tisdag 30 augusti 2011

Den nya forskningsberedningen

Regeringen har i dagarna tillsatt en ny forskningsberedning. Avsikten är att denna skall bistå regeringen med goda råd inför den forskningsproposition som planeras till hösten 2012. Listan över ledamöter är intressant läsning. Där finns en imponerande uppsättning tunga namn, och ett antal personer som jag är övertygad om kommer att ge värdefulla bidrag till arbetet. Och där finns... Moira von Wright?!? Oj, hur tänkte de nu? Det kan jag naturligtvis inte veta, men en möjlig hypotes är att någon luftade följande synpunkt:

"Hörni, nu har vi till beredningen utsett en rad förespråkare för vetenskap och vetenskapligt förhållningssätt. Då är det väl, för balansens skull, inte mer än rätt att vi också utser åtminstone en motståndare?"

1 kommentar:

  1. Moira von Wright verkar vara något av en favorit hos regeringen. Nu har hon fått plats även i deras utbildningsvetenskapliga råd.

    SvaraRadera