fredag 26 juli 2013

Testa dig själv: är du biokonservativ eller transhumanist?

Jag skrev häromsistens (liksom redan för ett par år sedan) om det kniviga spänningsfältet mellan biokonservatism och transhumanism. Detta är en debatt som de flesta inte är vana vid och därför inte explicit tagit ställning i. I korrespondens med min gode vän Ulf Persson uttryckte denne en misstanke om att han själv nog var biokonservativ, och i syfte att hjälpa honom bli klar över var han står erbjöd jag honom ett litet test, som jag nu vill låta även bloggens läsekrets få prova på. Välj, för var och en av de sex frågorna, det svarsalternativ som speglar din uppfattning bäst.1

* * *

1. Vad anser du om bruk av skor?

(a) Onaturligt och förkastligt.
(b) Hm, det tål att tänka på.
(c) Mycket bra och praktiskt i många situationer.

2. Vad anser du om bruk av glasögon?

(a) Ytterst olämpligt. Vi bör finna oss i den synskärpa Gud (eller evolutionen) givit oss.
(b) Hm, det tål att tänka på.
(c) Glasögon är ett ovärderligt instrument för många av oss, och ett fall framåt för mänskligheten.

3. Vad anser du om bruk av amfetamin i syfte att höja intellektuell och akademisk prestationsförmåga?

(a) Motbjudande fusk.
(b) Hm, det tål att tänka på.
(c) En utmärkt åtgärd.

4. Vad anser du om provrörsbefruktning av människor?

(a) Creepy.
(b) Behöver diskuteras mer.
(c) Mycket värdefullt led i hur vi äntligen tar kontroll över den egna reproduktionen.

5. Vad anser du om kloning av människor?

(a) Fruktansvärt creepy.
(b) Behöver sannerligen diskuteras mer.
(c) Önskvärt att en sådan teknik snarast blir tillgänglig. Föräldrar bör ha så stor frihet som möjligt att skänka sina barn bästa möjliga genuppsättning.

6. Vad anser du om uppladdning av mänskligt medvetande på datorer?

(a) Vad yrar du om nu?
(b) Innan vi tar ställning till om det är bra eller dåligt finns ett antal svåra filosofiska frågor om medvetande och personlig identitet att reda ut.
(c) Detta är den underbara framtid som slutligen kommer att befria oss från kroppens skröpliga skal.

* * *

Tillgodoräkna dig nu 2 poäng för varje a-svar, 1 poäng för varje b-svar, och 0 poäng för varje c-svar. Summering över de 6 frågorna ger en poängsumma mellan 0 och 12 poäng. Den läsare som landar i intervallet 0-2 poäng har givit uttryck för typiskt transhumanistiska uppfattningar, medan den som hamnar på 9-12 poäng svarat som en tvättäkta biokonservativ. Den som hamnar däremellan, på 3-8 poäng, verkar befinna sig i den bioetikens gråzon där man inte tagit tydlig ställning för vare sig biokonservatism eller transhumanism. Många av dessa, speciellt de som hamnar i den undre delen av detta mitt-intervall, kan tänkas vara transhumanister innerst inne men behöva lite tid på sig att vänja sig vid ny teknik.2

Fotnoter

1) Den uppmärksamma och kritiskt tänkande läsaren kommer eventuellt att finna att urvalet av frågor och inte minst deras ordningsföljd är tendentiös, och i så fall har vederbörande alldeles rätt. Provocerad av Ulfs tentativa positionering valde jag att, förklätt till det vanliga testa dig själv-konceptet, prova en sokratisk implementering av det retoriska grepp som beskrivs av Nick Bostrom och Julian Savulescu i introduktionen till deras läsvärda antologi Human Enhancement:
  The degree to which human enhancements constitute a distinctive cluster of phenomena for which it would be appropriate to have a (multidisciplinary) academic subfield is debatable, however. One common argumentative strategy, used predominantly to buttress pro-enhancement positions, is to highlight the continuities between new controversial enhancement methods and old accepted ways of enhancing human capacities. How is taking modafinil fundamentally different from imbibing a good cup of tea? How is either morally different from getting a full night’s sleep? Are not shoes a kind of foot enhancement, clothes an enhancement of our skin? A notepad, similarly, can be viewed as a memory enhancement—it being far from obvious how the fact that a phone number is stored in our pocket instead of our brain is supposed to matter once we abstract from contingent factors such as cost and convenience. In one sense, all technology can be viewed as an enhancement of our native human capacities, enabling us to achieve certain effects that would otherwise require more effort or be altogether beyond our power.

2) Jag kanske borde redovisa var jag själv landar i detta test. Jag får 3 poäng, vilket alltså placerar mig i gråzonen men med en tydlig dragning åt det transhumanistiska hållet. Det senare kan dock vara en konsekvens av att testet är så tydligt riggat (se Fotnot 1). Nick Bostrom ger i sin ofta citerade Transhumanist FAQ en tudelad definition av transhumanism:
  (1) The intellectual and cultural movement that affirms the possibility and desirability of fundamentally improving the human condition through applied reason, especially by developing and making widely available technologies to eliminate aging and to greatly enhance human intellectual, physical, and psychological capacities.

  (2) The study of the ramifications, promises, and potential dangers of technologies that will enable us to overcome fundamental human limitations, and the related study of the ethical matters involved in developing and using such technologies.

Om det bara gällde del (2) av denna definition så skulle jag utan vidare kalla mig varm anhängare av transhumanismen, men rörande del (1) känner jag mig ännu inte redo att sätta ned foten.

25 kommentarer:

 1. Jag fick tre poäng, fast jag är uttalad transhumanist. Det var amfetaminfrågan som tippade balansen. Amfetamin är ju så vitt jag vet beroendeframkallande och har negativa effekter på sikt. En annan drog, utan dessa negativa konsekvenser, hade jag varit mer välvilligt inställd till.

  Är inte transhumanism vår enda räddning undan singulariteten? Du har ju tidigare uttryckt oro för denna.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bra nyansering om amfetaminet! Mitt lilla test är givetvis ytterst grovhugget.

   Det stämmer att jag är orolig över eventuella katstrofala konsekvenser av en eventuell Singularitet. För en översikt över de ganska många olika tänkbara förhållningssätt man kan ha till den risken ber jag dig ha några dagars tålamod och invänta min nästa bloggpost i ämnet.

   Radera
 2. Även jag fick tre poäng, av samma skäl som Patrik ovan.

  F ö kan jag tänka mig att när den teknologiska utvecklingen gått betydligt längre så kanske de som skriver i kommentarsfälten kommer känna sig kränkta av påståendet "Bevisa att du inte är en robot" innan de får posta.

  SvaraRadera
 3. 0 Poäng :)
  Tack Olle, nu vet jag att jag är transhumanist. Återstår bara frågan: "å va e de då?" Men jag hyser inga tvivel på att jag får reda på det om jag rotar lite i dina gamla bloginlägg alt. väntar på kommande. (vågar inte googla saker längre för jag har hört att min CIA-mapp redan är överfull ;-) )

  SvaraRadera
  Svar
  1. Snyggt, Lars! Innan du hörde av dig var jag rädd att alla skulle landa på 3, och att min blogg utvecklats till en utslätad konsensusblogg...

   Radera
  2. Ja du vet väl att jag när en något rebelisk själ som kanske inte så ofta får uttryck i handling men däremot ord. För övrigt ser jag fram emot att kunna ladda upp mitt medvetande på en dator så jag kan börja rätta ett antal buggar som jag hittat under årens gång.

   Radera
 4. Fyra poäng! Är jag så stockkonservativ? Jag antar att jag skiljer ut mig genom att vilja diskutera värderingar kring vår totala fixering vid egna bilologiska barn på en överbefolkad planet, men här är jag ödmjuk inför att jag själv varit förskonad från problem.
  Men egentligen sa jag ha minst 4,5 poäng, eftersom jag måste svara svara c på fråga 1, men anser att det förekommer ett stort missbruk av skor och att situationerna då dessa verkligen är påkallade är betydligt färre än man föreställer sig. Mer barfotaliv!

  SvaraRadera
 5. Jag blev mest fundersam över att det var lite klurigt att skilja alternativ b i betydelsen "jag känner mig värdegrundsmässigt osäker på det här" och "funkar det här verkligen vetenskapligt utan betydande risker?" på frågor som t.ex. amfetamin, kloning och uppladdning av medvetande. Detta är förmodligen en kognitiv skada över att ha använt sakargument mot pseudovetenskap så ofta och samtidigt ignorerat många känsloargument från vissa av dessa grupperingar. Antar att man behöver förutsätta "anta att detta fungerar relativt riskfritt" och endast betrakta de värdegrundsmässiga aspekterna.

  Frågan om kloning verkar inte skilja på kloning (i betydelsen produktion av en identisk kopia av en människa) och genetisk modifiering för att skapa "designer babies". Man kan försiktigt anta att det senare inkluderar det tidigare, men tvärt om är inte givet (man kan ju hypotetiskt tänka sig kloning utan att, säg, försöka ändra ögonfärg). Så det är lite av en sammansatt fråga. Alternativ c antyder att frågans andemening är designer babies, dock.

  Amfetaminfrågan var klurig i en ytterligare bemärkelse (utöver de som redan diskuterats) just för att amfetaminliknande preparat (dock extremt mycket lägre doser och särskild kapselteknologi som ser till att frisättning sker långsamt) används i medicinskt syfte för att just uppnå de målen för individer med vissa psykiatriska tillstånd. Det kan för vissa ge ett annat svar jämfört med om det endast skulle handla om icke-medicinskt, rekreationell användning.

  Om jag endast betraktar de värdegrundsmässiga aspekterna (eller kanske mer precist undersöker om jag har några biokonservativa intuitioner) så tar jag 1p (amfetaminfrågan, pga. medicinska risker). Om jag betraktar en kombination av eventuella biokonservativa intuitioner och tveksamheter kring vetenskapliga bakgrunden tar jag 3p (b för amfetamin, kloning och uppladdning, dock inte just av de anledningar som anges i testet).

  SvaraRadera
 6. Fem (5) poäng, ungefär... Du skriver att det kanske handlar om att vänja sig. Jo. Fast min känsla när jag gör ett sådant här test är snarare att min relativt goda teknik-kännedom tvingar mig att vara pragmatisk, och därför delvis gå emot mina instinktiva, emotionella biokonservativa reaktioner.

  SvaraRadera
 7. Allt som är naturligt är OK för mig. Människan och allt som människan gör inklusive ladda upp sig själv till en dator är naturligt.

  Tråkigt dock om vi förstör vår planet utan orsak.

  SvaraRadera
 8. Jag hamnar på 4, fast jag tycker att det är orättvist högt. På fråga 6 måste jag svara a, men inte av moralfilosofiska skäl, utan för att medvetandet enligt mitt synsätt är ett helt abstrakt begrepp, en vag kategori av kroppsfunktioner som inte har någon mening utanför kroppen. På 5 passar egentligen inte något av alternativen mig, men det förefaller ändå rimligt att ge mig medelpoängen 1 där, liksom i kokainfrågan.

  SvaraRadera
 9. Fick avbryta enkäten då jag snart insåg att de nödvändiga svarsalternativen "frågan är fel ställd" och "svaren är fel ställda" saknades. Fick åtminstone, från fotnot 1, klarlagt att jag är en "uppmärksam och kritiskt tänkande läsare" (något jag länge hoppats vara, men inte förrän jag fick det i fotnot 1 här klarlagt att jag är, inte realistiskt haft anledning att antaga att jag faktiskt är)!

  Annars, jag är transhumanist och konservativ. Inkluderande men inte begränsat till bio. Jag är naturligtvis medveten om problemen med den så-kallade reellt existerande konservatismen, som verkligen inte är vacker alla gånger (eller ens i någon större omfattning). Så självfallet [i]kallar[/i] jag mig inte konservativ, med alla de missuppfattningar som konnotation med reellt existerande konservatism som "k-ordet" riskerar att ge.

  Som påpekats av tidigare kommentatorer, exemplet med amfetamin är bra. Amfetamin i vissa speciella fall och under väl kontrollerade former kan vara bra (mikrodoser till ADHD-barn i vissa fall under kontrollerade former är ett bra exempel). Men amfetamin har mycket stora risker och potentiella negativa biverkningar och skall användas med mycket stor försiktighet och endast efter noggranna undersökningar. Testa inte själv hemma! Analogin med "human enhancement" (och stark högteknologiutveckling i allmänhet) är faktiskt ganska bra. Konservatism innebär inte motstånd mot utveckling som sådan. Men att erkänna att vi har idag och från tidigare vissa värdefulla saker som vi skall vara försiktiga med att förskingra, och att all vid första påseendet positiv utveckling i själva verket inte är på sikt positiv.

  Så transhumanism är att inse att fortsatt teknikutveckling kan komma, och högst förmodligen (om den fortsätter) kommer, att förändra vårt samhälle och våra liv i grunden. Det blir inte bara ungefär som nu men litet mer. Det kan bli, och blir förmodligen, kvalitativt mycket annorlunda. Med stora möjligheter -- och mycket stora risker, för det som vi som människor och eudaimoniska agenter i grunden sätter värde på. När vi väl insett det, då är det vår uppgift som humanister att handla för att i så stor utsträckning som möjligt skydda så mycket som möjligt av goda eudaimoniska värden för framtiden (vilket är grundläggande allmänhumanistiskt värde, vad egentligen skillnaden mellan trans- och cis-humanister är (om någon) är egentligen litet oklart). Så alla aspekterna på transhumanism är viktiga. Men den helt avgörande punkten är 2: "potential dangers of technologies that will enable us to overcome fundamental human limitations, and the related study of the ethical matters involved in developing and using such Technologies".

  AGI (artificiell intelligens) brukar ju vara typexemplet, och ett bra exempel på medellång sikt tror jag. Men problemet går djupare än så. Bostrom har en bra diskussion i "The Future of Human Evolution"
  http://www.nickbostrom.com/fut/evolution.html
  Att vi människor råkat bli eudaimoniska agenter är en ren evolutionär slump och det finns inga garantier (eller ens sannolikt) att vi ens utan dramatiska hot som AGI och liknande skall så förbli. "Human enhancement" och liknande transhumanisktiska ideer är viktiga för att förbättra våra liv, men måste göras med omtänksamhet och försiktighet. Men stagnation är inget alternativ ens som riskhantering, utan är i sig självt riskfullt. Så även här leder humanism till konservativ transhumanism: att förändra för att bevara.

  SvaraRadera
 10. Tio poäng! Jag är speciellt nöjd med sista frågans trepoängsalternativ. I övrigt är jag besviken på ditt användande av ordet "creepy", nog kunde du väl hittat ett uttryck på svenska?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tio poäng, Thomas - det är grymt imponerande! Eftersom det är teoretiskt omöjligt att skrapa ihop totalt mer än åtta poäng på frågorna 3-6, måste du alltså ha kammat hem minst två poäng på frågorna 1 och 2. Det betyder i sin tur att du måste ha antingen känt viss tvekan inför såväl skor som glasögon, eller varit direkt avståndstagande till åtminstone den ena av dessa attiraljer.

   Radera
  2. Cecilia Balden-Lembke6 augusti 2013 kl. 09:39

   Och det är detta som gör testet väldans ledande, if I may say. ;-)

   För att kunna skrapa ihop till biokonservativ, så behöver man ha svarat att minst ett av alternativen 'skor' eller 'glasögon', är en diskutabel/dubiös uppfinning.

   Men dessa båda uppfinningar sliter varken hårt på hjärnan (amfetamin) eller på personliga integriteten (ladda upp ett medvetande på dator).

   Radera
  3. Hur många poäng fick du, Cecilia?

   Radera
  4. Cecilia Balden-Lembke6 augusti 2013 kl. 12:33

   6 eller 7, kan ej bestämma mig.

   Radera
 11. [kommentar 2]
  Appropå "up-loading". Humanistbloggen har idag ett TED-prat av John Searle.
  http://humanistbloggen.blogspot.se/2013/07/john-searle-om-medvetandet.html
  Jag får intrycket att han är något för säker på sin hypotes om "biologisk materialism" som grund för fenomenalt medvetande. Men samtidigt så verkar det vara en rimlig (om än en av flera rimliga?) hypotes för fenomenalt medvetande, fullt logisk och konsistent med det lilla evidens vi har än så länge. Fullt tillräckligt rimlig för att baserad på sunda konservativa principer säga nej tack till att bli "up-loaded". (Som ersättning för biologiskt implementerade människor. "Up-loads" kan ju fortfarande vara intressant som intelligenta agenter, men man måste då vara meveten om att (så länge vi inte har bra ny evidens för motsatsen) de inte nödvändigtvis är fenomenalt medvetna. Utan kan vara (men inte nödvändigtvis är) zombies.)

  SvaraRadera
 12. Håller med om din analys att många egentligen är transhumanister men behöver tid att vänja sig vid ny teknik. Själv fick jag 2 poäng när jag tog testet igår kväll. Idag när jag vaknade och testade igen hamnade jag på 1 poäng efter att ha ändrat uppfattning i fråga om kloning. Jag är fortfarande skeptisk till amfetamin för att det är skadligt men hade annars hamnat på noll. Så varför inte prova att ta testet igen Olle? Kanske du är transhumanist du också?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nej, jag står och stampar på mina 3 p. Det behövs nog lite ny input för att jag skall ge andra svar än i förra veckan. Skall prova igen om ett halvår eller så.

   Radera
 13. Jag är generellt väldigt skeptisk till många idéer som transhumanister har. Ändå fick jag tre poäng. Tenderar att vara mest skeptisk till deras förutsägelser om hur teknologin kommer att utvecklas, och så klart till den påstådda kommande singulariteten som jag ser som rent trams. Inte det minsta förvånande att det är väldigt lätt att hitta transhumanister (och singularitarianer) med ett ansträngt förhållande till skepticism.

  Svarade b på frågorna om kloning, amfetamin och mind uploading (fast lutar kraftigt åt a på den), c på övriga.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Intet nytt under solen, Nemesis - jag är ju sedan tidigare bekant med din kopiösa överskattning av den egna förmågan att bedöma sannolikheten för något så intrikat och svårbedömt som en intelligensexplosion, liksom nivån på din argumentation i frågan, som sällan eller aldrig höjer sig över den nivå som definieras av utrop som "Trams!", "Woo!" och "Yudkowsky har ju inte ens någon doktorsexamen!". Jag har ingen som helst lust att öda tid på att försöka tala dig till rätta i den frågan, men om du (mot all förmodan) skulle få för dig att ta dig an den på allvar så vill jag varmt rekommendera Yudkowskys uppsats Intelligence explosion microeconomics.

   Radera
 14. Jag fick enbart åtta poäng (c på första två frågorna, a på resten) men skulle ändå klassa mig själv som stockbiokonservativ. :P

  SvaraRadera
  Svar
  1. Med tanke på din okritiska inställning till nymodigheter som skor och glasögon kanske du borde ompröva din självklassificering?

   Radera
 15. Tre poäng med samma invändning till amfetaminet som P.L. anfört här inledningsvis. Hade det varit frågor om inställningen till kärnenergi eller genmodofiering hade jag hamnat mer på den konservative sidan...

  SvaraRadera