måndag 25 november 2019

Paneldiskussioner i december

Låt mig flagga för ett par publika paneldiskussioner jag skall delta i nästa månad i min hemstad Göteborg:
  • Tisdag den 3 december kl 14:00-16:30 äger mötet General Insights - AI, transparency & the legal implications rum på Lindholmen Science Park, organiserat av The AI Sustainability Center, Chalmers AI Research Centre, och AI Innovation of Sweden. En av programpunkterna, med start 15:10, är en paneldiskussion jag deltar i med rubriken Transparency and the evolving legal and regulatory framwork.

  • Nobel Week Dialogue ingår i det officiella Nobelprogrammet och arrangeras varje år den 9 december, alternerande mellan Stockholm och Göteborg. I år är det Göteborgs tur, och mötet äger rum på Svenska Mässan kl 10:00-16:10. I vanlig ordning är talarlistan delvis tämligen högprofilerad och inkluderar en handfull av tidigare års Nobelpristagare. Huvudtemat i år är Into the unknown: Uncertainty, risk and opportunity, och jag medverkar i två av panelerna efter lunch, den ena rubricerad Where will AI lead us?, och den andra Averting the climate crisis.
Båda mötena kräver föranmälan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar