lördag 9 maj 2015

Det vidriga debattgreppet SLAPP

Det finns ett antal standardmässiga skamgrepp som mindre nogräknade debattörer kan ta till i en sakdebatt: att hoppa från tuva till tuva och byta samtalsämne så snart man får mothugg, att återanvända grundligt vederlagd argumentation utan att låtsas om att det är grundligt vederlagd, att ljuga, att körsbärsplocka datapunkter specifikt för den egna ståndpunkten, osv - listan kan utan svårighet göras fem gånger så lång. Metoderna brukas flitigt av klimatförnekare, och otaliga är de tillfällen då jag och mina vänner på Uppsalainitiativet exponerat och fördömt dessa skamgrepp. I dagens bloggpost vill jag peka på en av de absolut vidrigaste av dessa metoder, nämligen den som på engelska kommit att kallas SLAPP.

Akronymen SLAPP utläses strategic lawsuit against public participation. Det handlar om att skrämma sina meningsmotståndare till tystnad genom att stämma dem för förtal. Ofta sker det med full vetskap om att man inte kan vinna att sådant fall i rätten: tanken är att (den ofta ekonomiskt svagare) meningsmotståndaren skall backa av fruktan för de kostnader och den tidsåtgång som en rättsprocess skulle innebära.

Ett känt exempel på SLAPP står det amerikanska klimatförnekeriets grand old man Fred Singer för. Historien berättas i ett kapitel i Naomi Oreskes och Erik Conways läsvärda bok Merchants of Doubt, och är i korthet som följer.

Geovetaren Roger Revelle var på 50-talet en av pionjärerna med att studera atmosfärens koldioxidobalans och dess potentiella effekter på klimatet, och blev långt senare (postumt) känd för att under många år ha agerat vetenskaplig rådgivare åt Al Gore. 1991 låg Revelle för döden, vilket Singer skamlöst utnyttjade till att manipulera honom att sätta sitt namn på en "gemensam" artikel som bagatelliserade klimathotet - tvärt emot Revelles verkliga uppfattning. Singer gick efter Revelles död vidare med att använda dennes namn som tillhygge mot Gore och andra.1 En av Revelles medarbetare, Justin Lancaster, riktade hård kritik mot Singer för dennes djupt oetiska agerande, men Singer slog tillbaka medelst SLAPP, och lyckades därigenom skrämma Lancaster till avbön och därefter tystnad i ärendet. Se Lancasters senare redogörelse för Singers SLAPP.

En svensk som på senare tid visat sig förtjust i SLAPP (eller åtminstone hot om SLAPP) är Lennart Bengtsson.2 När jag i en bloggpost i november förra året diskuterade hans antifeministiska och invandringskritiska polemik meddelade han mig följande:
  Jag tycker nu att Dina skriverier om mig har nått en sådan nivå att jag avser överlämna detta till min advokat i UK.
Och när jag häromdagen, i min senaste bloggpost, tog upp hans rashygieniska synpunkter på svensk migrationspolitik skickade han mig ett ebrev med följande högstämda ordalydelse:
  Jag förstår att du insisterar med att fortsätta Din förtalskampanj mot mig. Jag anser att jag har full rätt att uttrycka mina reservationer mot en delvis dysfunktionell migrationspolitik utan att bli anklagad för Dina påhittade anklagelser. Jag vill på det allra kraftigaste vända mig mot Ditt förtal och avser att förbereda ett åtal mot Dig i detta sammanhang.

  Jag har aldrig någonsin uttryckt några negativa uppfattningar om andra folk eller om Du så vill raser (vad detta nu är) och anser detta är en extrem form av förolämpning. Min egen familj är i högsta grad internationell och min sonhustru är från Ghana. Finns det inga gränser för Din illvillighet och ondska!

Som svar på dessa utfall från Bengtsson vill jag meddela honom följande:

Det kan hända att du med dina hot om SLAPP lyckas tysta en eller annan meningsmotståndare, men på mig biter inte den sortens vidriga debattgrepp. You're messing with the wrong guy.

Fotnoter

1) Jag nämnde detta i min recension i Axess av Merchants of Doubt, vilket ledde till ett tämligen puckat meningsutbyte med den ledande svenske klimatförneakren Peter Stilbs som låtsades inte känna till efterspelet till Singers SLAPP-tilltag.

2) Jag vill dock inte här ta ställning till om fallet Bengtsson faller in i mönstret att SLAPP-hot ofta görs "med full vetskap om att man inte kan kan vinna att sådant fall i rätten" som jag nämner ovan. Huruvida så är fallet beror på detaljer som jag inte har inblick i rörande exakt hur verklighetsfrånvänd Bengtssons verklighetsuppfattning är.

7 kommentarer:

 1. Hur var det nu med argument och sådant, Olle H?

  Äsch, vad skall man med argument till när man just hittat en dräpande replik ;)
  Som väl är hämtad från någon av pojkboksromantikens actionhjältar.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag tycker OH argumenterar väldigt övertygande för sitt påstående att SLAPP är en mycket vidrig debattmetod.

   Radera
 2. Arne Söderqvist9 maj 2015 21:10

  En dag i vintras fick jag en lapp på vindrutan till vår bil. Där stod att jag parkerat med ett hjul utanför "den vita linjen" och avkrävdes 875 kronor i felparkeringsavgift. Det stod också "Fotobevis finns".

  Jag kunde dock inte se skymten av några vita linjer eftersom marken var täckt med snö och is. Jag begärde då att få se vad man kallat "fotobevis". Svaret jag fick på min begäran var att parkeringsbolaget hade som policy att inte lägga fram några fotobevis annat än i rättegångssalen. Jag skulle alltså tids nog få se detta, bara jag hade tålamodet att avvakta en rättegång. Att frångå policyn var, enligt parkeringsbolaget, en ren omöjlighet.

  Jag ringde till kommunens konsumentupplysare, som sade att jag antagligen skulle vinna i rättssalen, om min version av det inträffade visade sig vara den korrekta. Men jag fick samtidigt rådet att vara "smidig" och betala in avgiften. Det skulle bespara mig ett stor besvär, värt mer än de 875 kronorna. Efter visst övervägande lydde jag det rådet.

  SvaraRadera
 3. Här finns anledning att åter påminna om Lars Karlssons kärnfulla karaktärisering av Lennart Bengtssons och andra SLAPP-anhängares syn på yttrandefriheten:

  "Som Doltaire, mindre känd bror till Voltaire*, en gång sade:

  'Jag håller inte med om vad du säger, och jag ska söka legalt råd för att försöka hindra dig från att säga det.'

  * Voltaires mer berömda citat om yttrandefriheten är egentligen en summering av Voltaires
  Traktat om toleransen gjord av en biografiker."

  SvaraRadera
 4. Pelle L,
  Det är viktigt att det finns någon som är villig att ta striden med sådana som Bengtsson, trots att man då möts av hat från vissa grupper.

  Jag kan bara tolka Bengtssons text som att han är mycket bekymrad över både de kulturella och genetiska konsekvenserna av invandringen, och i och med det sistnämnda så är ha inne med minst en fot på rashygieniskt territorium. Om vi har missförstått honom och han egentligen menade något helt annat så hade han varit välkommen att förklara sig, men nu har han i stället valt en annan väg.

  Det verkar förresten som att motståndskraften mot den här typen av idéer inte är särskilt stark bland våra "vänner" på bloggarna Klimatupplysningen och Anthropocene - många där verkar snarare dras till dem. Och inte håller man yttrandefriheten särskilt högt där - inte när det verkligen gäller.

  SvaraRadera
 5. Ok, vad handlar nu det här om? Lennart Bengtsson har skrivit (citat från Olle Häggströms bloggpost):
  ”Uppenbarligen uppgick neandertalmänniskan gradvis i homo sapiens … de inte kunde bevara sin egenart och helt enkelt assimilerades av homo sapiens och nu finns kvar där som genetiska spillror.
  Idag bevittnar vi sannolikt en analog transformation i Sverige där landets befolkning och kultur ändras i rasande takt. … Redan vid slutet av seklet kommer den svenska urbefolkningen att vara i minoritet för att sannolikt gradvis upplösas under de kommande århundradena. … Det djupt tragiska är att de ledande i samhället inte velat förstå detta utan fortsätter sitt lämmeltåg mot sitt sammanbrott och dels med en befolkning som i sin letargi inte haft kraft, förmåga och fantasi att föreställa sig vad som väntar. Det öde svenskarna kan komma att drabbas av har mycket gemensamt med neandertalarnas öde.”
  Häggström skriver i sin bloggpost:
  ”Att en framstående forskare idag inför öppen ridå återfaller i rashygieniskt tänkande…” (syftar på Bengtsson), och fortsätter med påståendet att Bengtsson framhåller …”vikten av att i utformningen av svensk migrationspolitik beakta rashygieniska aspekter”. Vidare kallar Häggström de åsikter som finns i Bengtssons text för ”mörkbruna”. ”Rashygien” har aldrig varit en precis term men man brukar mena aktiva försök eller handlingar som syftar till att styra genpoolen i en ras i någon riktning eller åtminstone hålla genpoolen under kontroll (utan att försöka precisera det förfelade begreppet ras). Det torde därför vara försvarbart att det som står i Bengtssons text är ”rashygieniskt tänkande” och att det framhålls som viktigt att i migrationspolitiken beakta rashygieniska aspekter.

  I sin kommentar i kommentarsfältet skriver Bengtsson: … ”… Dina påhittade anklagelser” utan att tala om vilka anklagelser han uppfattat i Häggströms bloggpost. Men eftersom han lägger till ”Jag har aldrig någonsin uttryckt några negativa uppfattningar om andra folk eller om Du så vill raser (vad detta nu är) och anser detta är en extrem form av förolämpning” så kanske vi kan förmoda att han tycker sig ha sett att Häggström påstår att Bengtsson uttalat negativa uppfattningar om andra folk. Var och en kan se ovan att Häggström inte har påstått det.

  SvaraRadera
 6. Yttrandefrihetsfernissan sitter tunt på våra "vänner" på Klimatupplysningen. Tro det eller ej, men detta är skrivet av samma Björnbom som tidigare ståndaktigt har försvarat användandet av beteckningar som "nazifierade Göbbelstyperna" och "uppenbart galen och lider svårt av paranoia". Men då riktades de mot den andra sidan.

  SvaraRadera