt har påpekat).

Låt mig slutligen säga, för den händelse att Lennart W läser detta, att om han sätter så stort värde som det verkar på att få kommentera på Häggström hävdar så är han givetvis välkommen tillbaka. Förutsatt att han ber ordentligt om ursäkt.

Fotnot

1) Se även Humanistbloggen den 27 juni 2012 för en längre diskussion av Lennart W om portförbjudningsincidenten.

2) "I will always be there for you when you need Me due to something horrible I've done to you."

3) "Although I created the Universe and have unlimited power over all things, it is very important to My self-esteem to be praised frequently."

4) "I created the entire universe in six days because I have infinite power. Then I rested on the seventh day because I was tired."

5) "I made you in My image. That's why men have nipples. Now, why do I have nipples? No frigging idea."

6) "What would Jesus do? Raise the dead and walk on water. Good luck with that, peeps."

7) "Me: Knock knock. You: Who's there? Me: God. You: God who? Me: And that's why you're going to hell."

21 kommentarer:

 1. Jag har alltid i debatten funderat över frågan: om många forskare anser att vi går mot ett varmare (eller alternativt kallare) klimat är det då en statistiskt säkerställd trend?

  Tror, tycker eller anser har aldrig varit underbyggd vetenskap förutom möjligen teologi!

  Peter

  SvaraRadera
  Svar
  1. Den dikotomi du antyder ("statistiskt säkerställd trend" kontra tro och tyckande) tyder på en bortom all rim och reson överförenklad vetenskapssyn. Här och här är ett par texter jag skrivit som kan hjälpa den som har ett alltför ensidigt fokus på statistisk signifikans att rycka upp sig ur en sådan torftig syn på vetenskapen.

   (Vilken Peter är det förresten jag talar med? Peter Stilbs, eller bara någon annan Peter sådär i största allmänhet?)

   Radera
  2. Bäste Olle

   Det är alltid lätt att sätta sig "von oben" och racka ner på oss vanliga dödliga medborgare med kunskaper som motsvarar gymnasieskolans matematik. Du har säkert rätt i min bristfälliga och torftiga syn på vetenskapen. Den är inte bättre än så!

   Jag läser din blogg och kommenterade den för att jag tycker den är intressant.
   Men om du tycker att jag inte når upp till den nivån av intellektuell rörlighet att jag kan tillgodogöra mig den eller att mina kommentarer är för korkade ber jag om ursäkt och kommer aldrig mer att störa dig.

   Med bästa hälsningar

   En helt vanlig miljömedveten Peter 58 år gammal just nu på resa i Europa och tittar på hur miljövänliga hus byggs i Tyskland och Frankrike.

   Radera
  3. Well, Peter, jag uppskattar dina positiva ord om min blogg, och du är givetvis välkommen att fortsätta kommentera här. Men du får i så fall räkna med de spelregler som gäller här på bloggen: om du skriver något som jag finner vara på tok så kan jag komma med invändningar, och om du gör det med arroganta hänvisningar till teologi så kan det hända att jag svarar med liknande mynt.

   Radera
 2. Olle, hittade hit från Humanisbloggen och gillar det jag läst; det är alltid en svår balansgång när man bannar folk, men fortsätt med det. Jag kommer att läsa dig fortsättningsvis och framför allt angående klimatfrågan och din "kamp" mot förnekarna samt tramsarna; de religiösa".

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack Per, och välkommen!

   Vad gäller kommentarsmoderering så är det faktiskt ganska sällan som jag anser mig behöva avvisa en kommentar här på bloggen. Och att gå så långt som att banna en person från fortsatt kommenterande har jag bara sett mig nödsakad att göra en enda gång.

   Radera
 3. Olle,

  För en nyanländ besökare av din blogg slås jag av två saker;

  1) Den arrogans du uttrycker både i dina inlägg och svar till de som kommenterar påminner mycket om den arrogans jag själv och mina meddoktorander på CTH hade medan vi fortfarande var unga och utan erfarenhet av att jobba utanför Universitetsvärlden. I näringslivet har jag lärt mig vikten av att ens framförande är lika viktigt som innehållet för att nå målet med ens kommunikationen, oavsett vad det månde vara. Det finns dessutom ingen motsättning mellan intellektuell hederlighet och artighet.

  2) För att inte ha några expertkunskaper inom klimatvetenskapen verka du hysa en stor tilltro till GCM resultat. Konstigt med tanke på att simuleringsmodellerna är ovaliderade och vars förmåga att prediktera den nuvarande temperaturutvecklingen varit undermålig.


  SvaraRadera
  Svar
  1. Anonym 13:18

   1) Det är möjligt att det för en tillräckligt skicklig diplomat inte finns någon motsättning mellan artighet och intellektuell hederlighet, men mellan artighet och tydlighet upplever jag ofta en tydlig(!) sådan. Kalla det gärna arrogans om du vill, men när dessa saker kommer i konflikt brukar jag prioritera tydlighet. Men du kanske tycker att de båda utfall jag diskuterar i denna bloggpost visar prov på en exemplarisk artighetsnivå som jag borde ha satsat hårdare på att gengälda?

   2) För att inte ha några expertkunskaper (i alla fall inga dokumenterade sådana, vem du nu är) inom klimatvetenskapen verka du hysa en besynnerligt stor tilltro till din egen förmåga att, utan närmare argumentation, döma ut centrala klimatvetenskapliga resultat på basis av observationer under tidsperioder som projektionerna inte är avsedda för eftersom de (perioderna alltså) är så korta att den projicerade trenden drunknar i ett alltför svagt signal-brusförhållande. Får jag föreslå att du söker bättra på dina kunskaper genom att (till att börja med) ta del av Klimatskeptikerns FAQ, speciellt dess Fråga 1.

   Radera
  2. Olle,

   Det är sant, att precis som du har jag inte heller några expertkunskaper inom klimatvetenskapen i allmänhet och GCM i synnerhet. Jag vet dock tillräckligt mycket om, simuleringsmodeller för att veta att man ska vara mycket skeptiskt till modeller när uppmätta värden ligger utanför ett 2-sigma intervall för modellerade dito. Det finns starka argument för att den i GCM antagna positiva återkopplingen mellan CO2 och vattenånga inte är av den magnitud som förutsätts.

   Inte heller finns det en naturlig motsättning mellan artighet och tydlighet. Det blir det bara om tydligheten visar brist på respekt och hänsyn för den person du för en dialog med. Om du tycker att en person visar prov på dumhet är det alltså oartigt att kalla personen dum men det är inte brist på tydlighet att visa på avsaknaden av logik i dennes resonemang. I ett fall angriper du personen, i det andra sakfrågan. Gör alltså skillnad på person och sak.

   Radera
  3. Anonym 13:18/14:53,

   Frågan om sak och person är enligt min mening betydligt mer komplicerad än du gör gällande. Men för all del, din önskan om att man bör hålla sig till sakfrågor snarare än personangrepp är sympatisk. Desto märkligare att du gång på gång, genom dina upprepade påståenden om att jag saknar expertkunskaper inom klimatvetenskapen (vad du nu vet om det), väljer bort sakfrågan till förmån för personangrepp.

   Sedan kan jag inte låta bli att undra över om det är av artighets- eller intellektuella hederlighetsskäl som du väljer att uppträda anonymt när du på det här viset tar på dig uppgiften att försöka läxa upp mig.

   Radera
 4. Hej igen,

  Mitt antagande om att du inte har expertkunskaper bygger på följande;

  Du är professor i matematisk statistik och disputerad inom matematik. Mig veterligen publicerar du inte klimatvetenskaplig artiklar inom den vetenskaplig litteraturen (peer reviewed). Det är ett antagande men korrigera mig gärna på denna punkt.

  Jag är disputerad inom fysik, läser en hel del inom klimatvetenskapen men har aldrig publicerat något i detta ämne och därav följer att jag inte har expertkunskaper.

  Det var detta jag menade med expertkunskaper men så här med eftertankens kranka blekhet kanske jag skulle ha påpekat att vare sig du eller jag är klimatforskare.

  Det var alltså brist på tydlighet som föranledde ditt antagande om personangrepp snarare än brist på artighet.  SvaraRadera
 5. Anonym 13:18/14:53/16:19 (det verkar som om det rör sig om en och samma person, men det hade underlättat om du åtminstone haft vett att underteckna med någon signatur),

  Kvarstår faktum att du, samtidigt som du predikar emot personangrepp, inriktar dig på min person, min påstådda oartighet och min likaledes påstådda brist på expertkunskaper. Jag finner denna hållning en smula dubbel.

  Du svarde förresten inte på min fråga om varför du uppträder anonymt. Du är såklart inte skyldig att svara, men betänk gärna vad din anonymitet för med sig: dina auktoritetsargument ("Jag vet dock tillräckligt mycket om, simuleringsmodeller för att veta att...", 14:53) tappar all kraft, och i kombination med dina attacker mot mig framstår du som en ömklig krypskytt.

  Att diskutera de klimatvetenskapliga sakfrågorna verkar du inte överdrivet intresserad av, då du nöjer dig med lösa fraser och påståenden utan att säga något om vilka vetenskapliga arbeten du stödjer dig på. Men när du talar om "uppmätta värden [som] ligger utanför ett 2-sigma intervall för modellerade dito" i samband med "den i GCM antagna positiva återkopplingen mellan CO2 och vattenånga", så klingar det faktiskt en smula bekant. Är det möjligen Douglass, Christy, Pearson och Singer (2008) du stödjer dig på?

  SvaraRadera
 6. Oj vad tyst det plötsligt blev, Anonym 13:18/14:53/16:19. Var det inte lika roligt att diskutera längre när jag började efterfråga vetenskapliga källor till dina påståenden? Kanske handlar det bara om lösa påståenden som du plockat upp på någon klimatförnekarblogg någonstans? Well, jag är någorlunda bekant med vilka påståenden och myter som cirkulerar i de kretsarna, och jag kan informera om att du, om du försöker spåra ursprunget till dina påståenden om "uppmätta värden [som] ligger utanför ett 2-sigma intervall för modellerade dito" i samband med "den i GCM antagna positiva återkopplingen mellan CO2 och vattenånga", så kommer du med all sannolikhet att finna att det hela går tillbaka till den uppsats av Douglass et al som jag nämnde i min förra kommentar.

  Just den uppsatsen har jag ibland lyft fram i mina föreläsningar, som ett skräckexempel på hur illa det kan gå när man försöker sig på att tillämpa statistiska metoder utan att begripa sig på dem. Som jag på annat håll (och med en mustig formulering som du säkert vill döma ut såsom "oartig") skrivit, så står "artikelns resultat [...] och faller med en användning av det statistiska redskapet konfidensintervall som är så uppåt väggarna att jag skulle ha slitit mitt hår av förtvivlan om jag ertappat någon av mina Chalmersstudenter med att göra något liknande". Se Section 4 i Santer et al (2008) om du är intresserad av att mer i detalj förstå hur alldeles på tok Douglass et al har tänkt.

  Tag gärna detta som en lärorik läxa om att inte alltid okritiskt svälja klimatförnekericirkusens olika påståenden om att ha kullkastat etablerad klimatvetenskap! En enkel litteratursökning hade räckt. När du väl hittat fram till Douglass et al hade du kunnat ta Google Scholar till hjälp att söka efter texter som citerar den artikeln, och sökmotorn hade genast bjudit dig på Santers et al grundliga vederläggning allra överst på listan.

  SvaraRadera
 7. Hej,

  Avseende mitt påstående rörande GCMs (se tidigare inlägg) så låt oss börja med NOAA’s egna uttalande (http://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/cmb/bams-sotc/climate-assessment-2008-lo-rez.pdf) (se sid 23);
  ” ”The simulations rule out (at the 95% level) zero trends for intervals of 15 yr or more, suggesting that an observed absence of warming of this duration is needed to create a discrepancy with the expected present-day warming rate.”
  Om man använder samma definition som Phil Jones använder för signifikans så kan man sluta sig till att;
  För RSS är uppvärmingen inte signifikant de senaste 23 åren.
  For RSS: +0.127 +/-0.134 C/decennium vid 2-sigma nivån sedan 1990

  För UAH är uppvärmingen inte signifikant de senaste 19 åren.
  För UAH: 0.146 +/- 0.170 C/ decennium vid 2-sigma nivån sedan 1994

  För Hadcrut3 är uppvärmingen inte signifikant de senaste 19 åren.
  För Hadcrut3: 0.095 +/- 0.115 C/ decennium vid 2-sigma nivån sedan 1994

  För Hadcrut4 är uppvärmingen inte signifikant de senaste 18 åren.
  För Hadcrut4: 0.095 +/- 0.110 C/ decennium vid 2-sigma nivån sedan 1995

  För GISS är uppvärmingen inte signifikant de senaste 17 åren.
  För GISS: 0.111 +/- 0.122 C/ decennium vid 2-sigma nivån sedan 1996
  Alltså, uppmätta värden i 5 olika temperaturserier visar på ingen signifikant uppvärmning de senaste 17-23 åren.
  Min anonymitet kvarstår av en mängd olika skäl där det främsta är att ett argument blir vare sig svagare eller starkare beroende på vem som framför det. Här skiljer vi oss alltså åt. Jag skulle i sammanhanget vilja fråga dig en sak. Ponera att frågan rörande GCM och dess förmåga att prediktera framtida temperaturen blir avslöjat som ovetenskapligt och som i backspegeln ter sig direkt enfaldig. Detta enbart som ett tankeexperiment. Eftersom du är en känd företrädare för validiteten för resultaten från dessa GCM’er, vore det då korrekt av dina meningsmotståndare att anföra detta emot dig när du argumenterar för en matematisk teori?

  SvaraRadera
 8. Anonym 13:18/14:53/16:19/18:17,

  Din diskussionsmetod imponerar inte. När du anför ett skenargument, och jag påvisar dess felaktighet, så kommenterar du inte med ett ord saken, utan skyndar raskt vidare till att prata om något annat. Jag finner den sortens diskussion fruktlös och tröttsam, och kommer därför inte att släppa in några ytterligare kommentarer från dig.

  Det du nu tar upp kan sammanfattas i den till leda uttjatade frågan "Varför fortsätter ni att prata om global uppvärmning trots att den har avstannat sedan 1995/1998/2003/whatever?", identisk med den Fråga 1 i Klimatskeptikerns FAQ som jag hänviade till ovan (13:47) (här kryddad med vad som av allt att döma är en serie tillämpningar av begreppet statistisk signifikans av samma naiva slag som Phil Jones gjorde sig skyldig till i en lite olycklig BBC-intervju 2010, och som jag kritiserat i ett konferensmanuskript från förra året). Eftersom hela ämnet är så uttjatat väljer jag att här inte säga mer om saken, utan nöja mig med att åter hänvisa dig till sagda FAQ.

  SvaraRadera
 9. Ditt självförhärligande skryt om intellektuell hederlighet naggas lite i kanten av hur du ljuger både om vad jag har sagt och om mina intentioner. (Innan jag i viss ilska tog bort många av mina inlägg här, hade jag iaf sinnesnärvaro nog att spara ned sidorna.)

  For the record:

  Jag är och har alltid varit mot all sorts omskärelse, och det vet du vi det här laget. Men jag oroas också av vad det skulle få för andra konsekvenser om t ex Richard Jomshofs (sd) riksdagsmotioner om förbud skulle gå igenom.

  Hur mycket annat är det som du bara ljuger om, här och på annat håll? Hur noga är du egentligen med fakta i ditt akademiska kall?

  Mvh

  Lennart Widlund

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag är inte tankeläsare, Lennar Widlund, så jag kan bara kommentera vad du faktiskt skrivit. Vilket är vad jag gjorde i ovanstående inlägg 2013. Om du tar illa upp av kritik mot att du skrivit vidrigheter så föreslår jag att du helt enkelt upphör med att skriva vidrigheter.

   Radera
 10. Vad behövde du tankeläsa om? Redan i din länk till Per Ewerts blogg från 2012 skrev jag "jag är mot omskärning men tror inte på förbud". Svårtolkat?? Du såg och kommenterade det iaf -- med ett "[sic]". Det heter ju omskärelse.

  Att det idag är just SD som driver din hjärtefråga från 2012 om förbud, var precis en sån där "vidrighet" som jag förutsåg då. Vilket DU tog så illa upp av att jag blev den första som du blockade från din "kvalitetsblogg" [sic]. Dags för dig att dra upp huvudet ur sanden?

  /Lennart Widlund

  SvaraRadera
  Svar
  1. Suck. Jag behövde inte tankeläsa. Jag finner mig i att jag inte har den förmågan, och det är exakt därför som min kritik mot dig enbart handlat om vad du skrev, och inte om vilka eventuella tankar som låg bakom. Är detta verkligen så svårt att förstå?

   Nu har så lång tid förflutit att jag nätt och jämnt minns vad vårt ursprungliga gräl handlade om, och jag skulle väldigt gärna avsluta den här diskussionen - och allra helst utan att på nytt behöva banna dig från min blogg. Din nya ansats till ännu en omgång av brunsmetning av min ståndpunkt att medicinskt omotiverade kirurgiska stympningsingrepp mot värnlösa spädbarn inte borde vara tillåtet tyder dock dessvärre på att det sistnämnda kan bli svårt.

   Radera
 11. En ärlig diskussion passar då tydligen inte heller ihop med din uppfattning om intellektuell hederlighet. Det går ju inte under ett ensidigt hot om bann.

  Din kritik mot mig för "brunsmetning" av din ståndpunkt är intellektuellt ohederlig, och handlar INTE om vad jag har skrivit. Det vet du ju egentligen, men du har väl någon sorts skäl att köra på ändå. Kan det vara någon fixering om min "låtsaskompis" som gör att du inte kan uppföra dig som folk?

  Men ok. Jag har ju iaf fått ge någon sorts reaktion på den här söta posten om mig på din blogg. Får väl vara bra med det då. Dvs här. Ha det bra.

  Mvh

  Lennart Widlund

  SvaraRadera
  Svar
  1. Haha du är så extraordinärt dålig på att gissa vad jag menar. Man får nästan intryck av att du gör dig till.

   Nej, min kommentar 08:25 ovan om "brunsmetning" handlar inte om din låtsaskompis. Den handlar om första halvan av första meningen i andra stycket i din kommentar 17:00 ovan.

   Radera