lördag 20 februari 2016

Om Hans Bergström-priset

I egenskap av ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) fick jag häromdagen en påstötning om att nominera till deras så kallade Hans Bergström-priset. Prissumman är 100 000 kr, och priset uppges ha "inrättats för att premiera ett vetenskapligt synsätt i media samt för excellent journalistik om vetenskap, teknik, innovation och entreprenörskap - i en tradition av upplysning, folkbildning, förklaringsdjup, framtidstro och integritet". Och det låter ju jättebra...

...tills man beaktar vem denne Hans Bergström är, och vad han står för. Mest känd är han för att ha tjänstgjort som chefredaktör på Dagens Nyheter (DN), och så långt är väl allt någorlunda gott och väl. Värre blir det om vi ger oss på att titta närmare på vad han åstadkommit i fråga om "excellent journalistik om vetenskap". Om vi bortser från epitetet "excellent" är den Bergström-text jag omedelbart kommer att tänka på i sammanhanget den ledarkrönika han skrev i DN den 31 december 2009, rubricerad Efter FN-fiaskot: Hans Bergström om behovet att tänka nytt i klimatfrågan, där han ägnar sig åt konspirationsteoretiserande och förtal av klimatforskare, med den alltför välbekanta klimatförnekaragendan att söka bagatellisera de faror som den antropogena globala uppvärmningen för med sig. För en närmare dissekering av Bergströms struntprat i denna text, se min Uppsalainitiativet-kollega Magnus Westerstrands bemötande på Second Opinion och en uppföljande Uppsalainitiativet-bloggpost.

Några år senare väljer Hans Bergström att bidra med ett inledningskapitel i Svenolof Karlssons, Jacob Nordangårds och Marian Radetzkis konspirationsteoretiska och antivetenskapliga bok Domedagsklockan.1 På så vis ger han ytterligare understöd åt klimatförnekarrörelsen.

Huruvida Hans Bergström efter 2013 fortsatt inom den gren av antivetenskap som klimatförnekeri utgör har jag ingen kännedom om, men exemplen ovan är illa nog. Mitt sökande efter färskare Bergström-texter har dock givit en del andra resultat, som exempelvis en aktuell artikel rubricerad Den politiska och mediala eliten har förverkat svenskarnas tillit. Genom att publicera den i den högerextrema och konspirationsteoretiskt anstrukna tidskriften DSM visar Bergström prov på sin tilltagande dragning åt det mörkbruna, och allmänt dåligt omdöme.

Inrättandet av ett pris med Hans Bergströms namn "för att premiera ett vetenskapligt synsätt i media samt för excellent journalistik om vetenskap" är i mina ögon analogt med att inrätta, låt oss säga, Wayne Rooney-priset för sportsmannamässigt uppträdande i fotboll, Leif GW Persson-priset för pigg och tydlig artikulation på det svenska språket, eller Kent Ekeroth-priset för främjande av demokrati och alla människors lika värde. Jag avböjer IVA:s inbjudan att nominera pristagare, och uppmanar dem istället att omgående upphöra med den nedsvärtning av sitt eget namn som de begår genom att låta sig associeras med priset.

Fotnot

1) Jag vågar mig på denna karaktärisering av boken trots att jag inte läst den. Vad det är för slags bok framgår dessvärre med all önskvärd tydlighet av författarnas egna försök att marknadsföra den på DN Debatt:

8 kommentarer:

 1. Som vanligt en intressant och engagerande text. Fylld med ett uppfriskande engagemang.

  Men när jag läser texten av Bergström som du länkar till så innehåller den ju även en lång rad, för oss utomstående, svårbedömda påståenden. Här behövs det raka och entydiga dementier för att vi ska kunna ta ställning.

  T.ex. Inga rådata har medvetet raderats.

  Rådata är tillgängliga för den som så önskar. Detta inkluderar självklar Wibjörn Karlen.

  Ingen har varit satt att radera fakta om jorden klimat från Wikipedia. Och ingenting Bergström haft tillgång till kan tolkas så. Har dylik dementerar avgetts? Försökte någon få in dem i DN i så fall. Med vilket resultat?

  SvaraRadera
 2. Inte helt oväntat så gick också priset första året till en person som själv varit ute och svamlat i klimatfrågan: http://westerstrand.blogspot.se/2013/10/dn-forvirrar-om-ipcc-och-extremvader.html
  http://uppsalainitiativet.blogspot.se/2013/10/extremvader-ipcc-och-anders-bolling.html

  Bloggaren (på DN) Anders Bolling.

  SvaraRadera
 3. Märkligt. Om uppgifterna om Bergström stämmer, borde väl IVA lägga ned denna prisutdelning. Man får hoppas att IVA känner till eländet med Karolinska Institutet, och faran med att förknippas med icke-vetenskap.

  SvaraRadera
 4. Ibland läser man slarvigt. Du hade ju länkar som innehöll dessa dementier. Ursäkta.

  SvaraRadera
 5. Enligt http://www.iva.se/publicerat/hans-bergstrom-priset/ sitter Bergström själv även i prisjuryn. Det skulle vara intressant att höra bakgrunden till prisets uppkomst. Är det Bergström som själv skjutit till en grundplåt pengar villkorat mot att priset får hans namn och att han får plats i prisjuryn?

  SvaraRadera
 6. Tack för ett gott jobb i samhällets tjänst! Ofta ett nöje och alltid läsvärt.

  SvaraRadera
 7. Jämförelsen med Rooney var ganska onödig. Han är inte känd för att vara särskilt osportslig.

  SvaraRadera