onsdag 11 mars 2020

Mer om coronaviruset i SvD idag

Folkhälsomyndigheten har av allt att döma gjort ett mycket gott arbete med smittspårning de senaste veckorna, men när det gäller anvisningar till allmänheten har de varit på tok för veka. Tillsammans med matematikerkollegorna Tom Britton, Peter Jagers och Holger Rootzén skriver jag i SvD idag, och sätter ned foten rörande vikten av att bromsa smittspridningen, samt föreslår följande anvisningar:

"Det är förvisso så att alla åtgärder nedan inte har evidensbaserad effekt, men eftersom de är enkla och billiga och inte inkräktar på individers frihet eller på samhället i stort, bör följande med en gång läggas till i Folkhälsomyndighetens rekommendationer:
  1. Undvik ta i hand, kramas, ge kindkyssar.
  2. Om du är äldre eller kroniskt sjuk, håll dig på avstånd och be andra ta hänsyn.
  3. Besök inte gamla och sjuka i onödan – det kan du göra desto mer när epidemin är över.
  4. Om du har feber och hosta, stanna hemma, med en gång, och tills du är alldeles frisk.
  5. Om någon i din familj är sjuk, passa på så att du inte smittar andra.
  6. Byt ut fysiska möten mot virtuella.
  7. Undvik stora folksamlingar och tåg och bussar i rusningstid."

Saker och ting händer snabbt nu, och vissa av anvisningarna har redan hunnit anammas från officiellt håll sedan vi skrev texten, vilket såklart är bra... mer av den varan tack!

I artikeln understryker vi situationens allvar, men vi kunde ha tagit i hårdare. Angela Merkels uppmärksammade uttalande om att smittan kan nå upp till 70% av tyskar kan mycket väl besannas, försåvida inte hon och andra ledare förmår genomföra drakoniska åtgärder av kinesiskt snitt. I annat fall riskerar vi att stå inför tidernas sjukvårdskris, med kraftigt förhöjd dödlighet hos smittan som följd. Som jämförelse kan nämnas att i Wuhan och Lombariet, där i runda slängar 0.1% av befolkningen smittats, har sjukvården blivit kraftigt överlastad.

fredag 6 mars 2020

Kort om nCoV

Snabb bloggpost (trots att jag inte har tid) för att helt kort ge min syn på situationen rörande viruset 2019-nCoV och den resulterande sjukdomen covid-19. Situationen är potentiellt väldigt allvarlig, men kunskapsläget är ännu ytterst ofullständigt, vilket gör uppgiften att rätt kommunicera läget svår för Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter. Att kommunicera osäkerheter är en erkänt mycket svår konst, och när man vänder sig till allmänheten är överförenklingar snudd på oundvikliga. En drastisk illustration finner vi i skillnderna i olika nordiska länders kommunikationsstrategier. Ur DN häromdagen:
  Norge planerar utifrån ett allmänt pandemiscenario där norrmännen räknar med att 25 procent i värsta fall kan insjukna i coronaviruset. Danskarna utgår från ett lägre antal, 10–15 procent. Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson ville under tisdagen inte nämna motsvarande siffra för Sverige. Han har sagt att det, utifrån vad man sett i de drabbade länderna, i värsta fall kan röra som 1-1,5 promille som kan insjukna.
Uppenbarligen gör man här helt olika tolkningar av vad som menas med "i värsta fall", och av artighetsskäl skall jag inte här ge mig på någon närmare recension av Johan Carlsons bruk av begreppet, annat än att upprepa att kommunikation av osäkerhet som sagt är svårt.

Självklart skall vi lyssna på Folkhälsomyndigheten, men faktum är att det finns möjlighet för den enskilde att skaffa sig ett bättre och mer nyanserat kunskapsläge genom att inte nöja sig med att lyssna till officiella myndighetskanaler, utan också försöka komplettera med annat - förutsatt att man inte går ned sig i foliehattsträsket utan hittar bättre källor. Här är två texter som jag finner värdefulla och bedömer som pålitliga och nyanserade: Båda texterna har hunnit bli några dagar gamla och läget ändras snabbt, men de ger ändå analyser och bedömningar som fortsatt är av intresse. Och det finns vissa centrala lärdomar som inte blir gamla. Häribland:

Ta hand om er därute, tvätta händerna ofta, och låt för bövelen bli att skaka hand! Det finns alternativ.