tisdag 1 november 2011

Tre bloggar jag rekommenderar

Jag har de senaste dagarna fogat tre nya bloggar (nya endast i den betydelsen att jag nyligen fått kännedom om dem) till min blogglista i marginalen här till höger. De är alla tre värda en närmare presentation:

1. Tom Murphys Do the Math

Mänsklighetens framtid är ytterst osäker. Om vi ändå skall försöka oss på att skissera troliga framtidsscenarier, vilken storhet är då av mest avgörande betydelse för hur det skall gå? Frågeställningen är naturligtvis inte helt väldefinierad, men jag vågar ändå påstå att transhumanister och singularitarianer som Ray Kurzweil, Eliezer Yudkowsky och Nick Bostrom (tänkare som jag ibland hänvisat till här på bloggen) skulle svara information - vår framtid kommer i hög grad att avgöras av vår snabbt ökande förmåga att (via våra maskiner) hantera allt större mängder information.

Fysikern Tom Murphys svar verkar vara ett annat: energi. I den ena synnerligen intressanta och pedagogiska bloggposten efter den andra bjuder Murphy på överslagsräkningar kring frågor om exempelvis framtida energiproduktion, ekonomisk tillväxt och klimatförändringar - och de begränsningar som energi och relaterade fysikaliska storheter innebär för vårt handlingsutrymme. Hans lekfulla bloggpost Galactic-Scale Energy blev jag så förtjust i att jag refererade delar av hans resonemang på Uppsalainitiativet igår. Bland mycket annat läsvärt på Murphys blogg rekommenderar jag posterna Why Not Space? och Stranded Resources som tillnyktring för oss Star Trek-influerade drömmare som sedan barnsben när en längtan efter att få uppleva människans kolonisation av världsrymden.

Jag tror att de perspektiv jag här kontrasterar - information och energi - båda är viktiga att ta del av, och vad gäller det senare menar jag att Murphys blogg är en lysande pedagogisk resurs.

2. Eric Schwitzgebels The Splintered Mind

Filosofen Eric Schwitzgebels blogg blev jag uppmärksam på genom hans svidande vidräkning nyligen av sådan filosofi som hyllats för sin oklarhet och obegriplighet. Större förståelse har han för vad han kallar Crazyism - tanken att världens innersta sanningar på vissa områden kan vara så djupt kontraintuitiva att de framstår som galna. Kvantmekaniken är en god kandidat till sådant område, liksom medvetandefilosofin. Det senare är en Schwitzgebelsk specialitet, och hans nästan dagsfärska bloggpost Is the United States Conscious? i det ämnet är underbart crazyistisk.

3. Dave Walkers The dullest blog in the world

Dave Walker sticker ut en aning i förhållande till Murphy och Schwitzgebel genom att han inte bor i Kalifornien utan i England. Han anstränger sig till sitt yttersta att åstadkomma en så torftig och ointressant blogg som möjligt, men misslyckas kapitalt på så vis att dess läsvärde klart överstiger det bloggosfäriska genomsnittet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar