onsdag 11 mars 2020

Mer om coronaviruset i SvD idag

Folkhälsomyndigheten har av allt att döma gjort ett mycket gott arbete med smittspårning de senaste veckorna, men när det gäller anvisningar till allmänheten har de varit på tok för veka. Tillsammans med matematikerkollegorna Tom Britton, Peter Jagers och Holger Rootzén skriver jag i SvD idag, och sätter ned foten rörande vikten av att bromsa smittspridningen, samt föreslår följande anvisningar:

"Det är förvisso så att alla åtgärder nedan inte har evidensbaserad effekt, men eftersom de är enkla och billiga och inte inkräktar på individers frihet eller på samhället i stort, bör följande med en gång läggas till i Folkhälsomyndighetens rekommendationer:
  1. Undvik ta i hand, kramas, ge kindkyssar.
  2. Om du är äldre eller kroniskt sjuk, håll dig på avstånd och be andra ta hänsyn.
  3. Besök inte gamla och sjuka i onödan – det kan du göra desto mer när epidemin är över.
  4. Om du har feber och hosta, stanna hemma, med en gång, och tills du är alldeles frisk.
  5. Om någon i din familj är sjuk, passa på så att du inte smittar andra.
  6. Byt ut fysiska möten mot virtuella.
  7. Undvik stora folksamlingar och tåg och bussar i rusningstid."

Saker och ting händer snabbt nu, och vissa av anvisningarna har redan hunnit anammas från officiellt håll sedan vi skrev texten, vilket såklart är bra... mer av den varan tack!

I artikeln understryker vi situationens allvar, men vi kunde ha tagit i hårdare. Angela Merkels uppmärksammade uttalande om att smittan kan nå upp till 70% av tyskar kan mycket väl besannas, försåvida inte hon och andra ledare förmår genomföra drakoniska åtgärder av kinesiskt snitt. I annat fall riskerar vi att stå inför tidernas sjukvårdskris, med kraftigt förhöjd dödlighet hos smittan som följd. Som jämförelse kan nämnas att i Wuhan och Lombariet, där i runda slängar 0.1% av befolkningen smittats, har sjukvården blivit kraftigt överlastad.

fredag 6 mars 2020

Kort om nCoV

Snabb bloggpost (trots att jag inte har tid) för att helt kort ge min syn på situationen rörande viruset 2019-nCoV och den resulterande sjukdomen covid-19. Situationen är potentiellt väldigt allvarlig, men kunskapsläget är ännu ytterst ofullständigt, vilket gör uppgiften att rätt kommunicera läget svår för Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter. Att kommunicera osäkerheter är en erkänt mycket svår konst, och när man vänder sig till allmänheten är överförenklingar snudd på oundvikliga. En drastisk illustration finner vi i skillnderna i olika nordiska länders kommunikationsstrategier. Ur DN häromdagen:
  Norge planerar utifrån ett allmänt pandemiscenario där norrmännen räknar med att 25 procent i värsta fall kan insjukna i coronaviruset. Danskarna utgår från ett lägre antal, 10–15 procent. Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson ville under tisdagen inte nämna motsvarande siffra för Sverige. Han har sagt att det, utifrån vad man sett i de drabbade länderna, i värsta fall kan röra som 1-1,5 promille som kan insjukna.
Uppenbarligen gör man här helt olika tolkningar av vad som menas med "i värsta fall", och av artighetsskäl skall jag inte här ge mig på någon närmare recension av Johan Carlsons bruk av begreppet, annat än att upprepa att kommunikation av osäkerhet som sagt är svårt.

Självklart skall vi lyssna på Folkhälsomyndigheten, men faktum är att det finns möjlighet för den enskilde att skaffa sig ett bättre och mer nyanserat kunskapsläge genom att inte nöja sig med att lyssna till officiella myndighetskanaler, utan också försöka komplettera med annat - förutsatt att man inte går ned sig i foliehattsträsket utan hittar bättre källor. Här är två texter som jag finner värdefulla och bedömer som pålitliga och nyanserade: Båda texterna har hunnit bli några dagar gamla och läget ändras snabbt, men de ger ändå analyser och bedömningar som fortsatt är av intresse. Och det finns vissa centrala lärdomar som inte blir gamla. Häribland:

Ta hand om er därute, tvätta händerna ofta, och låt för bövelen bli att skaka hand! Det finns alternativ.

torsdag 27 februari 2020

Om EU-kommissionen och AI i P4 Göteborg

Mitt snack idag med Stefan Livh och Ehwa Lindström i Förmiddag i P4 Göteborg av Förmiddag i P4 Göteborg (från cirka 1:35:20 in i sändningen, och fram till cirka 1:56:30) kom främst att handla om övervakning och AI samt EU-kommissionens politiska AI-initiativ förra veckan, men vi berörde också som hastigast det nya coronaviruset och det faktum att jag fått en ny namnsdag.

