måndag 19 augusti 2019

Diverse AI-prat i Göteborg den närmaste tiden

Min hemstad Göteborg kommer att vara någorlunda privilegierad den närmaste tiden vad gäller publika evenemang där jag resonerar om utvecklingen inom artificiell intelligens (AI) och vad den kan föra med sig för oss i framtiden. Se här, och observera i samtliga fall kravet om förhandsanmälan (och i ett par av fallen dessvärre också en avgift för att få delta):
  • Redan i nästa vecka, den 28-30 augusti, äger ett samarrangemang av Chalmers och Göteborgs universitet rum, med rubriken AI for Health and Healthy AI. Onsdageftermiddagen den 28:e ägnas åt AI-risk och AI-etik, inklusive kl 15.00 ett panelsamtal rubricerat Catastrophic AI risk där jag medverkar tillsammans med Chalmerskollegan Marina Axelson-Fisk och den Thore Husfeldt från Lunds universitet och ITU i Köpenhamn som jag tidigare uppträtt tillsammans med en handfull gånger med oftast lyckat resultat (se t.ex. här, här och här). Lokal är Konferenscentrum Wallenberg, Medicinaregatan 20.
  • Onsdagen den 25 september på Chalmersska huset, Södra Hamngatan 11, anordnar Chalmers bibliotek sin årliga ChALS-konferens, i år med temat Artificiell intelligens & bibliotek. Kl 15.50 samtalar jag med Chalmerskollegan Ann-Sofie Axelsson i en programpunkt som kort och gott bär rubriken Ett samtal om AI.
  • Den 1-2 oktober äger ett näringslivsdominerat evenemang rubricerat Telematics Valley Annual Conference 2019: AI in Automotive - REALITY CHECK rum i Volvohallen på Hisingen. Andra dagens förmiddag ägnas åt AI-etik, inklusive mitt föredrag AI risk, AI safety, AI ethics.
  • På eftermiddagen onsdagen den 16 oktober arrangerar Rotary, Göteborgs universitet och MedTech West halvdagsmötet Artificiell Intelligens - möjligheter och hot i universitetets huvudbyggnad vid Vasaplatsen, och jag medverkar med föredraget Vår framtid med AI innebär stora möjligheter och stora risker.