torsdag 6 augusti 2015

Om fasdiagram

Det sägs ofta att vattnets smältpunkt är 0°C, och att dess kokpunkt är 100°C. Dessa fasövergångsvärden är dock inte absoluta, utan beror på lufttrycket. Redan på 3000 meters höjd är lufttrycket så lågt att kokpunkten hamnar strax under 90°C, vilket gör att man på dessa höjder inte kan koka lika varmt kaffe som i vanliga fall (annat än med tryckkokare). Så här ser vattnets fasdiagram ut:

Olika substanser har olika fasdiagram, men vissa karaktäristika, som förekomsten av en trippelpunkt, är ofta återkommande. Se t.ex. ubåtens fasdiagram (något mindre känt än vattnets), vilket ser ut så här:

Den övre bilden är hämtad från Wikipedia, medan den nedre kommer från det aktuella avsnitt av xkcd-tecknaren Randall Munroes frågespalt What if, i vilket han lärorikt och belysande besvarar den viktiga läsarfrågan "What if you released a submarine into Jupiter's atmosphere? Would it eventually reach a point where it would float? Could it navigate?". Jag rekommenderar frågespalten varmt, inklusive den samling i bokform som kom förra året och som även finns i svensk översättning.

1 kommentar:

  1. Kan bara instämma i din rekommendation om boken. Den är en helt underbart rolig och samtidigt lärorik bok. Populärvetenskap i dess allra bästa utformning.

    SvaraRadera