måndag 24 februari 2020

Högt i tak på Institutet för framtidsstudier

Jag arbetar sedan några år tillbaka deltid på Institutet för framtidsstudier (IF) i Stockholm. Jag gillar dess kreativa och tvärvetenskapliga miljö. Det passsar mig också utmärkt att där är minst lika högt i tak som på universiteten, och jag tror inte att någon av forskarna där känner minsta press att be chefen om tillåtelse innan man gör eventuellt kontroversiella mediauttalanden. En IF-medarbetare som i helgen utnyttjat denna förträffliga takhöjd är Anders Ekholm, som i P1-programmet Godmorgon världen igår gav följande intervjusvar (med start cirka 1:02:50 in i sändningen), på tal om det utspel om europeisk AI-politik som EU-kommissionen levererade i onsdags.
  AE: Av de här tre [USA, Kina, Europa] ligger vi väl på femte plats eller så. Vi är otroligt långt efter, och det har ju flera olika orsaker, bland annat det som hon [EU-kommissionens digitaliseringskommissionär Margrethe Vestager] också pratade om. [...] För väldigt mycket av det är ju inte hur bra det var med AI, utan alla problem det var med att dela data och alla olika typer av metafrågor. Man skulle kunna jämföra [med] om vi var i ett riktigt krig, men alla hade svärd, och så plötsligt har [...] vår fiende börjat med skjutvapen. Och så tänker vi jävlar, det här måste vi också ha, vi är ju chanslösa med svärd. Men våra första frågor blir [istället] "är inte skjutvapen farliga, [...] de kan ju också användas till onda saker, skjuta våra egna medborgare och massmord och sådant [...]". Så vi börjar att fundera på alla bifrågorna och bivillkoren, som inte är oviktiga men som faktiskt inte är det viktigaste: hur tränar vi oss på att bli bättre och hur får vi nytta av den nya teknologin?

  Reportern: Så vad är det du säger, att EU är för ängsliga?

  AE: Ja, det är därför Europa kommer på femte plats av tre, för att vi är så änsgliga och vi börjar fundera på bivillkoren innan vi börjat ens [ohörbart] några nyttor.

Well, nu är det min tur att begagna mig av IF:s utmärkta takhöjd.

AE hävdar alltså att risköverväganden och AI-etik är en bisak, och att om vi skall sluta hamna på efterkälken behöver vi tagga ned det här tramsandet om att tänka proaktivt kring samhällskonsekvenser och risker. Han är knappast ensam om sin åsikt, men sällan eller aldrig har jag hört den uttalas så oförblommerat, och låt mig härmed anmäla avvikande uppfattning. Risk och etik är inte någon bisak man kan nöja sig med att tänka på efteråt när AI-tekniken väl utvecklats och rullat ut i samhället, utan det är fullkomligt centralt, och AE representerar inte någon entydig konsensus- eller partilinje på IF.

onsdag 29 januari 2020

Artificiell intelligens på Aftonstjärnan

Den nya norska dokumentärfilmen iHuman handlar om utvecklingen inom artificiell intelligens och de genomgripande konsekvenser den kan få för samhället och våra liv. Filmen är visuellt suggestiv och ställer några av de viktigaste frågor vi idag står inför, men hade med fördel kunnat går mer på djupet med några av dem. Ändå rekommenderar jag den varmt (annat än för dem som föredrar att sticka huvudet i sanden och låtsas att livet kommer att gå vidare ungefär som förr). Här är trailern:

Filmen visades igår på den gamla fina biografen Aftonstjärnan, som en del i det som numera benämns Göteborg Film Festival. Efter filmen deltog jag i ett panelsamtal med Jonas Holmberg, Dorna Behdadi och Sam Ghazi:

fredag 24 januari 2020

No free lunch?

Huruvida gratisluncher existerar eller inte har ju av och till varit föremål för het debatt (se t.ex. mina gamla gräl med den amerikanske matematikern och neokreationisten William Dembski), men nu på måndag ser frågan ut att avgöras i ett samarrangemang här på Chalmers mellan föreningarna Chalmers Students for Sustainability och Effective Altruism Chalmers; se mötets Facebooksida för mer information. Kom och lyssna, kom och ät!

tisdag 17 december 2019

In good physicist company

Let me briefly tell you about two of my recent and quite rewarding interactions with prominent physicists.

1. On November 29, MIT physicist Max Tegmark and I coauthored and cosigned a letter to the EU Commission with feedback on their pilot assessment on Trustworthy AI. Our letter can be found here or (for those not wishing to create a login account for EU's Futurium) here.

2. Last week I had the honor of sharing the stage with a Nobel laureate. Steven Chu was awarded the Nobel Prize in physics in 1997 for his work on cooling and trapping atoms with laser light. On December 9, we both took part in the panel discussion on Averting the climate crisis at the 2019 Nobel Week Dialogue, together with John Hassler and Lisen Schultz. Given that he served as Secretary of Energy in President Obama's cabinet as recently as 2013, it was a pleasant surprise to learn how outspoken and radical Chu is on the urgent need for curtailing greenhouse gas emissions.

And yes, I did attend the Nobel banquet the day after. Locating me in the following photo is challenging but not impossible.