torsdag 1 september 2011

Oded Schramm 1961-2008


Idag är det tre år sedan Oded Schramm den 1 september 2008 omkom i en klättringsolycka på Guye Peak öster om Seattle i USA. Oded, som var en varmt uppskattad vän och en av världens absolut främsta matematiker, blev 46 år gammal. För mer om Odeds liv och gärning hänvisar jag till den minnesteckning jag i november samma år läste upp för Kungliga Vetenskapsakademien, där Oded blott några månader före sin död blivit invald som utländsk ledamot.

Odeds största insatser var inom sannolikhetsteorin. Utan att darra på manschetten vågar jag påstå att Oded gjorde större avtryck på det området än någon annan enskild person de senaste decennierna. Allra mest inflytelserik blev han genom skapandet av SLE (av honom själv uttytt stochastic Loewner evolution men numera vanligen uttolkat Schramm-Loewner evolution), som erbjuder ett helt nytt sätt att förstå det storskaliga beteendet hos perkolation och andra kritiska system i två dimensioner. För den som vill fördjupa sig i SLE rekommenderar jag Steffen Rohdes uppsats Oded Schramm: From Circle Packings to SLE. Andra banbrytande delar av Odeds produktion redovisas och diskuteras i Christoph Garbans uppsats Oded Schramm's Contributions to Noise Sensitivity och i min egen Percolation Beyond Zd: The Contributions of Oded Schramm. Dessa tre uppsatser återfinns också, tillsammans med ett urval om dryga 30 av Odeds egna arbeten, i dubbelvolymen Selected Works of Oded Schramm som jag redigerat tillsammans med Odeds mångårige vän och samarbetspartner Itai Benjamini, och som vilken dag som helst nu kommer att finnas på bokhandelsdiskarna till ett pris om inte stort mer än 1500 kr - två rejäla tegelstenar och ett hett julklappstips för den matematikintresserade!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar