torsdag 21 januari 2016

Huvudbudskapet i Here Be Dragons idag även i Svenska Dagbladet

Idag är officiell utgivningsdag för min bok Here Be Dragons: Science, Technology and the Future of Humanity. Dagen till ära passar jag på att, under rubriken Ny teknik kan bli vår undergång,1 sammanfatta bokens huvudbudskap även i Svenska Dagbladet. Så här börjar min aritkel:
    Det finns en utbredd föreställning om att vetenskapliga och tekniska framsteg utgör vår frälsning, och ju mer sådana framsteg desto bättre. I forskarsamhället dominerar den närmast totalt, inklusive universitetsledningar och forskningsråd, och hela vägen upp till regerings- och EU-nivå. Enligt min mening är denna föreställning förhastad och livsfarlig.

    Givetvis har vetenskapliga och tekniska framsteg gjort fantastiskt mycket för vår ekonomi och vår välfärd. Det skall inte heller förnekas att sådana framsteg har enorm potential att göra oss ännu rikare, och våra liv ännu friskare och bättre. Men det finns en baksida: vissa genombrott kan komma att göra våra liv sämre, eller rentav (i extrema fall) orsaka mänsklighetens undergång.

    Tänk på hur världen och våra liv tedde sig i början av 1900-talet, och på den enorma skillnaden mot dagens värld. Mycket av denna skillnad kommer ur just vetenskapliga och tekniska framsteg. Hans Rosling brukar nämna (som ett exempel bland många) hur tvättmaskinen revolutionerat vår vardag. Med tanke på hur mobiltelefoner och Internet förändrat våra liv de senaste 20 åren kan man knappast tala om någon inbromsning i förändringstakten. Innevarande århundrade kommer troligen att bjuda på ännu mer radikala förändringar än 1900-talet, genom framsteg inom bland annat syntetisk biologi, nanoteknologi, artificiell intelligens (AI) och robotik. Samt, icke att förglömma, diverse sätt att förbättra våra kognitiva förmågor och modifiera den mänskliga naturen, på t.ex. genetisk och farmakologisk väg, eller med elektroniska implantat i våra huvuden.

    De potentiella vinsterna från dessa teknologier är praktiskt taget obegränsade, men detsamma gäller riskerna. En rapport från McKinsey häromåret uppskattar att framsteg inom AI och robotik kommer att generera ett värde om 50 000 miljarder dollar under den närmaste tioårsperioden. Samtidigt börjar en välgrundad oro att växa fram om vad robotiken kommer göra med arbetsmarknaden. På längre sikt finns anledning att fundera över om mänskligheten kommer att kunna behålla herraväldet när AI-teknologin nått så långt att vi inte längre är planetens intelligentaste varelser.

Läs hela artikeln här!

Fotnot

1) Jag fick inte själv välja rubrik. Om jag hade fått göra det så hade jag valt något mer nyanserat, för att på så vis minska risken att jag framstår som generellt teknikfientlig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar