tisdag 24 november 2020

The media fiasco over the Danish face mask study

The media coverage of the Danish face mask study whose results were announced last week has been deeply misleading, as I explain in my second blog post1 at the International Statistical Institute's Statisticians React to the News. Here is how it begins:
    The Swedish approach to the covid-19 crisis stands out compared to the rest of the developed world in several ways. One of these is the extremely low percentage of the population wearing face masks.

    This behavior has been consistently egged on by the Public Health Agency of Sweden (FHM), who throughout the pandemic have refused to recommend the use of face masks other than in medical care. This puts them at odds with the WHO and with the global scientific community at large. There is some opposition to FHM's policy also in Sweden, but I doubt that even the report last week from the Nobel Prize awarding Royal Swedish Academy of Sciences (recommending the use of face masks) will have any effect on the FHM.

    Due to the lack of transparent decision making at FHM, it remains unclear exactly why they take their unusual stance on face masks, although in my previous blog post at Statisticians React to the News I offered some speculations. When the Swedish news channel TV4 requested the scientific basis for their stance, the FHM offered a list of 37 scientific articles, and when TV4 went on to ask British expert Melinda Mills to go over it she found that the set of articles pointed overwhelmingly in the direction of face masks having a substantial effect. Astonishingly, in a recent press conference, Karin Tegmark Wisell at the FHM hinted at a fairness aspect: a face mask recommendation would induce costs that would be felt more strongly by low-income households.

    Be all that as it may, the results of a Danish study (published in the Annals of Internal Medicine) on the effects of wearing a face mask were announced last week. Given the news coverage it received, it is likely to feed into and reinforce the negative attitude towards face masks that dominates in Sweden.

Read the rest of the piece here.

Footnote

1) The first one was published in August: On science, uncertainty, the atomic bomb, and covid-19.

fredag 13 november 2020

Om en statistikerkollega som gått vilse

Av alla svenska professorer i matematisk statistik som har initialerna OH och som författat böcker som ger oförtjänt stort utrymme åt Pascals vadslagning, vem har i sina publiceringar gjort sig skyldig till de mest flagranta avvikelserna från traditionell och väluppfostrad akademisk mainstreamdiskurs?

En kuggfråga såklart. Tanken är att läsaren (i synnerhet om denne läst Avsnitt 10.4, rubricerat I am not advocating Pascal's Wager, i min senaste bok Here Be Dragons) skall komma att tänka på mig, och sedan häpna över att det faktiskt finns en person som passar ännu bättre in på beskrivningen, nämligen Ola Hössjer, professor i matematisk statistik vid Stockholms universitet.

Jag har mycket höga tankar om Hössjers matematiska kompetens, så länge han håller sig borta från teologiska spörsmål, något som dock dessvärre verkar ha kommit att uppta en allt större del av hans tankeverksamhet. Ett av de tidigare tecken på denna olyckliga trajektoria jag blev varse var hur han blev så imponerad av ett par intellektuellt undermåliga artiklar av den engelske teologen Richard Swinburne att han på egen hand ombesörjde översättning av dem för publicering i en svenskspråkig tidskrift. Därefter har Hössjer bland annat skrivit den ovan antydda bok (utgiven 2018 och med titeln Becoming a Christian: Combining Prior Belief, Evidence, and Will) i vilken han vidareutvecklar Blaise Pascals beslutsteoretiska argument för det kloka i att tro på Gud,1 och texter till försvar för kreationism (bland annat med det besynnerliga argumentet att "evolutionsteorin gör Gud ansvarig för lidande och död"), och för idén om ett slags Adam och Eva från vilka alla andra människor härstammar. Och nu senast har han med sin norske medförfattare Steinar Thorvaldsen lyckats prångla in den synnerligen genanta artikeln Using statistical methods to model the fine-tuning of molecular machines and systems (som visar sig vara inget annat än ett billigt försök att klä det gamla stormen i skrotupplaget-argumentet i fina ord) i den vanligen fullt respektabla tidskriften Journal of Theoretical Biology.2

Det är verkligen beklämmande att åse hur en uppskattad kollega kraschar sin akademiska bana på detta vis.

Fotnoter

1) Jag blev tillräckligt nyfiken för att införskaffa boken och påbörja läsning, men gav upp efter ett eller ett par kapitel av outhärdlig smörja.

2) Jag behöver inte här fördjupa mig i detaljerna i detta debacle, eftersom biologen Lars Johan Erkell vid Göteborgs universitet gör det fullödigt i en serie om inte mindre än sju bloggposter (del ett, del två, del tre, del fyra, del fem, del sex, del sju).

onsdag 11 november 2020

20 Lessons for November-December 2020

I have called your attention to the important writings of historian Timothy Snyder before (such as here, here, here). Now he is back, with a message more urgent than ever: